Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus synes det er leit og meget beklagelig at ikke fakulteter og sentre greier å forutsi bedre hvor mange doktorgrader som blir avlagt. I første tertial var det kun to, og flere er forsinket.

Krever bedre prognoser over antall disputaser

Bare to doktorgradsstudenter disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus i første tertial, mens prognosen for hele året er 40. Rektor Curt Rice synes det er meget beklagelig at prognosene fra fakulteter og sentre er så dårlige.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ikke bare uheldig, men leit, og meget beklagelig, mener rektor Curt Rice om det faktum at det bare ble gjennomført to disputaser på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i første tertial, mens prognosen for 2017 er på 40 disputaser.

Tallene står i virksomhetsrapporten for første tertial, som ble behandlet i styret ved HiOA 15. juni. Det går også fram av rapporten at høgskolen på ingen måte kommer til å oppfylle prognosen.

«Uheldig og leit»

— Jeg synes at det ikke bare er uheldig men leit at vi ikke klarer å få troverdige prognoser fra fakulteter og sentre på prognoser på gjennomstrømming på ph.d. Det har jeg tenkt å få en endring på, for eksempel be prorektor sette i gang et mye mer «hands on»- samarbeid med fakultetene for å få troverdig rapportering på dette området.
— Vi er ikke der i dag, og det synes jeg er meget beklagelig, sa Rice på styremøtet.

Ifølge tertialrapporten ser det ut til at 14 av 37 disputaser på høgskolens egne doktorgradsprogrammer vil bli forsinket på grunn av familiære årsaker og sykdom. Fakultetene forventer at de fleste av kandidatene som er forsinket, vil levere i løpet av året, slik at de kan disputere i 2018, står det i rapporten.

Jeg synes at det ikke bare er uheldig, men leit, at vi ikke klarer å få troverdige prognoser fra fakulteter og sentre på prognoser på gjennom-strømming på ph.d.

Curt Rice

Jeg ville vurdert prognose-verktøyet, hvis man ikke har lagt opp til at stipendiater kan bli syke eller andre ting.

Trine Syvertsen

Vi spør ikke akkurat folk om de planlegger å få barn. Stipendiatene er jo i den alderen og det er vanskelig å forutse både fødsels-permisjoner og sykdom.

Håvard Helland

Fødsler og sånt

Styreleder Trine Syvertsen reagerer også på at prognosene på antall avlagte doktorgrader viser seg å være dårlige og langt unna virkeligheten.

— 14 av 37 er forsinket på grunn av familiære årsaker og sykdom. Jeg ville vurdert prognoseverktøyet, hvis man ikke har lagt opp til at stipendiater kan bli syke eller andre ting kan skje, sa hun på styremøtet.

Rice svarte at hvert enkelt tilfelle får store utslag her, og gjentok at han skal be prorektor være mer hands on med fakultetene på dette.

HiOA har seks doktorgradsprogrammer og det var i alt 231 stipendiater på disse ved utgangen av første tertial. 

Optimistisk søknad

Ifølge universitetssøknaden som HiOA leverte 22. februar er optimismen derimot stor når det gjelder antall uteksaminerte doktorgradskandidater. Over de neste to årene skal høgskolen uteksaminere nesten 100 doktorgradskandidater, står det.

«Flere av institusjonens doktorgradsstudier er relativt nye, og det er foreløpig utfordrende å dokumentere forventet gjennomstrømning på studiene med stor grad av sikkerhet.»

«Likevel er prognosene for disse nye studiene gode. Dette baseres på at de har god rekruttering og etablerte rutiner og oppfølgingsmetoder for kvalitetssikring og fremdrift», står det i søknaden.

Se søknaden her

Kravet for å bli universitet er at høgskolene som søker må ha minst to doktorgradsprogrammer som uteksaminerer i snitt fem kandidater per år over en treårsperiode. I en overgangsperiode ut 2018 gis det dispensasjon slik at kandidater som tar graden på en annen institusjon også teller med.

Bak mål i fjor også

Også i fjor lå antall disputaser på HiOA langt under målet som var satt for året. Da var det 10 disputaser på HiOAs seks programmer, mens målet var 17.

I tillegg avla HiOAs ansatte 13 doktorgrader ved andre institusjoner i fjor, mens målet var 37.

I gjennomsnitt hadde de som disputerte i fjor brukt 4,9 år på å ta doktorgraden, går det fram av årsrapporten for 2016.

Ifølge rapporten for første tertial 2017 er en rekke tiltak satt i verk for å bedre gjennomstrømningen på doktorgradsprogrammene.

Uteksaminerer tre før sommerferien

Dekan Ann Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Høgskolen i Oslo og Akershus (bildet under)  sier at hun har stor forståelse at det er mye oppmerksomhet om gjennomstrømmingen på doktorgradsprogrammene for tiden.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Men selv om tertialtallene for høgskolen var svake, kommer hun med det hun kaller en gladnyhet fra sitt eget fakultet. Der blir tre doktorgradskandidater på programmet sosialt arbeid og sosialpolitikk uteksaminert i løpet av en toukers-periode nå før sommerferien.

— Alle har internasjonale komiteer på høyt nivå og temaene er svært relevante for politikk og samfunn; som integrering på arbeidsmarked og i samfunn, hva bestemmer om noen faller utenfor, og hvordan konseptualiseres politikken overfor de som er marginale på arbeidsmarkedet, sier hun.

— Til sammen ni har disputert innen utgangen av juni i løpet av knappe et og et halvt år på dette programmet. Det er ikke dårlig for et nokså ferskt program, mener hun.

Mener å ligge greit an

Professor Håvard Helland leder doktorgradsprogrammet ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo og Akershus. På dette programmet var det tre disputaser i fjor. Hittil i år har det vært to disputaser og to andre har levert avhandlingen.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Helland forteller at det dessuten har vært tre såkalte sluttlesningsseminarer, som er en slags uformell prøvedisputas for stipendiater som nærmer seg disputas.

— Vi har planlagt et til av disse seminarene i høst og det kan også bli flere, sier han.

— Hvordan ligger dere an i forhold til prognosene dere har levert inn?

— Vi ligger greit an. Våre prognoser er at vi regner med fem disputaser i året i snitt, og grunnen til at vi legger oss på dette handler blant annet  om at det er vanskelig å forutse forsinkelser. Det er vanskelig å planlegge slik på individnivå, og vi er ikke sikre før folk har levert avhandlingen. Den kan jo også bli underkjent, sier han.

Er i den alderen

Under debatten i høgskolestyret ble det stilt spørsmål ved fakultetene og sentrenes evne til å lage troverdige prognoser, blant annet at de ikke tar høyde for fødselspermisjoner og sykdom.

Ved SPS har en av stipendiatene for tiden fødselspermisjon.

— Vi spør ikke akkurat folk om de planlegger å få barn. Stipendiatene er jo i den alderen og det er vanskelig å forutse både fødselspermisjoner og sykdom, sier han.

HSN rapporterer i rute

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) leverte sin universitetssøknad 2. mars.

Der ble det gjennomført sju disputaser i første tertial i år, hvorav seks ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).

Planen er å gjennomføre 36 disputaser i løpet av 2017, av disse 26 ved TNM.

Ifølge tertialrapporten som var oppe i HSN-styret 16. juni, rapporterer fakultetene generelt om at gjennomføring av forskerutdanningene er i tråd med budsjett og at resultatene vil bli som de planlagte prognosene for året.

I hele 2016 var det sju disputaser ved HSN, står det i årsrapporten for 2016.

I likhet med HiOA har HSN noen programmer som er veletablerte og noen som er under oppbygging. I alt er det åtte doktorgradsprogrammer; det første etablert i 2009 og det siste i nautiske operasjoner i 2016.

Fem hittil i år i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HiNN) skal søke universitetsakkreditering i 2018, innen overgangsordningen der man kan inkludere disputaser avlagt ved andre institusjoner.

Hittil i år har det vært fem disputaser på de fire doktorgradsprogrammene som inngår i universitetsøknaden og høgskolen forventer 18 til i år, av disse fire på eksterne institusjoner.

I 2018 forventer HiNN 28 disputaser, opplyser prorektor Jørgen Klein.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Klein sier at alle de fire programmene har hatt minimum 15 stipendiater over tid. I tillegg har HiNN et doktorgradsprogram i audiovisuelle medier i samarbeid med NTNU og Den Norske Filmskolen som er en del av det kunstneriske utviklingsprogrammet som er likestilt med ph.d- utdanning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS