Universitetet i oslo

Skal gå gjennom egen byggportefølje

I onsdagens møte skal styret ved Universitetet i Oslo se på egne byggeprosjekter, dele ut priser og ansette assisterende universitetsdirektør.

Styret ved Universitetet i Oslo. Bak fra v.: Qaisar Farooq Akram, Julianne Sørflaten Grovehagen, Elisabet Garcia Gonzalez, Ingrid Lossius Falkum, Finn-Eirik Johansen og Maria Strömme. 
Foran fra v.: Eirik Frantzen, Marianne Midthus Østby, Svein Stølen, Kristin Clemet og Karl Oskar Lie Bjerke.
Styret ved Universitetet i Oslo. Bak fra v.: Qaisar Farooq Akram, Julianne Sørflaten Grovehagen, Elisabet Garcia Gonzalez, Ingrid Lossius Falkum, Finn-Eirik Johansen og Maria Strömme. Foran fra v.: Eirik Frantzen, Marianne Midthus Østby, Svein Stølen, Kristin Clemet og Karl Oskar Lie Bjerke.
Publisert

Onsdag har styret ved Universitetet i Oslo møte. Fredag kom nyheten om at Kunnskapsdepartementet ikke sier ja til en ekstra milliard til Vikingtidsmuseet.

Blant orienteringssakene på dagens styremøtet er en sak om UiO sine byggeprosjekter.

I styrepapirene heter det at universitetsstyret ga 23. juni 2021 sin tilslutning til Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021.

Fakta

Styret ved Universitetet i Oslo

Styreleder:

 • Rektor Svein Stølen

Fast vitenskapelig ansatte:

 • Professor Finn-Eirik Johansen
 • Førsteamanuensis Ingrid Lossius Falkum

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Stipendiat Elisabet Garcia Gonzalez

Teknisk-administrativt ansatte:

 • Seniorrådgiver Marianne Midthus Østby

Studenter:

 • Karl Oskar Lie Bjerke
 • Julianne Sørflaten Grovehagen

Eksterne styrerepresentanter:

 • Kristin Clemet, daglig leder i tankesmien Civita
 • Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft
 • Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet
 • Qaisar Farooq Akram, analysedirektør i Norges bank

Denne masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal være premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter. Styret skal tirsdag gå gjennom status for alle prosjektene som ligger i denne masterplanen.

Følg møtet her fra kl. 10.45.

Debatt om åpenhet

Blant sakene på tirsdagens møte er også en sak om utvidet åpenhet ved ansettelser der en ny rapport ligger til grunn for saken.

Ansettelser i akademia er ikke helt som ansettelser andre steder. Prosessen er nøye regulert, følger et bestemt mønster og er gjerne tidkrevende.

Ved Universitetet i Oslo har et utvalg vurdert endringer i praksis når det gjelder innsyn i ansettelsesprosesser for professorer, førsteamanuenser og faglige ledere.

På ett punkt er vitenskapsombud Knut Ruyter i klart mindretall. Han ønsker nemlig at søkere skal kunne søke innsyn i vurderingen av sin egen personlige egnethet. Han mener noe annet representerer et rettssikkerhetsproblem, ettersom en dårlig referanse potensielt kan ødelegge noens karriere.

Flere årsrapporter

På dagsorden står også flere årsrapporter, blant annet fra vitenskapsombudet og studentombudet.

Den problemstillingen vitenskapsombudet ved UiO jobber mest med er uenighet og tvister om medforfatterskap. I 2021 kom det 24 henvendelser om dette.

Som Ruyter skriver i årsrapporten for 2021, som behandles på styremøtet til UiO tirsdag 10. mai, dreier det seg i hovedsak om tre typer tvister:

 • Oppføring av uberettigete forfattere
 • Utelukkelse av berettigete forfattere (eller mulighet for å bli det)
 • Og uenighet om hvordan kriteriene for forfatterskap skal tolkes og forstås.

Det er også strid om rekkefølge av medforfattere.

Nå vurderer stipendiatorganisasjonen i Norge å kopiere den danske kampanjen #pleasedontstealmywork i Norge.

Dagsorden 11. mai

Saker til behandling i lukket møte

 • Godkjenning av dagsorden og habilitet
 • Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon, Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd
 • Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2022, Saken er unntatt offentlighet offl § 26.2 ledd
 • Ansettelse assisterende universitetsdirektør, Saksnr. Saken er unntatt offl. § 25

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 • Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler, Styrenotat med vedlegg
 • Rehabilitering av Brøggers hus - Innbetaling av MVA., Styrenotat med vedlegg
 • Forslag om ytterligere merinnsyn i saker om ansettelse i professorater, førsteamanuensisstillinger og faglige lederstillinger, Styrenotat med vedlegg

Informasjonssaker

Orienteringssaker

Saker til behandling i lukket møte

 • Eventuelt
Powered by Labrador CMS