Presseorganisasjoner klager

Skatteetaten mener Khrono ikke er «dagsaktuell nyhetsformidler»

— Hårreisende, sier generalsekretær i Norsk redaktørforening om at skatteetaten nekter Khrono innsyn fordi de mener avisen er et snevert medium.

Det er åpenbart at Khrono skal ha tilgang til disse opplysingene de ber om, mener generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen. Foto: Ragnar Hartvig for Norsk redaktørforening
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med en faktaboks)

Skatteetaten mener Khronos innhold er for snevert til å kunne bli regnet som et ordinært nyhetsmedium og har derfor nektet avisen innsyn i folkeregisteropplysninger som andre aviser vanligvis får tilgang til.

Fakta

Folkeregisteropplysninger og pressen

  • Lovverket åpner for at pressen kan få tilgang til folkeregisteropplysninger til bruk i undersøkende journalistikk.
  • Begrepet «pressen» omfatter all virksomhet som omfattes av Mediefridomslova § 2.
  • Opplysningene innebærer følgende: fullt navn, inkl. historikk, fødselsdato, kjønn, grunnlaget for registrert identitet, adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen), tidligere adresser, inn- og utflyttingsland, fødested, statsborgerskap, sivilstand (alle typer), vergemål (verges navn og adresse). stadfestet fremtidsfullmakt. dødsdato, registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer).
  • Innsyn i folkeregisteropplysningene gjøres unntaksvis og kun til undersøkende journalistikk. I løpet av Khronos sju år lange historie, har avisa bedt om innsyn i Folkeregisteropplysninger én gang.

Kilde: skatteetaten

«Etter vår oppfatning blir Khronos innhold for snevert til å falle inn under virkeområdet i mediefridomslova», skriver Skatteetatens seniorrådgiver i juridisk avdeling, Kristin Os i sitt avslag om innsyn til Khrono.

I sitt endelige avslag skriver Skattedirektoratets rådgiver at hun mener at Khrono «ikke kan sies å inneholde allmenne dagsaktuelle nyheter». Og hun fortsetter:

«At Khrono har som målgruppe andre enn personer i universitets- og høgskolesektoren, er dette uten betydning så lenge den fremstår som en nisjeavis og ikke som en dagsaktuell nyhetsformidler».

Hårreisende

Medier24 omtalte saken først. Der sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening at han mener at argumentasjonen fra skatteetaten er «hårreisende».

— Dette er helt hårreisende av skatteetaten. De kan ikke ha lest og forstått forarbeidene til mediefridomslova. Nå trer det også i kraft en ny medieansvarslov 1. juli. Det er åpenbart at Khrono faller inn under denne loven og skal ha tilgang til disse opplysingene, sier generalsekretæren til Medier24.

Tre presseorganisasjoner: Norsk redaktørforening, Norsk presseforbund og Norsk journalistlag har alle signert et brev og sendt til Finansdepartementet der de ber departementet rydde opp.

Samtlige organisasjoner mener at skatteetaten og direktoratet tolker mediefridomslova feil.

Arne Jensen i Norsk redaktørforening får følge av jurist i Norsk presseforbund Kristine Foss:

— Det er åpenbart at Khrono driver journalistisk virksomhet, og det er merkelig at en holder fast på et slikt syn. De har en altfor snever forståelse av hva som er journalistisk virksomhet, og bommer på hva som er formålet med avgrensingen i loven. Jeg forstår ikke hvor Skatteetaten har vært de siste årene, sier hun.

Redaktør i Khrono, Tove Lie, sier i en kommentar at Skattedirektoratets argumentasjon for avslag om innsyn i folkeregisteropplysningene som Khrono har bedt om, legger store begrensinger på mange mediers mulighet til å drive undersøkende journalistikk.

— Pressefriheten kan ikke avgrenses av Skattedirektoratet, seier hun.

Khrono lar seg ikke stoppe

— Vi lar oss ikke stoppe, sier redaktør i Khrono, Tove Lie.

Redaktør Lie sier at hun er glad for at både Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag reagerer på saken, og ser fram til at Finansdepartementet ordner opp raskt.

— Jeg lover: Vi lar oss ikke stoppe, og det vil komme flere viktige og avslørende saker fra Khrono framover, sier hun til egen avis.

Juristen i Skattedirektoratet skriver blant annet at selv om Khrono har andre enn personer i universitets- og høgskolesektoren som målgruppe, «er dette uten betydning så lenge den fremstår som en nisjeavis og ikke som en dagsaktuell nyhetsformidler».

Powered by Labrador CMS