Kristin Vinje (H) var selv inne på tanken om å bli lærer, men endte opp som forsker. Med undervisningskompetanse i matematikk og kjemi hadde hun gleden av å jobbe i Sommerskolen i Oslo i 2014 og 2015. Foto: Rolf Øhman

God lærerutdanning er en forutsetning for en god skole

Søkertallene viser at det er attraktivt å bli lærer, men jeg ønsker meg enda flere som vil bruke kunnskapen sin i landets klasserom, skriver Høyres Kristin Vinje.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere ønsker nå å bli lærere! Det er bra, men vi trenger enda mange flere! Årets søkertall til høyere utdanning viser en oppgang i antallet søkere til lærerutdanningene. Størst er det på lektorutdanningen. Dessverre ser vi en nedgang på grunnskolelærerutdanningen, både 1.-7. og 5.-10. trinn. Søkertallene viser at det er attraktivt å bli lærer, men jeg ønsker meg enda flere som vil bruke kunnskapen sin i landets klasserom.

En god skole er noe av det aller viktigste vi kan bidra med for elevenes muligheter til å lykkes i livet. Jeg vil at alle barn gjennom skolen skal få en god start i livet og et godt fundament å bygge på i videre utdanning, jobb og samfunnsliv. Den aller viktigste enkeltfaktoren for barns læring er en god lærer. Derfor har regjeringen satset massivt på læreren.

Vi gir over 5000 lærere videreutdanning hvert eneste år, vi har skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningene og vi har gjort nødvendige strukturendringer i universitets- og høyskolesektoren. Til høsten rulles det neste store ut – ny femårig lærerutdanning på masternivå.

Den nye lærerutdanningen er en praksisnær masterutdanning hvor studentene skal være tett på klasserommets utfordringer, både i teori og praksis. Neste generasjon lærere vil få mer forskningsbasert kunnskap, mer faglig fordypning og mer praksis før de skal ut i jobb. Lærerne på barnetrinnet skal bli eksperter på begynneropplæring, og de skal ta deler av praksisen sin i barnehage. Lærere på 5.-10.trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag – og kan ta deler av praksisen i videregående skole. Med dette vil fremtidens lærere også ha erfaring fra andre deler av utdanningsløpet enn der de nødvendigvis skal undervise. Det vil være en styrke.

Gjennom en ny lærerutdanning på masternivå sikrer vi at fremtidens lærere har med seg enda mer faglig tyngde til å være kritiske, stille spørsmål og reflektere over egen undervisning. De skal være oppdatert på relevant forskning, og de skal være i stand til å prøve ut nye undervisningsmetoder i klasserommet.

Den aller viktigste enkeltfaktoren for barns læring er en god lærer.

Kristin Vinje

I tillegg til ny lærerutdanning etablerer vi nye karriereveier for lærere. Det innebærer at du kan bli det vi kaller en lærerspesialist. Lærerspesialistene skal være de som går foran for å få bedre undervisning ved sin skole. Erfaringene så langt er positive.

Vi har innført kompetansekrav i fagene lærerne underviser i. Det har vi gjort fordi vi mener en norsklærer skal ha fordypning i norsk, en mattelærer i matematikk og en engelsklærer i engelsk.

For å intensivere arbeidet med å oppfylle kravene gir vi et historisk høyt antall lærere videreutdanning.

Vi oppretter også en stipendordning for lærere ansatt i skolen og et rekrutteringsstipend for fagarbeidere. Det gjør vi for at de som mangler pedagogisk utdanning enklere skal kunne ta den utdanningen de trenger. Det samme gjelder fagarbeidere og andre med relevant utdanning som ønsker seg en yrkesfaglærerutdanning, en yrkesgruppe det er stort behov for i fremtiden.

For å stimulere flere til å ta lærerutdanning vil vi nå slette deler av studiegjelden for nye lærerstudenter, noe de fire samarbeidspartiene er blitt enige om i statsbudsjettet for 2017.

Før påske la kunnskapsministeren frem en egen kvalitetsmelding for høyere utdanning. Studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) viste i år igjen at studentene på lærerutdanningene er blant de minst fornøyde. I den nye stortingsmeldingen gir vi universitetene og høyskolene flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr. Som politikere kan vi ikke vedta bedre kvalitet på Stortinget, men vi kan sørge for at vi er tydelige på hva vi forventer, og sikre gode rammer for universitetene og høyskolene til å levere god utdanning og forskning.

Det er mye bra i norsk skole og mange gode grunner til å bli lærer. Læreryrket er en viktig, morsom og utfordrende jobb med gode jobbmuligheter. Høyre gikk til valg på et løft for lærerne. Det løftet har vi holdt, men vi vil mye mer. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å styrke lærerrollen også i fremtiden, der både lærere og skoleledere skal få gode utviklingsmuligheter i skolen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS