Covid-19

Slik svarer universitetene i Oslo og Bergen på de nye koronatiltakene

OsloMet og UiO holder fortsatt campus åpne for studenter. I Bergen henvises både UiB-studenter og ansatte til hjemmekontor de neste to ukene.

Alle arrangementer avlyses ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brussel (Khrono): Byrådene i Bergen og Oslo varslet i dag betydelige instramninger med en rekke nye koronatiltak.

I Oslo varslet byråd Raymond Johansen «sosial nedstenging» av hele hovedstaden de neste tre ukene som følge av høye smittetall. Byrådsledelsen i Bergen gikk ikke like langt, men kom også med inngripende tiltak og påbud om hjemmekontor bl.a.

Universitetene i de to byene har tatt konsekvensen av de nye påbudene og anbefalingene fra myndigheter lokalt og nasjonalt.

OsloMet og Universitetet i Oslo stenger ikke helt ned, slik de gjorde i mars, campusene blir åpent tilgjengelige. I Bergen er også studentene, og ikke bare de ansatte, henvist til hjemmekontor de neste to ukene.

Her er tiltakene ved de ulike institusjonene.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo varsler nye restriksjoner som vil tre i kraft fra mandag 9. november klokka 24.00. I første omgang vil de gjelde i tre uker.

 • Universitetet skal holde åpent, men fysiske aktiviteter vil bli begrenset. Alle planlagte arrangementer blir avlyst, men bibliotek og lesesaler holdes åpne.
 • Studentpuber og kjellere kan holdes åpne, men må forholde seg til kommunens skjenkestopp. Det er full skjenkestopp i hele Oslo fra midnatt natt til tirsdag.

— Vi mener det er viktig å opprettholde noen få arenaer for å gi studentene et tilbud utenfor hybelen for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse, heter det fra rektoren.

 • Etter krav fra byrådet vil de imidlertid stenge steder der det er kultur- og fritidsaktivitet innendørs, det får konsekvenser for foreningsaktivitet, kor og orkestre. Universitetets museer stenger, men Botanisk hage er åpent.
 • Direktør Ida Elisabeth Hestvik Sten ved Det Norske Studenterforbund, skriver i en melding på Facebook, til aktive ved Studentersamfundet Chateau Neuf, at all foreningsaktivitet må opphøre fra og med mandag 9. november og fram til 1. desember. Hun skriver også at de håper å kunne åpne igjen før jul og at de arbeider med muligheten for å gjennomføre digitale arrangementer.
 • De ansatte ved universitetet skal følge påbudet om hjemmekontor der det er mulig, ansvaret for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for nødvendig undervisning, forskning og driftsfunksjoner skal vurderes av nærmeste leder i samråd med den ansatte.
 • I meldingen fra Stølen heter det at han ber om at det legges til rette for stipendiater, postdocs og personer med vanskelige arbeidsforhold hjemme.

Universitetet i Bergen

Ved Universitetet i Bergen er det hjemmekontor som gjelder for alle som kan, både ansatte og studenter de nærmeste to ukene.

I en melding på nettsidene til universitetet listes det opp en rekke begrensninger for ansatte og studenter.

 • Alle ansatte skal fra mandag av arbeide hjemmefra med mindre de har en avtale med nærmeste leder om å komme på jobb for å arbeide i UiBs bygninger og arealer.
 • Campus vil likevel være åpen for ansatte ved bruk av nøkkelkort når det er spesifikke behov som gjør at en må ha tilgang til campus.
 • Studenter vil ha adgang til å hente eiendeler på campus til og med mandag.
 • Undervisning til studenter gis digitalt ut semesteret, med noen få avtalte unntak (se under).
 • Alle eksamener må gjennomføres hjemmefra ut semesteret, med unntak av praktiske eksamener for utøvende fag.
 • Som hovedregel skal studentene arbeide hjemmefra. Unntak kan gis for masterstudenter som har behov for arbeidsplass på campus for å fullføre masteroppgave dette semesteret.
 • Praksis gjennomføres for helsefagutdanninger og lektor/PPU-utdanninger dersom det er mulig og for andre gjennomføres den digitalt eller utsettes.

I meldingen listes det opp en rekke spesifikke grunner til å jobbe eller studere på campus, blant annet tilgang for å gjennomføre digital undervisning eller for undervisning som ikke kan gjøres digitalt.

Sjekk hele lista her.

Universitetet anbefaler videre at alle arrangementer gjøres digitale så lenge tiltakene gjelder, i tråd med begrensningene fra byrådet i Bergen.

Både Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket blir stengt, men funksjoner knyttet til utlån og tilgang til samlinger skal ivaretas.

OsloMet

OsloMet varsler i en melding på egne nettsider at de innfører mer digital undervisning. Skoleeksamener skal gjennomføres som hjemmeeksamener.

Selv om de avlyser det meste av fysisk undervisning og skoleeksamener heter det i en uttalelse fra rektor Curt Rice at de ikke stenger ned campus.

De lister samtidig opp en rekke tiltak som gjelder fra tirsdag 10. november.

 • All undervisning skal være digital så langt det er forsvarlig
 • Alle resterende skoleeksamener skal gjøres om til hjemmeeksamen, med unntak av enkelteksamener som det ikke er faglig forsvarlig å gjennomføre hjemmefra. Du vil få beskjed fra fakultetet ditt om hvordan din eksamen skal gjennomføres.
 • Fakultetene forbereder seg på alternativ praksis der det er nødvendig, og du vil få beskjed hvis dette gjelder deg
 • Lesesaler er fortsatt åpne med plassbestilling
 • Bibliotekene er fortsatt åpne
 • Alle trimrom stenges
 • Oslo kommune har innført forbud mot fysiske arrangementer innendørs, og det vil også gjelde alle OsloMets arrangementer både utenfor og på campus de neste tre ukene. Det gjelder også disputaser.
 • Vi oppfordrer fortsatt alle til å bruke munnbind innendørs der det ikke er mulig å holde en meters avstand
 • Påbud om hjemmekontor så langt det er mulig. Alle ansatte som ikke har oppgaver knyttet til fysisk undervisning som må gjennomføres eller nødvendig førstelinjetjeneste skal jobbe hjemmefra, med mindre helt spesielle forhold tilsier tilstedeværelse på kontoret.

Studentsamskipnaden i Oslo

I en egen melding fra Studentsamskipnaden i Oslo heter det at de på grunn av smittesituasjonen og de nye retningslinjene i Oslo stenger alle sine treningssentre.

Handelshøyskolen BI

Ved Handelshøyskolen BI ble det vedtatt nye tiltak for alle campusene under et ekstraordinært møte torsdag.

De lister opp tre tiltak:

 • Det skal ikke gjennomføres skoleeksamener med fysisk oppmøte ved Handelshøyskolen BI inneværende semester
 • All undervisning ved Handelshøyskolen BI flyttes til digital undervisning. Dette innebærer at det ikke skal gjennomføres undervisning med fysisk oppmøte for studenter på campus for resten av inneværende semester. For campus Trondheim og Stavanger innføres digital undervisning fra mandag 9. november.
 • All veiledningsaktivitet ved Handelshøyskolen flyttes til digital veiledning. Dette innebærer at det ikke skal gjennomføres veiledning med fysisk oppmøte for studenter for resten av inneværende semester.
Powered by Labrador CMS