studiesenter

Slike utdanningstilbud vil regjeringen ha mer av

Studie- og høgskolesenteret i Tynset er det desentrale utstillingsvinduet til statsråd Ola Borten Moe. Nå mener de penger må følge ord.

På øvingspost med høstens ferske studenter i sykepleie på det desentrale deltidstilbudet som tilbys fra studie- og høgskolesenteret på Tynset.
Publisert Oppdatert

Tynset (Khrono): I dag er det bare 25-30 studiesentre igjen. En gang var tallet nærmere 50.

Fakta

Tynset Studie- og høgskolesenter

  • Tynset Studie- og høgskolesenter eies av kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset, med sistnevnte som vertskommune.
  • Senteret har gjennom de siste 20 årene sikret nødvendig kompetansetilbud på fag- og høgskolenivå til innbyggerne i Fjellregionen.
  • Dette har vært gjort gjennom et aktivt samarbeid med flere norske universitet, høgskoler og fagskoler, og gjennom et solid nettverk av studiesentre rundt omkring i Norge som jobber etter tilsvarende modell.
  • Siden oppstarten har godt over 2000 personer har tatt en høyere utdanning der senteret har vært involvert, og senteret har fått en viktig rolle i region-, samfunns- og næringsutvikling. Fylkeskommunen og HK-dir støtter virksomheten med prosjektmidler.

— Det haster med å få på plass basisfinansiering, mener mangeårig studiesenterleder, May Tove Dalbakk.

Hun setter sin lit til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). I januar 2022 besøkte han studie- og høgskolesenteret på Tynset som i en rekke utredninger og meldinger er trukket fram som et senter til etterfølgelse når det skal tilbys desentral høyere utdanning i hele landet, der folk bor, for å sitere programløfter fra både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Kjært barn har mange navn heter det, noen kaller disse omtalte sentrene for utdanningssentre, noen kaller de studiesentre, og atter andre studie- og høgskolesentre.

Tynset ble senest trukket fram av Ola Borten Moe under Arendalsuka nå i august. Der minnet han om at det regjeringen har kommunisert, er at de ønsker å tilgjengeliggjøre høyere utdanning, både yrkesfaglig og akademisk. Han mener det er en geografisk dimensjon i det hele, og det løser man hovedsakelig gjennom studiesentrene.

— De er små lettdrevne og rimelige knutepunkt som representerer viktige tilbud for befolkningen i den spesielle regionen, og så viste han til Tynset som ligger om lag 20 mil fra NTNU og 20 mil fra Høgskolen i Innlandet.

Delte ut 34 millioner for første gang

I sommer ble det delt ut prosjektmidler direkte til studiesentrene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) for første gang. Støre-regjeringen ga sine første øremerkede millioner til ulike studiesentre landet rundt. Av de 35 søknadene nådde 16 prosjekter opp og det ble delt ut 34 millioner kroner. Et krav var at de skulle ha et samarbeid med en høgskole eller universitet i prosjektet de søkte om penger til.

Blant de som fikk penger i juli var Tynset studie- og høgskolesenter. Nå i oktober venter de spent på årets statsbudsjett. Øverst på ønskelista står det studieplasser til et nytt desentralt studietilbud for vernepleiere i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og studie- og høgskolesenteret i Kongsvinger — og ikke minst rammefinansiering av studiesentrene.

Tynset Studie- og høgskolesenter er organisert som en kommunal virksomhet med tilbud om høyere utdanning og er et samarbeid mellom seks kommuner i Nord-Østerdal. Tynset kommune er vertskommune. Fylkeskommunen og HK-dir støtter virksomheten med prosjektmidler.

— Trenger stabilitet

På Tynset treffer vi nåværende daglig leder Mette Halvorsen Hornseth sammen med May Tove Dalbakk som har ledet studiesenteret i over 20 år inntil hun ble pensjonist i sommer. Dalbakk sitter fortsatt i styret for det landsomfattende nettverket for studiesentre som heter Norske Utdanningssentre.

Tidligere og nåværende daglig leder ved studie- og høgskolesenteret på Tynset, May Tove Dalbakk og Mette Halvorsen Hornseth.

Det er like før statsbudsjettet skal offentliggjøres. Hornseth og Dalbakk er håpefulle, men likevel realistiske.

— Det er svært tøffe tider nå, så det blir svært spennende å se hvordan statsråd Ola Borten Moe har funnet plass til oss i sitt budsjett, sier de to.

