styremøte

Skal diskutere ny strategi

Startskudd for ny strategi og et sjuende doktorgradsprogram står på sakskartet til styremøtet ved OsloMet torsdag og fredag.

OsloMets strategi er moden for utskifting og på styremøtet denne uken skal prosessen med å lage en ny settes i gang. Her er rektor Christen Krogh og styreleder Trine Syvertsen på et av vårens styremøter.

Styret ved OsloMet har digitalt møte over to dager, begge dager fram til lunsj.

Styremøtet kan følges direkte i vinduet nederst i denne saken.

I likhet med alle de andre statlige universitetene og høgskolene skal OsloMet ha ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet fra 2023. Utkast til avtale for OsloMet skal vedtas på styremøtet, i siste liten før fristen som er mandag 20. september.

Styret skal også bestemme om OsloMet skal få et nytt doktorgradsprogram, ph.d. i innovasjon for bærekraft ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Det blir i så fall det sjuende doktorgradsprogrammet ved OsloMet.

OsloMets «Strategi 2024» må som navnet sier snart byttes ut, og på styret skal sette i gang prosessen med å utvikle en ny strategi for universitetet. Ifølge saksframlegget skal det lages en strategisk plan fram mot 2029, en langtidstrategi fram mot 2044 og strategiske mål helt fram mot 2074. Ifølge tidsplanen skal den nye strategien vedtas i oktober 2023.

På sakskartet:

 • Forslag til ny utviklingsavtale
 • Strategiprosess
 • Etablering av ph.d.-program i innovasjon for bærekraft ved Fakultet for teknologi, kunst og design
 • Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet
 • Møteplan universtitetsstyret 2023
 • Henvendelse fra Høyskolen Kristiania Unntatt offentlighet Offl § 23 første ledd
 • Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021
 • Årsplan styresaker 2022
 • Etatsstyring 2022 Endelig tilbakemelding til OsloMet
 • Rektors orienteringer 15-16. september
 • Eventuelt

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS