felles klagenemnd

Slik svarer Sandra Borch Stortinget om ulovlig oppnevnelse 

Det er ikke noe som tyder på at Kunnskapsdepartementet bevisst utelot formuleringen om at «ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder», skriver Sandra Borch til Stortinget. 

— Det er flere ubesvarte spørsmål, og hun svarer heller ikke helt på alt jeg spør om, sier Himanshu Gulati (Frp) i utdanningskomiteen på Stortinget. Han vil derfor be Sandra Borch møte i spørretimen på Stortinget onsdag neste uke.
Publisert

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati stilte 18. oktober to skriftlige spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) om den ulovlige oppnevnelsen av Marianne Klausen som leder av Felles klagenemnd. 

Fakta

Dette er saken

  •  Kunnskapsdepartementet oppnevnte i april 2022 advokat Marianne Klausen som medlem av Felles klagenemnd for en tredje periode, selv om medlemmene maksimalt kan sitte i to perioder. Nemnda behandler blant annet klagesaker der studenter er felt for fusk.
  • I forskriften står dette: «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder.» 
  • Sandra Borch konkluderte i september med at oppnevnelsen var ugyldig. Klausen, som satt som leder av nemnda, ble byttet ut. 
  • Departementet har forklart feilen med at de trodde begrensningen handlet om maks to perioder i samme funksjon i styret. Klausen var leder i to perioder og nestleder i den første. 
  • Flere jurister har uttalt at feilen er så alvorlig at alle sakene som Klausen var med å behandle mens hun var ulovlig oppnevnt, må behandles på nytt.

Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevnte nemlig i 2022 Klausen som medlem for en tredje periode, selv om forskriften sier at medlemmene kan sitte i maks to perioder (se faktaboks). 

Borch sendte sine svar på fredag. Men Gulati er ikke fornøyd med svarene, og vil derfor be henne om å møte i Stortingets spørretime neste uke. 

— Det er flere ubesvarte spørsmål, og hun svarer heller ikke helt på alt jeg spør om, sier han til Khrono. 

Gulati spurte blant annet om: «hvordan vil statsråden forklare at KD omgikk sin egen forskrift og foretok en kontroversielle gjenopprettelsen av Klausen til en 3. periode som leder av Felles klagenemnd, har det i etterkant vært interne undersøkelser om hva som gikk galt og hva er kommet frem her, var det interne diskusjoner/divergerende syn i KD om lovligheten av utnevnelsen i forkant av den, og hvorfor fjernet KD brevteksten ‘ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder’ f.o.m. denne utnevnelsen?».

Formuleringen om at ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder, hadde nemlig vært med i alle oppnevnelsesbrevene fram til 2022. 

Men da Marianne Klausen ble ulovlig oppnevnt i 2022, var denne formuleringen borte, har VG avdekket.

Marianne Klausen i rettssal
Kunnskapsdepartementet fjernet Marianne Klausen som leder for Felles klagenemnd etter at det innså at hun hadde blitt ulovlig oppnevnt. Bildet er fra 2015 da Marianne Klausen var dommer i Oslo tingrett.

 Ikke noe tyder på bevisst valg 

Men i sitt svar sier Borch at ingen ting tyder på at utelatelsen av formuleringen var bevisst:

«Departementet har sjekket intern saksgang knyttet til utarbeidelse av brevet om oppnevnelsen, og det er ikke noe som tyder på at det har vært et bevisst valg å utelate setningen om at «ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder», skriver hun. 

Hun gjentar det hun har sagt før, nemlig at departementet hadde lagt til grunn at begrensningen i forskriften gjelder oppnevning i samme funksjon i utvalget. 

«Derfor var vurderingen i april 2022 at Marianne Klausen kunne gjenoppnevnes som leder, selv om hun hadde en periode som leder og en kortere periode som nestleder bak seg.»

Men departementet har gjort en ny juridisk vurdering og kommet fram til at «det ikke er tilstrekkelig rettslig grunnlag» for denne forståelsen, og at oppnevningen derfor var ugyldig, opplyser hun videre. 

Om det har vært interne diskusjoner eller divergerende syn i departementet om lovligheten av oppnevnelsen, svarer ikke statsråden direkte på. 

— Er du enig at det ikke fremgår direkte?

I det andre spørsmålet spør Himanshu Gulati: 

«Er statsråden enig med Kunnskapsdepartementets svar til VG i september om at: ‘ Det fremgår ikke direkte av ordlyden i forskriften at en person kan sitte i ulike funksjoner i klagenemnda i mer enn to perioder. Forskriften er utarbeidet og fastsatt av departementet, og departementet har lagt til grunn at bestemmelsen kun er ment å være til hinder for oppnevning av medlemmer i mer enn to perioder i samme funksjon’?»

Dette svarer ikke Sandra Borch direkte på. Svaret hennes på dette spørsmålet er identisk med svaret på det første, der hun blant annet sier at departementet trodde begrensningen handlet om samme funksjon i utvalget. 

Til Khrono sier Himanshu Gulati:

— Jeg føler det fortsatt er en del ubesvarte spørsmål. Jeg kommer derfor til å følge opp med spørsmål i spørretimen neste uke. Med tanke på hvor mange studenter klagenemndas vedtak har dramatiske konsekvenser for, skylder vi dem å komme til bunns i hvordan noe sånt kunne skje.

Det er den ordinære spørretimen Borch skal møte i, som innebærer at hun får spørsmålene på forhånd. Stortingets spørretime er på onsdager. 

De skriftlige spørsmålene sendte Gulati etter at jussprofessor Terje Einarsen i Khrono sa at «noen bør kalle Sandra Borch til Stortinget så hun kan forklare sannferdig hva som var den egentlige grunnen til at Klausen ble oppnevnt.»

Departementet leter etter ny leder 

Felles klagenemnd har for tiden ingen leder, og det er full stans i behandling av klager til den er fulltallig. 

Om den ulovlige oppnevnelsen får konsekvenser for vedtakene som ble gjort mens Marianne Klausen var ulovlig oppnevnt, er uavklart. 

Kunnskapsdepartementet ga tirsdag forrige uke denne statusoppdateringen til Khrono:

«Departementet jobber fremdeles med å få på plass en ny leder av nemnden. Når vi har fått oppnevnt en ny leder til klagenemnden, vil departementet også gi en avklaring på hvordan det skal arbeides med en gjennomgang av tidligere vedtak i klagenemnden.»Powered by Labrador CMS