oppmøtetall

Sogndal og Stord sliter

Studiested Bergen redder oppmøtet av lærerstudenter for Høgskulen på Vestlandet.

Henrik Asheim og Berit Rokne i nybygget til høgskulen på Vestlandet i Bergen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppmøte til lærerutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet varierer stort. Bergen har bra tall, studiestedene Sogndal og Stord sliter.

— Vi etablerer også egen forskerlinje for grunnskolærerutdanningene og håper dette også vil bidra til økt rekruttering på sikt, sier dekan Asle Holthe.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har i alt 560 studieplasser til de to grunnskolelærerutdanningene.

Tallene fra Samordna opptak viser at det møtte i alt 545 studenter, et oppmøte totalt sett på 97 prosent.

Dagens administrasjonsbygg ved Campus Stord var det første bygget som ble teken i bruk då «Storøens Seminarium» flytta frå Tyse til Rommetveit i 1866. Foto: Joar Hystad

Oppmøte trinn 1-7, Høgskulen på Vestlandet

Studiested Planlagte studiepl. Søkere møtt Møtt per studieplass i %
Bergen, musikk1321162 %
Bergen, KRLE1422157 %
Bergen, engelsk3444129 %
Bergen, kroppsøving3439115 %
Bergen, samfunnsfag3843113 %
Sogndal, kroppsøving1213108 %
Bergen, naturfag3030100 %
Bergen, mat og helse1313100 %
Bergen, kunst og håndverk13969 %
Stord, samfunnsfag18950 %
Sogndal, engelsk12650 %
Sogndal, naturfag12542 %
Stord, kroppsøving18739 %
Stord, kunst og håndverk18422 %

Kilde: Samordna opptak og HVL

Asle Holthe, dekan ved lærerutdanningen trekker fram at HVL har et kandidatmåltall på 323 kandidater.

— For kullet som skal fullføre våren 2022 ligger vi an til å kunne uteksaminere 420 kandidater om frafallet ikke øker vesentlig. Det betyr at det fremmøtetallet vi har hatt til nå er mer enn tilstrekkelig for å nå departementets krav til kandidatproduksjon.

— For det første kullet i de femårige grunnskolelærerutdanningene (kullet som skal være ferdig våren 2022) vil vi uteksaminere omlag 370 kandidater, forklarer Holthe i en e-post.

Svakt på Stord

Der HVL leverer godt på det overordnede målet om leveranse av lærerkraft til samfunnet, er det store variasjoner mellom de ulike studiestedene til HVL. Der Bergen stort sett overoppfyller, så er det til dels svært få studenter i Stord, og delvis også i Sogndal.

De tre utdanningene for lærere som vil undervise de minste barna (trinn 1-7) på Stord har henholdsvis et oppmøte på 50 prosent, 39 prosent og 22 prosent.

For de som går på utdanningen for trinn 5-10 er oppmøte på samfunnsfag 100 prosent, kroppsøving 75 prosent og kunst og håndverk 17 prosent.

Totalt sett har campus Stord 43 studenter ved sine totalt 90 studieplasser i lærerutdanningen, en oppmøteprosent på 48 prosent.

Har tro på satsingsprosjekter

Sogndal har 24 frammøtte studenter til 36 studieplasser i utdanningen for trinn 1-7, en oppmøteprosent i snitt på 67 prosent. Ved trinn 5-10 utdanningen har de i Sogndal totalt 31 studenter til 50 studieplasser, en oppmøteprosent på 62 prosent.

— Søkningen og fremmøte til grunnskolelærertutdanningene ved våre tre studiesteder varierer. HVL koordinerer et større nasjonalt prosjekt om rekruttering av menn og søkere med innvandrerbakgrunn til grunnskolelæreutdanningene og barnehagelærerutdanningen, trekker Holte fram.

Han skriver at de tror at dette prosjektet sammen med et tettere samarbeid med skoleeiere vil kunne bidra til økt rekruttering på HVLs tre campus.

Oppmøte trinn 5-10, Høgskulen på Vestlandet

Studiested Planlagte studiepl. Søkere møtt Møtt per studieplass i %
Bergen, mat og helse1320154 %
Bergen, kunst og håndverk1316123 %
Bergen, KRLE2227123 %
Bergen, engelsk3035117 %
Bergen, samfunnsfag3844116 %
Bergen, musikk1314108 %
Bergen, matematikk3436106 %
Bergen, norsk3234106 %
Stord, samfunnsfag1212100 %
Stord, kroppsøving12975 %
Sogndal, kroppsøving161275 %
Sogndal, naturfag161169 %
Sogndal, engelsk18844 %
Stord, kunstog håndverk12217 %

Kilde: Samordna opptak og HVL

Powered by Labrador CMS