oslomet

Fryser en avtale, men vil ikke boikotte

Styret ved OsloMet vedtok tirsdag å fryse en utvekslingsavtale med Israel. Noen full akademisk boikott blir det ikke.

Før styremøtet arrangerte Palestinas venner ved Oslomet en markering i foajeen. Her er det student Cinta A. Hondsmerk som holder appell.
Publisert Oppdatert

Noen akademisk boikott av Israel blir det ikke, men styret ved OsloMet fryser en utvekslingsavtale med Universitetet i Haifa og det skal ikke inngås nye samarbeidsavtaler med israelske universiteter og høgskoler.

Vedtaket ble gjort med 9 mot 2 stemmer etter en diskusjon som varte i 4 timer og et kvarter, til dels med høy temperatur og sterke følelser, bare avbrutt av parlamentering på bakrommet i to omganger.

De to som stemte mot var styreleder Vibecke Hverven og ansattrepresentant Tore Lichtenstein Vogt.

Bakgrunnen for saken var en eventueltsak i styret i desember, der tre av styremedlemmene ville ha styret med på akademisk boikott av Israel. Der ble konklusjonen at saken skulle utredes fram mot styremøtet 13. februar.

På morgenkvisten, før styremøtet startet, var foajeen full av ansatte som deltok på en markering som Palestinas Venner på OsloMet arrangerte og der det var sterke appeller til styret om akademisk boikott.

Det kom ingen forslag om akademisk boikott på bordet under styremøtet, men to vedtaksforslag der hovedforskjellen var om man skulle avvikle utvekslingsavtalen med Haifa-universitetet eller ikke.

Mot rektors vilje

Rektor Christen Krogh ønsket ikke å avvikle avtalen med Haifa.

Han mente at å avvikle et institusjonelt samarbeid med Israel i praksis var det samme som boikott.

Rektor Christen Krogh.

— Vi må passe på at vi ikke gjør et konkret vedtak nå som vil slå tilbake på oss senere. Vi har et regelverk hvor det står at vi skal forholde oss til norsk utenrikspolitikk, sa han.

— I praksis har det ingenting å si om vi avvikler denne utvekslingsavtalen. Uansett er det helt uaktuelt å sende studenter til dette området nå, sa han.

Det har ikke vært studenter på utveksling gjennom avtalen med universitetet siden våren 2023, da det var tre sykepleiestudenter der.

Han var også svært bekymret for at avvikling av utvekslingsavtalen ville ramme forskningssamarbeid og dermed gå utover forskernes akademiske frihet.

Skal ikke ramme forskere

I det endelige vedtaket ble ordet avvikle erstattet med «stille i bero». Styret presiserte også at vedtakets punkt om at det ikke skal inngås nye samarbeidsavtaler ikke skal ramme forskningssamarbeidet i konsortier der det også deltar forskere fra israelske universiteter. Det gjelder for tiden fire EU-prosjekter der forskere fra OsloMet deltar i prosjekter der det også er deltakere fra universitetet i Haifa, Tel Aviv og Hebrew University.

I vedtaket heter det at universitetsstyret fordømmer Israels angrep på Gaza, noe hele styret var enig om. Videre stiller styret seg bak rektors forslag om å utvide Scholars at Risk-ordningen og være aktiv pådriver for å sikre etiske innkjøp.

«Det gjør meg forbannet»

Forslaget som til slutt ble vedtatt var et omarbeidet forslag fra styremedlemmene Therese Sefton og Einar Braathen.

— Det er et poeng å komme med et klart signal om at avtalen med Haifa-universitetet kan vi ikke opprettholde i dagens situasjon. Vi griper ikke inn i noe akademisk frihet ved å avvikle den. Hvilke konsekvenser det vil få for forskningssamarbeid er ren spekulasjon, sa Braathen.

Ansattvalgt styremedlem Einar Braathen.

Therese Sefton var sterkt kritisk til hele prosessen.

— Jeg synes ikke det her er greit, at rektor bruker så mye ord på å skape kaos. Dette har ikke vært en grei prosess i det hele tatt, sa hun.

Trakk sak om boikott

Opprinnelig fremmet Sefton og Braathen en egen sak for styret der de ba om at akademisk boikott av Israel ble tatt opp som vedtakssak på styremøtet.

— Jeg kan ikke begripe at man ikke kan legge fram en vedtakssak om akademisk boikott, ganske enkelt si ja eller nei til boikott. Det gjør meg forbannet, sa Sefton på styremøtet.

I styrepapirene innstilte rektor på at saken til de to styremedlemmene reelt sett allerede var på dagsordenen og han anbefalte styret å ikke behandle saken slik den var beskrevet av styremedlemmene.

Ved starten av styremøtet trakk de to styremedlemmene saken, etter at de hadde fått avklart at de kunne komme med sitt vedtaksforslag under en annen sak på sakskartet: OsloMets faglige aktiviteter i tilknytning til Israel og Palestina.

Det endte likevel med at de omformulerte sitt vedtaksforslag til det som til slutt ble vedtatt mot to stemmer i styret.

Dette er hele vedtaket

Universitetsstyret fordømmer Israels angrep på Gaza.

Styret stiller seg bak universitetetsledelsens tiltak og praksis om å:

  • Utvide Scholars at risk ordningen
  • Være aktiv pådriver for at innkjøpsavtaler med leverandører som har direkte forbindelse med det israelske militæret eller som opererer i de okkuperte palestinske områdene avvikles.
  • Tiltak som fremmer dialog mellom palestinske og israelske akademikere om fred og samarbeid.
  • Ivareta universitetets rolle i samfunnet og den akademiske friheten, og hegne om kunnskapens viktige rolle i forhold til land og regioner i krig, konflikt og krise.

I tillegg vedtar styret at utvekslingsavtalen med Universitetet i Haifa stilles i bero. OsloMet inngår ingen nye generelle samarbeidsavtaler om institusjonelt samarbeid med israelske universitet og høgskoler. Dersom den politiske situasjonen endrer seg, må saken opp til ny vurdering i styret.

Endringslogg: Ordlyden i vedtaket er lagt inn onsdag kl 13.50.

Powered by Labrador CMS