innlandet

Slår sammen film, TV og spill. — Veldig skuffet

Styret ved Høgskolen i Innlandet vedtok torsdag enstemmig den omstridte fusjonen av to fakulteter. — Stemningen er amper og vi er veldig skuffet, sier Filmskole-student.

Styret ved Høgskolen i Innlandet ga full støtte til rektor Peer Jacob Svenkeruds innstilling om fusjon torsdag.
Publisert Oppdatert

Den norske Filmskolen blir fusjonert med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) fra 1. august 2024.

Det vedtok styret ved Høgskolen i Innlandet enstemmig under styremøtet på Lillehammer torsdag.

Mens Filmskolen er eget fakultet i dag, er Spillskolen og TV-skolen i dag to institutter under AMEK. Nå blir de i stedet samlet i et nytt fakultet som ennå ikke har fått noe navn.

Fusjonen blir gjennomført til tross for at det er delte meninger om den, særlig er motstanden stor blant studenter og ansatte ved Den norske Filmskolen.

Full støtte til rektor

Styret hadde først et seminar på en og en halv time torsdag morgen, før styremøtet startet og fusjonen var første sak. Styremedlemmene uttrykte én etter én sin støtte til rektors innstilling om å fusjonere de to fakultetene og utover det var det lite debatt og saken ble banket gjennom.

— Styret mener at dette er den rette løsningen for å henge med i utviklingen. Formålet vårt er å bygge robuste og sterke fagmiljøer for framtiden. Vi ønsker å bevare det vi er sterke på allerede, og samtidig legge til rette for samarbeid og utvikling, sier styreleder Maren Kyllingstad i en pressemelding etter styremøtet.

Filmskolestudentene protesterte mot fusjonen til det siste.

Amper stemning

Studenter og ansatte ved Filmskolen møtte fram i kulda på Lillehammer torsdag morgen med fakler og banneret «Bevar filmskolen, vi er ikke blitt hørt!».

Studentene hadde også et møte med styreleder Kyllingstad rett før styremøtet.

— Stemningen er amper og vi er veldig skuffet over vedtaket, sier student ved Filmskolen, Jens Dahle-Granli.

— Det kan virke som om mange av styremedlemmene ikke har satt seg ordentlig inn i saken, for da ville de sett at selv om vi er hørt, er ikke våre synspunkter tatt hensyn til, sier han.

Roser engasjementet

Rektor Peer Jacob Svenkerud erkjenner at prosessen fram mot den nå vedtatte fusjonen har vært utfordrende og krevende.

— Jeg aksepterer at meningene om denne fusjonen er delte. Jeg vil understreke at alle momenter som har kommet fram i høring og annen kvalitetssikring er vurdert. Noen er tatt hensyn til, andre er lagt bort. Jeg vil takke alle som har bidratt til å opplyse denne saken før styrets beslutning, sier Svenkerud.

På styremøtet understreket Svenkerud at fagmiljøene innen film, TV-produksjon og spill er viktige for høgskolen.

— Det er veldig flott å se engasjementet i denne saken. Det viser at disse fagmiljøene betyr mye for mange og for Høgskolen i Innlandet. Dette er miljøer jeg som rektor er stolt av, sa han.

Mener prosessen er grundig

Både i høringsrunden som hadde frist i september og i innspill som er kommet inn etter at Svenkerud la fram sin foreløpige innstilling i november, har det kommet mye kritikk av prosessen og at den har vært lite grundig og forhastet.

— Jeg mener at vi har hatt en lang og grundig prosess. Det er ikke nødvendigvis alle enige i og det har jeg respekt for. Men jeg mener at vi har et godt grunnlag for en beslutning nå, sa Svenkerud.

Justeringene som er lagt inn etter den foreløpige innstillingen er blant annet at det slås fast i vedtaket at den nye dekanen primært skal ha kunstfaglig førstekompetanse, selv om ledelseskompetanse og personlige egenskaper også er viktig. Stillingen som dekan for det fusjonerte fakultetet blir nå lyst ut.

Etter forslag fra styret ble det også lagt inn et punkt om at det nye fakultetet skal sikres økonomiske rammer for gjennomføring av sammenslåingen.

Powered by Labrador CMS