høgskolen i innlandet

Studenter streiker mot å slå sammen fakulteter

Studentene ved Filmskolen på Lillehammer streiker tirsdag i protest mot at skolen anbefales slått sammen med fakultetet for spill og tv-produksjon.

Filmstudentene i Lillehammer mener motstemmer blir kneblet og sier de har mistet all tillit til ledelsen.
Publisert

Tirsdag morgen stilte studentene ved Filmskolen ved Høgskolen i Innlandet seg opp foran Lillehammer kino i stedet for å delta i obligatorisk undervisning.

«Her streiker Filmskolen» står det på plakaten de holder fram.

Fakta

Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet

  • Den norske filmskolen ble etablert gjennom stortingsvedtak i 1991 som den høyeste utdanningen innen film og fjernsynsutdanning i Norge.
  • Skolen ble besluttet lagt til Lillehammer som en avdeling under Høgskolen i Lillehammer. Bakgrunnen for lokaliseringen var primært behov for etterbruk av lokaler som ble bygget i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994.
  • Den norske filmskolen forkortes ofte DNF, og holder til ved studiested Lillehammer og undervisningssted Oslo.
  • Filmskolen har i dag 108 studenter og 59 ansatte.
  • I dag tilbyr Den norske filmskolen en treårig kunstfaglig bachelorgrad og en toårig kunstfaglig mastergrad, samt en ph.d grad i kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • Filmskolen har opptak annethvert år. Opptak for bachelor var i 2023 med søknadsfrist 12. januar.
  • Neste opptak på master er i 2024.

Kilde: Høgskolen i Innlandet

— Vi har mistet all tillit til ledelsen ved Filmskolen (DNF), og opplever utredningen om sammenslåing av DNF og AMEK (Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, red.mrk.) som en skinnprosess. Konklusjonen fremstår forutbestemt, og vi opplever at motstemmene har blitt kneblet som ledd i prosessen, sier Jens Dahle-Granli, student ved Filmskolens produsentlinje i en pressemelding.

Filmskolen er høgskolens minste fakultet i dag, mens Spillskolen og TV-skolen er del av Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.

Dekanene ønsker samling

Mandag la dekan Eli Bø ved Filmskolen og Leif Holst Jensen, dekan ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, fram en utredning der de anbefaler å slå sammen de to fakultetene. De ønsker å samle miljøene i Filmskolen, Spillskolen og TV-skolen, men fortsette med tre autonome skoler innenfor et felles fakultet.

Dekanenes vurdering er at det vil gi større verdi for ansatte og studenter å samle miljøene, og at et nytt fakultetet for filmkunst, medier og teknologi har en stor mulighet til å bli det ledende samlede audiovisuelle fagmiljøet i Norden. 

I går uttalte de to dekanene at de har lyttet til innspill fra ansatte, studenter, fakultetsrådet ved Filmskolen, representanter fra bransjen og øvrige film og kunstutdanninger. 

Mener de ikke er hørt

Studentene ved Filmskolen er uenige i at de er blitt hørt.

— Vi velger å gå ut i streik fordi vår stemme ikke har blitt hørt, sier Mariel Melø Hansen som er student ved Filmskolens klippelinje. 

Hun sier videre at en potensiell sammenslåing vil være en stor og irreversibel avgjørelse, og krever en langt grundigere og mer nyansert utredning enn den som foreligger nå.

– Dekanene Eli Bø (DNF) og Leif Holst Jensen (AMEK) hevder i en pressemelding at de har lyttet til våre innspill og at vi har hatt flere møter med AMEK for å diskutere potensialet for samarbeid. Dette er ikke sant, i realiteten har det vært snakk om to møter som vi har måttet initiere til, hvor det ene møtet hadde som agenda å få oss til å utelukkende fokusere på de positive sidene ved sammenslåing, sier Lea Hilden, student ved Filmskolens klippelinje.

Dekanenes utredning blir nå sendt på høring med frist 15.august, før styret ved Høgskolen i Innlandet skal avgjøre saken utpå høsten.

Powered by Labrador CMS