De forteller at Borten Moe besøkte dem i februar, og da var de tydelige og etterlyste midler umiddelbart. I april ble det utlyst 40 millioner, som ble fordelt i juli. Studiesenteret på Tynset fikk penger til to prosjekter.

I dag har studiesenteret i samarbeid med Høgskolen i Innlandet et samlingsbasert deltidsstudium i sykepleie. Det hadde det også på 2000-tallet, men i 2020 ble studiet reetablert. Interessen har vært stort, både fra lokale søkere og søkere fra landet for øvrig.

— Det spennende nå er at vi har en søknad inne for å få studieplasser til et tilsvarende studie for vernepleiere sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger og i regi av Høgskolen Innlandet. Altså deltids- og samlingsbasert bachelor i vernepleie. Det er meget stor etterspørsel etter denne kompetansen i kommunene, og vi håper vi får de studieplassene vi trenger, understreker Hornseth.

70-80 sykepleiestudenter på deltid

Denne tirsdagen i oktober er det første kullet av årets sykepleiestudenter på plass på sin tredje samling. Khrono treffer dem på øvingsposten.

Her terpes prosedyrer både med dukker og levende «pasienter», altså medstudenter. Den deltidsbaserte utdanningen er fireårig, og så langt har man tatt opp tre kull med studenter. Totalt er det rundt 70-80 aktive sykepleiestudenter knyttet til studiesenteret på Tynset.

Senteret har lokaler litt ulike steder, men alle sentralt plassert i Tynset sentrum. Hovedkontor og lesesal og forelesningssal og grupperom har man på den videregående skolen.

Øvingsposten og andre lokaler til praktisk sykepleierutdanning finner vi et steinkast unna i den gamle videregående skolen, som nå har fått nytt liv gjennom studiesenteret, blant annet. Et annet steinkast unna ligger Sykehuset på Tynset, et attraktivt sted for praksis for sykepleierstudenter fra hele landet.

— Uaktuelt å ta utdanning et annet sted

Kristine Busk Lundereng er sykepleierstudent på første år, og lokalt rekruttert.

— Jeg er utdannet helsefagarbeider og jobber 50 prosent, mens jeg studerer forteller Lundereng. Hun har valgt dette studiet fordi hun vil utvikle seg faglig, og gjennom det kunne bidra mer i jobben, men for henne hadde det ikke vært aktuelt å studere et annet sted i landet.

Fra øvingsposten for sykepleiestudentene.

— Nå kan jeg jobbe greit ved siden av og har bare halvannen times reisevei til studiesenteret. For meg har det vært helt avgjørende for at jeg tar denne utdanningen, sier Lundereng.

Tine Engelsen Tangevold er student fra Bergen. Hun er tobarns mamma og hadde egentlig tenkt å ta deltidsutdanning på Høgskulen på Vestlandet. Men der har de bare opptak annethvert år på deltidsutdanningen.

— Det er ikke så mange slike tilbud, så jeg så meg litt rundt. Da jeg fikk plass her, og har en god venn i Tolga jeg kan bo hos under samlingene, tenkte jeg at det var best bare å gå i gang. Man vet jo aldri helt hva som skjer med opptakskrav og studieplasser.

Tangevold jobber også deltid ved siden av, og forteller om en tøff tidskabal for å få dette til.

Hun legger til at denne type studier krever at man er veldig strukturert og har en stor grad av selvdisiplin, for du må jobbe mye på egen hånd.

— Midt oppi det har jeg konstant dårlig samvittighet for barna mine, og er heldig med en mann som stiller godt opp. Du må være skikkelig motivert for å få det til, men det er det mange her som er, forteller Tangevold.

300 lærere på kurs

I storsalen på kulturhuset på Tynset pågår et annet prosjekt i regi av Høgskolen i Innlandet, studiesenteret på Tynset og Nord Østerdalssamarbeidet innen oppvekst. Her er nær 300 lærere og fagarbeidere i barnehage og skole fra alle kommunene i det som er omtalt som fjellregionen samlet til kurs. Det handler om barn og unge og psykisk helse.

Kurset har pågått i to dager, og er en del av et samarbeidsprosjekt mellom de tre aktørene der det vil bli tilbud flere kurs og fagdager framover.

Daglig leder Hornseth er også opptatt av å fortelle om samarbeidet de har med fagskolen i Innlandet, og et annet samarbeid de er i ferd med å etablere med fagskolen Kristiania om videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen.

