akademisk boikott

Spør om de som boikotter Israel bør avstå fra å delta i Det europeiske forsknings­rådet

FrP-leder Sylvi Listhaug peker på at Israel er et fremragende land på en rekke forskningsfelt.

Sylvi Listhaug har stilt spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel. Hun har foreløpig ikke fått svar.
Publisert Oppdatert

— Mener den norske regjeringen at et norsk universitet, fakultet, institutt eller annet forskningsmiljø som velger å boikotte et israelsk universitet eller annet israelsk forskningsmiljø kan delta i ERC ved å søke om og ta imot midler til forskning, eller må norske forskningsmiljøer som vil boikotte Israel ta konsekvensen og avstå fra deltagelse i ERC?

Det spørsmålet har leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, stilt til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

Spørsmålet står foreløpig ubesvart på Stortingets hjemmeside, og Khrono har henvendt seg direkte til Kunnskapsdepartementet for en kommentar fra Oddmund Hoel. Kommunikasjonsavdelingen ved departementet skriver i en e-post at han kan kommentere saken etter at svaret er sendt til Stortinget.

Khrono har også prøvd å få svar på en rekke spørsmål tilknyttet saken fra Sylvi Listhaug. Tirsdag ettermiddag informerer kommunikasjonssjef i FrP, Jon Helgheim, at Listhaug vil komme tilbake til oss etter at spørsmålet hennes er besvart av Oddmund Hoel.

— Svært prestisjetunge prosjekter

ERC er Det europeiske forskningsrådet, som ble opprettet av EU i 2007 med formål om å fremme fremragende grunnforskning i Europa.

Sylvi Listhaug begrunner spørsmålet med å peke på at Norge aldri før hatt så høy uttelling i ERC som i 2023. FrP-lederen peker på at Israel er et fremragende land på en rekke forskningsfelt og at landet i mange år har vært assosiert med EUs rammeverk for forskning.

— Norske forskere har ERC-midler til forskningsprosjekter hvor også israelske forskere deltar. I 2020 fikk f.eks. norske hjerneforskere et stort forskningsprosjekt i samarbeid med forskere ved Hebrew University i Jerusalem. I 2023 fikk norske plantebiologer et annet stort prosjekt sammen med forskere fra bl.a. Tel Aviv University, skriver Listhaug i sin begrunnelse for spørsmålet til Oddmund Hoel.

Hun fortsetter:

— Dette er svært prestisjetunge prosjekter med millioner av kroner til norsk-israelsk forskningssamarbeid. ERC arbeider ut fra en policy hvor det er forbudt å diskriminere på grunnlag av nasjonal eller etnisk tilhørighet. Boikott av israelske forskere vil bryte ERC sine retningslinjer. Seks norske forskere fikk i 2023 finansiering fra ERC, med en samlet tildeling på 22,2 millioner euro.

Dette har universitetene bestemt

Ved Universitetet i Bergen (UiB) sa styret i mars nei til boikott. Styret ønsket ikke å begrense de akademiske fagmiljøenes muligheter til akademisk arbeid. Men  styret ved Det juridiske fakultet ved UiB vedtok senere med seks mot fem stemmer å si opp en utvekslingsavtale med Tel Aviv University.

Ved OsloMet var boikott-spørsmålet på styrets bord i midten av februar, og etter fire timers intens debatt ble vedtaket å stille en utvekslingsavtale med Universitetet i Haifa i bero og at det ikke skal inngås nye generelle samarbeidsavtaler med israelske universiteter og høgskoler.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Pia Cecilie Bing-Jonsson, bestemte i februar å si opp to avtaler med israelske institusjoner, men ville ikke kalle det akademisk boikott. Nord universitet frøs to utvekslingsavtaler med israelske partnere, uten at saken var oppe i styret.

Videre har Bergen Arkitekthøgskole og Fakultet for arkitektur og design ved NTNU avsluttet samarbeidet med det israelske kunstakademiet Bezalel Academy of Arts and Design, som holder til i Jerusalem.

Powered by Labrador CMS