styremøte innlandet

Skal diskutere omstridt fusjon

En omstridt fusjon og budsjettet for neste år er saker på styremøtet ved Høgskolen i Innlandet onsdag.

Rektor Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, skal orientere styret om at han går inn for å fusjonere Filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.
Publisert Oppdatert

Styret ved Høgskolen i Innlandet har møte på studiestedet Blæstad onsdag 22. november. Møtet strømmes og kan følges via lenke på denne siden fra klokka 9.

En av sakene er den omstridte sammenslåingen av Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Rektor Peer Jacob Svenkerud presenterte den foreløpige innstillingen i saken på et webinar for ansatte og studenter torsdag 16. november. På styremøtet vil han orientere muntlig om saken. Endelig beslutning skal tas i styret 14. desember.

På styremøtet onsdag vil styret vedta studieporteføljen for neste studieår, det vil si hvilke studier som skal legges ned og hvilke som skal opprettes. Balansegangen er at HINN skal nå sitt mål om å bli universitet, samtidig som høgskolen ønsker å bli en foregangsinstitusjon på fleksible tilbud og læring gjennom hele livsløpet, påpeker Svenkerud i sakspapirene.

Foreløpig årsplan og budsjett for 2024 skal også opp i styret. Bevilgningen for året er, ifølge forslaget til statsbudsjett, på 1,5 milliarder kroner. Endelig budsjett skal først vedtas på desembermøtet.

På sakskartet:

  • Studieportefølje 2024/2025 
  • Orientering om lokale lønnsforhandlinger 2023
  • Foreløpig årsplan- og budsjett for 2024
  • Studiestartundersøkelsen 2023
  • Samarbeids- og samordningsprosess Den norske filmskolen (DNF) og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) — status pr. november 2023
Powered by Labrador CMS