300 lærere i skole og barnehage på kurs.

— I tillegg til dette er vi ute i næringslivet direkte og kartlegger deres kompetansebehov, og ser på hvordan vi kan sy sammen et tilbud som vil støtte opp under deres behov, sier hun.

Nylig har de sett på landbruket og vurdert behovene her opp mot hva Fagskolen Innlandet kan tilby, forteller Mette Halvorsen Hornseth.

Dalbakk legger til:

— Det er et viktig poeng for oss at svært mange av de vi får inn på kurs, utdanning og videreutdanning her ville aldri tatt det ellers. Vi er altså høgskolens og fagskolens forlengede arm inn i lokalsamfunnet, og gjennom det sikrer vi økt kompetanse hos de som bor her. Utdanning er svært viktig for selvfølelsen, både for den enkelte, men også av stor betydning for regional, samfunns- og næringsutvikling, understreker Dalbakk.

Vil ha dem finansiert gjennom fylkene

I dag er studiesentrene finansiert på mange ulike måter. På Tynset er det altså et spleiselag mellom kommuner, og prosjektmidler fra staten og fylkeskommunen.

Andre steder er det fylket som står bak, og eksempelvis Studieforbundet AOF som en helt annen aktør har et studiesenter i Nordland.

Det er ikke bare Senterpartiet og Ola Borten Moe som er opptatt av studiesentre eller utdanningssentre som høyere utdannings forlengede arm ut i lokalsamfunnene. Da Jonas Gahr Støre lanserte Arbeiderpartiets støtte og satsing mot utdanningssentre på landsmøte våren 2021, trakk han fram at utdanningssentre vil bli statlig finansiert og være eid av fylkeskommunene.

— Og det er viktig for at folk kan bli boende og leve det gode liv i hele det langstrakte landet vårt. Og viktig for å utdanne de fagfolkene vi trenger i arbeidslivet, nå og i framtiden, sa Støre.

— Vi må nå Gerd på 33 på Tynset

Da Ola Borten Moe hadde sittet i statsrådsstolen i nær 100 dager ble han intervjuet av Khrono. Ett av temaene var desentral utdanning. Ola Borten Moe sa blant annet:

— Mange har tenkt på det typiske studieløpet fra du er 19 til 25 år, men vi kommer til å ha bruk for å nå nye grupper med utdanningstilbud. Det har to dimensjoner, den ene er geografisk og det andre er alder.

Han trakk fra, at den varslede reformen for desentraliserte utdanninger er langt mer enn et distriktspolitisk vedtak.

— Det er en nasjonal tilnærming. Vi må nå Gerd på 33 fra Tynset med tre barn og bikkje, i like stor grad som vi må opprettholde et godt tilbud i Oslo, Trondheim og Bergen. Både tilgang til studietilbudene i hele landet og etter- og videreutdanning kommer til å være kjempeviktig i årene fremover og drives fram av trendene jeg snakket om innledningsvis.

I en annen sammenheng I Khrono har han også sagt:

— På Tynset kan man ta en bachelor i sykepleie på deltid. Det tar fire år, og skal jeg tippe, så er det ganske mange fra Trondheim som velger Tynset. Nettopp fordi de da kan jobbe, ha en inntekt, forpliktelser og et liv ved siden av studiet. Det kan man ikke i Trondheim, sier statsråden.

Fordelingen av 40 millioner til studiesentre

Institusjon Tildelt beløp kr Fylke
Lister kompetanse AS5 100 000Agder
Høgskolesenteret i Kongsvinger2 712 000Innlandet
Tynset studie- og høgskolesenter2 280 000Innlandet
Kommunalt oppgavefellesskap studiesenter RKK Ytre Helgeland3 295 000Nordland
Regionalt kurs- og kompetansesenter for Vefsn, Gran og Hattfjelldal1 790 000Nordland
Vesterålen regionråd1 500 000Nordland
Dalane utdanningssenter2 165 000Rogaland
Ryfylke IKS1 800 000Rogaland
Campus Nord-Troms AS1 180 000Troms og Finnmark
Studiesenteret Midt-Troms AS360 000Troms og Finnmark
Øst-Finnmark kunnskapssenter4 000 000Troms og Finnmark
Namdal regionråd1 170 000Trøndelag
Prios Kompetanse AS2 950 000Trøndelag
INVIRO754 975Vestland
Næringshagen på Voss AS1 700 000Vestland
Utdanningssenteret på Geilo1 254 869Viken

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS