Kunstig intelligens

Skal lyse ut 19 forsker­stillinger til KI-prosjekt

Universitetet i Bergen mottar 33 millioner EU-kroner til et femårig program som skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens (KI). Selv skal det investere nærmere 100 millioner kroner.

Kunstig intelligens vil prege fremtiden. Nå mottar UiB EU-midler til å ansette 19 postdoktorer til et nytt, tverrfaglig program.
Publisert

Et nytt, stort tverrfaglig program som skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens, er i ferd med å se dagens lys, melder Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding.

Prosjektet Lead AI mottar støtte fra EU på 33 millioner kroner gjennom samfinansieringsordningen Cofund Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. 

— Bevilgningen fra EU understreker styrken av den tverrfaglige kompetansen innen kunstig intelligens på UiB, uttaler prorektor Pinar Heggernes i pressemeldingen.

Prorektor Pinar Heggernes leder UiBs satsning på kunstig intelligens.

Khrono får opplyst at prosjektets totale størrelse er på rundt 130 millioner kroner, hvorav UiB bidrar med rundt 100 millioner av egne midler. 

Erfarne forskere med ulik fagbakgrunn 

UiB melder at Lead AI skal tilby et unikt tverrfaglig program for erfarne forskere som er eller vil bli eksperter innen kunstig intelligens. Nitten postdoktorstillinger vil bli utlyst med varighet på 3-4 år.

Forskerne skal rekrutteres fra fagfelt som for eksempel informatikk, geovitenskap, medisin, rettsvitenskap, psykologi, informasjonsvitenskap og humaniora. Programmet starter i 2024 og varer i fem år. 

Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende KI-forskning for de aktuelle fagområdene, til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer.

Stillingene skal rekrutteres både lokalt og internasjonalt. 

— Hele universitetet styrkes 

Lead AI har som mål å utnytte UiBs tverrfaglige styrke innen forskning på kunstig intelligens og gi forskerne både faglig ekspertise og den brede kunnskapen om AI-forskning som er nødvendig for å utvikle pålitelig og etisk AI som gagner samfunnet.

Programmet skal også fremme institusjonell endring og banebrytende forskning på KI, samtidig som det gir forskerne unike forsknings- og opplæringsmuligheter, personlig veiledning og gode arbeidsforhold, fremgår det av pressemeldingen. 

— Lead AI vil vi ikke bare styrke postdoktorenes kompetanse. Hele universitetet vil bli styrket på dette feltet gjennom at unge forskere uavhengig av fagfelt blir invitert til programmets felles arenaer for forskning på kunstig intelligens, sier Heggernes. 

Gode evalueringer fra EU-kommisjonen

I tilbakemeldingen fra panelet som har vurdert søknaden i EU-kommisjonen, heter det at prosjektforslaget støtter Norges åpne tilnærming til digitalisering, og vil levere arbeidskraft til regionen. Panelet trekker også fram at programmet vil gjøre Universitetet i Bergen, Bergen kommune og samarbeidet i Kunnskapsbyen Bergen mer attraktive.

EU-panelet skriver også at LEAD AI tilbyr høy kvalitet på forskningsmulighetene, inkludert sterkt potensial for tverrfaglig forskning, godt støttet av formelle og uformelle nettverksaktiviteter, tverrfaglig veiledning og muligheter til å jobbe med tverrfaglige sentre, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS