medisinutdanning

Skal utdanne flere leger på Sørlandet

Fra 2021 vil en andel av medisinstudentene fra Universitetet i Oslo ha sin praksisopplæring ved Sørlandet sykehus.

Simulering ved Sørlandet sykehus.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslo (UiO) og Sørlandet sykehus HF har nå inngått en avtale om medisinutdanning. En andel av medisinstudenter fra UiO vil fra neste år få deler av sin praksisopplæring ved Sørlandet sykehus. Dette skal ifølge en pressemelding kombineres med mer forskning ved sykehuset.

Fakta

Høring om Grimstad-utvalgets rapport

Et utvalg ledet av professor Hilde Grimstad leverte sin utredning, «Studieplasser i medisin i Norge – Behov, modeller og muligheter», til forsknings- og høyere utdanningsministeren 25. september 2019.

Utredningen har vært på høring med frist 15. februar 2020.

Det kom inn 90 høringssvar.

Dette er rapporten fra Grimstad-utvalget

— Vi er veldig glad for samarbeidet med Sørlandet sykehus. Gjennom samarbeid med sterke regionale miljøer kan vi bidra til å utdanne flere leger i Norge, sier Svein Stølen, rektor ved UiO, ifølge pressemeldingen.

Følger opp Grimstadutvalget

I september 2019 kom det såkalte Grimstad-utvalget med sin rapport. De slo blant annet fast at Norge må utdanne flere leger ved egne universitet.

Nær halvparten av Norges nyutdannede leger har tatt sin medisinutdanning ved universiteter i utlandet. Utvalget foreslo å opprette 440 nye studieplasser innen medisin i Norge.

— Vi ser frem til å videreutvikle medisinstudiet i Oslo i samarbeid med Sørlandet sykehus, sier Ivar Prydz Gladhaug, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO, i pressemeldingen.

Han legger til:

— Kristiansand og omegn kan også gi oss mulighet til å prøve ut et tettere samarbeid mellom sykehus, kommune og universitet i utdanningen av fremtidens leger. Nærheten til Universitetet i Agder åpner dessuten for muligheter for tverrprofesjonell samarbeidslæring som er viktig kompetanse for alt helsepersonell.

Fakta

Grimstadutvalgets plan for studieplasser

Grimstadutvalget har skissert en plan der antall studieplasser i medisin øker med 440 ved de fire ulike fakultetene som tilbyr medisinutdanning i dag:

  • UiT - Norges arktiske universitet: 141 studieplasser (+25)
  • NTNU: 200 studieplasser (+65)
  • Universitetet i Bergen: 285 studieplasser (+120)*
  • Universitetet i Oslo: 450 studieplasser (+230)

Skal ikke etablere utdanning på egen kjøl

Universitet i Agder (UiA) har ikke ambisjoner om selv å etablere en full medisinutdanning.

UiA har, i motsetning til Universitetet i Stavanger, valgt en strategi som handler om å etablere alternative modeller som muliggjør medisinstudenter å ta deler av sin utdanning på Sørlandet. Det er en alternativ modell som nå skal realiseres på Sørlandet.

— Dette bidrar til å heve Agder som utdanningsregion og vi ser frem til forsterket samarbeid med Sørlandet Sykehus HF og Universitetet i Oslo. Samarbeidet gir et løft for bredden vi tilbyr av helsefaglige utdanninger ved UiA, sier rektor ved UiA Sunniva Whittaker.

UiA som Norges samskapingsuniversitet ønsker å se på hvordan medisinutdanningen ved UiO og helseutdanningene ved UiA kan samarbeide og dra nytte av hverandre nå som disse kommer nærmere hverandre.

Tror flere vil velge å bli i sør

Også administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF, er godt fornøyd med samarbeidet som nå er etablert.

Administrerende direktør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF.

— Vi er veldig glade for det gode samarbeidet som vi har med Universitetet i Oslo. Campus sør er en langsiktig satsing som vil gi Agder bedre tilgang på helsearbeidere i alle kategorier, sier Mevold og legger til:

— Vi har tro på den såkalte «lakseeffekten». Vi tror at unge studenter i etableringsfasen som studerer her over flere år vil trives på sykehuset og regionen, stifte familie og vil fristes til å bosette seg her etter endt studietid.

Mevold selv forteller at hun kom fra Vestlandet til Sørlandet, og så at Agder hadde mer enn bedre klima og fantastisk natur å by.

— Jeg så en region med gode fagmiljø og sterk samhandlingsvilje, sier Mevold.

Hun rekker også fram at både sykehuset og kommunene vil trenge tilgang til dyktige leger.

— Nå vil vi selv legge til rette for rekruttering ved å tilby gode læringsarenaer, i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, sier Mevold og legger til:

— Det er også en styrke at Universitetet i Agder har meldt seg så sterkt på, ikke minst for muligheten for tverrprosesjonelt samarbeid i praksis.

Hard debatt mellom Stavanger og Bergen

Der Universitetet i Agder har valgt å ikke ønske seg medisinutdanning på egen kjøl, men heller samarbeide med Universitet i Oslo, har Universitetet i Stavanger ønsket seg egen utdanning.

I slutten av juni underskrev Universitetet i Bergen (UiB) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) en intensjonsavtale. Dette har skapt sterk debatt både i Stavanger Aftenblad og i Khrono.

Les også: Dei første medisin-studentane frå Bergen er klare for Stavanger

I intensjonsavtalen heter det at partene er enige om å planlegge og koordinere prosjektet, og å legge til rette for at Helse Stavanger HF skal være vert for studentene. UiB skal på si side bygge opp et bredt fagmiljø ved universitetssykehuset.

— De som blir tatt opp til medisinstudiet nå er de første som skal gå de tre siste årene i Stavanger. Vi er også interessert i samarbeid med Universitetet i Stavanger, og planlegger studiet nå, sa medisindekan ved UiB, Per Bakke, til Khrono i slutten av juli.

Førstkommende mandag er det styremøte for Stavanger universitetssykehus. Der skal de både behandle konsekvensutredning om medisinutdanning i Stavanger og en intensjonsavtale mellom universitetssykehuset og Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS