Fusk

Skrivefeil felte studentenes sak i rettssalen

To studenter saksøkte staten etter at de ble tatt for juks og utestengt i to semestre. Retten trodde ikke på studentene og frifant staten.

To studenter ved Nord universitet ble utestengt etter å ha fusket på eksamen. Studentene fikk ikke medhold i Salten og Lofoten tingrett.
Publisert Oppdatert

«Materiellene», «armerongsstålet», «dette gjøre at».

Varsellampene blinket i tekstgjenkjenningsprogrammet Urkund november 2020.

Programmet brukes for å sjekke om studentene som har levert inn en eksamensbesvarelse har plagierte andre kilder, som lærebøker, Internett-kilder eller egne besvarelser.

I dette tilfellet hadde programmet funnet feil i besvarelsene til to studenter ved Nord universitet på en hjemmeeksamen.

Totalt sett hadde besvarelsene kun 16 prosent likhet, men visse avsnitt var så like at programmet regnet seg fram til 97 prosent tekstlikhet.

«Det er svært lite sannsynlig med et slikt sammenfall dersom besvarelsene var gitt helt uavhengig av hverandre», skrev en sensor som ble bedt om å vurdere besvarelsene.

Mistet bevis

Saken ble behandlet i både lokal klagenemnd og i Felles klagenemnd. Begge instansene mente studentene hadde fusket, og utestengte dem i to semestre.

Studentene saksøkte Kunnskapsdepartementet, og partene møttes i retten i midten av januar.

Der forklarte studentene at tekstene hadde blitt så like på grunn av tilfeldigheter, og ikke grov uaktsomhet. Faget var lite i omfang, med et tilsvarende smalt pensum og studentene hadde i tillegg felles forelesningsnotater.

Men studentene framskaffet kun noen få forelesningsnotater som bevis i rettssaken. Den ene studenten hadde mistet en del av notatene etter flere flytteprosesser de siste årene, mens den andre studenten ikke lenger hadde tilgang til notatene, som var lagret i Nord universitet sitt system.

I et informasjonsskriv sendt til studentene før eksamen poengterte Nord universitet at klipp og lim fra forelesningsnotater ikke er lov og blir regnet som plagiat.

Like avsnitt

Studentenes argumenter ble ikke hørt, og retten mente studentene hadde jukset. I dommen pekte dommeren på noen av avsnittene der tekstlikhet er særlig stor.

En student skrev:

«... Armerongsstålet burde ligge i strekksonen av tverrsnittet, dette gjøre at stålet må bøyes opp eller ned, alt etter hvordan trykk og strekksonen skifte plass. For å få effekt er det viktig at det er forankret i begge ender og nødvendig forankringslengde kan være noe 20-40 ganger stang diameteren.»

Mens den andre skrev:

«... Armerongsstålet burde ligge i strekksonen av tverrsnittet, dette gjøre at stålet må bøyes opp eller ned, alt etter hvordan trykk og strekksonen skifte plass. For å få effekt er det viktig at det er forankret i begge ender og nødvendig forankringslengde kan være noe 20-40 ganger stang diameteren».

Selv skrivefeilene er identiske, viser dommeren til.

«Det fremstår samlet sett ut fra de fremlagte bevis som svært lite sannsynlig at dette er eksamensoppgaver som er skrevet uavhengig av hverandre», heter det i dommen.

Powered by Labrador CMS