Dersom det ikke er en ny rektor på plass på en fusjonert høgskole i Innlandet 1.januar, skal Anna Linnea Ottosen (t.h.) ved Høgskolen i Hedmark konstitueres. Kathrine Skretting ved Lillehammer utelukker ikke at hun vil søke rektorjobben, Ottosen har ikke bestemt seg.

Fusjon med minimale endringer i Innlandet

Utkast til plattform for fusjon mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark er klar. Målet er minst mulig endringer og mest mulig faglige synergier.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I pressemeldingen som ble sendt ut torsdag, der et omforent utkast til fusjonsplattform ligger klar, står det at det vil gjøres minimale endringer som følge av en fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Delt løsning for rektor

 Alle studiesteder skal videreføres og videreutvikles, hovedadministrasjonen i den fusjonerte høgskolen skal, som i dag, ha tilhold i Elverum og i Lillehammer. Dette blir derfor også kontorsted for rektor og prorektorer- slik det er i dag. Antallet pro-/viserektor skal utredes nærmere og kontorsted for disse stillingene skal fordeles mellom Elverum og Lillehammer

Videre heter det at fakultetsledelsen fordeles på eksisterende campus, at det skal være tilbud om utdanning på masternivå på alle studiestedene, at den nye høgskolen skal ha ansatt rektor og ekstern styreleder.

Les også: Utkast til fusjonsplattform Innlandet

Vi har aldri vært nærmere et universitet i Innlandet enn det vi er nå.

Anna Linnea Ottosen

Ingen mister jobben eller skifter arbeidssted

Ingen ansatte skal miste jobben, ingen skal bli tvunget til å skifte hovedarbeidssted og ingen skal gå ned i lønn. Men ansatte må være forberedt på organisatoriske endringer og eventuelle endringer i arbeidsoppgaver.

For fakulteter som organiseres på tvers av studiesteder skal hvert studiested ha nødvendige administrative ressurser, heter det. Dekan skal ha kontorplass på begge studiesteder og fordele sin kontortid mellom disse.

— En fusjon med minimale endringer, Kathrine Skretting, hvor lenge skal det prinsippet gjelde? 

— Det er det flere som har spurt om også, og jeg ser at vi kanskje må si noe mer om akkurat det. Men foreløpig har vi ikke satt noen konkret tidsramme, sier rektor ved Høgskolen i Lillehammer til Khrono. Og hun legger til: 

— Det vil jo komme et nytt styre her etterhvert og de vil selvfølgelig gjøre det de synes er riktig, sier Skretting. 

Nytt styre i september

Allerede fra 28.september skal det oppnevnes et interrimstyre på 15 medlemmer, med folk fra de to sittende styrene, samt at Kunnskapsdepartementet skal oppnevne ny ekstern styreleder. Fra årsskiftet er planen at styret skal bli et permanent styre fram til valgperioden deres er over 31.07.2019.

Skretting understreker at utkastet til fusjonsplattform ikke har tatt stilling til alle detaljer og at den største jobben gjenstår. 

— Jeg har inntrykk av at noe av grunnen til at de forrige fusjonsforhandlingene i Innlandet strandet, var at man ville ha alt klart med en gang. Denne gangen  er vi opptatt av at vi har tillit til hverandre, at vi vil hverandre vel og at vi løser ting etterhvert. Det som ligger i bunnen her er at vi ønsker å bli sterkere rent faglig sett, sier Skretting.

Og første kulepunkt i fusjonsplattformen handler nettopp om det: «Bygge sterkere og mer solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg nasjonalt og internasjonalt».

— Hva blir de største utfordringene framover? 

— Det blir først og fremst en stor og viktig jobb å bygge en helt ny og velfungerende institusjon. Vi skal bli universitet og vi må også sørge for å få en sterkere administrasjon av forskning og styrke internasjonaliseringen. Doktorgradene våre må utvikles videre, og vi må jobbe slik at vi opprettholder, ja, endatil stimulerer, den faglige gløden, sier Skretting.

Nær et universitet

Også Hedmark-rektor Anna Linnea Ottosen er først og fremst opptatt av dette: 

— Vi har aldri vært nærmere et universitet i Innlandet enn det vi er nå, sier Ottosen. Hun mener også at det er de faglige synergiene som er det viktigste, og legger vekt på at det er mye arbeid som gjenstår og mange arbeidsgrupper som skal igang utover høsten. 

Ifølge sakspapirene til styrene legger også de to fusjonspartnerne opp til at det skal ansettes en ekstern prosjektleder som skal lede fusjonsarbeidet fram til sommeren 2017. 

— Hva slags person er dette? 

— Det må være en person med inngående kunnskap om universitets- og høgskolesktoren, sier Skretting og regner med at vedkommende vil bli kallet til jobben.

Høgskolen i Sørøst-Norge hadde en tilsvarende organisering, der Ingvild Marheim-Larsen var utlånt som prosjektleder fra Kunnskapsdepartementet under selve fusjonsprosessen.  

Egen Handelshøgskole

De to høgskolene som nå planlegger fusjon har i dag tilsammen 9 fakultet/avdelinger, men den endelige faglige og administrative organiseringen utsettes til neste år. Den skal vedtas i juni 2017 og settes ut i live fra 1.1.2018. Det legges også vekt på at de ulike studiene ved de to høgskolene er komplementære med unntak av fagene økonomi og ledelse. Her vil man vurdere en Handelshøgskolemodell, heter det i sakspapirene som er sendt ut til de respektive styrene.

Skretting søker kanskje, Ottosen vet ikke

Rektorstillingen skal lyses ut så raskt som mulig etter fusjonsvedtaket i slutten av måneden. Dersom ny rektor ikke kan tiltre fra årsskiftet skal rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna Linnea Ottosen (t.h. bildet), konstitueres i stillingen inntil ny rektor kan tiltre.

-- Var det stor diskusjon om akkurat dette punktet? 

— Nei, det vil jeg ikke si. Jeg mener det er en god løsning som alle er fornøyd med, sier Skretting på Lillehammer.

— Men kommer du til å søke rektorjobben? 

— Det skal jeg ta en grundig vurdering på, men jeg vil ikke utelukke det, sier Kathrine Skretting. 

Hedmark-rektor Anna Linnea Ottosen svarer på samme spørsmål at hun ikke har bestemt seg ennå.

Høyt tempo

Uansett delt løsning, mål om minimale endringer og sterke faglige synergier så er det tempo som gjelder først og fremst i Hedmark og Oppland framover.

Ledelsene ved de to høgskolene tar sikte på å sende søknad om fusjon til Kunnskapsdepartementet 28.september og fusjonere de to høgskolene fra 1.1.2017. Så raskt som mulig vil de også sette igang en søknadsprosess for å bli akkreditert som universitet.

Les også: Khronos samlesider om strukturreformen i høyere utdanning

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS