norsk vs. engelsk

Språkdirektøren freser mot UiO igjen. Stølen reagerer med «herregud»

Onsdag ble Digital Scholarship Centre åpnet ved Universitetet i Oslo (UiO). Språkdirektør Åse Wetås undrer seg over at ikke det eksisterer bedre rutiner rundt navnevalg. Rektor Svein Stølen rister på hodet i retur.

UiO-rektor Svein Stølen forstår lite av kritikken fra Åse Wetås og Språkrådet.
Publisert Oppdatert

Dette har jeg lest før, tenker du? Vel, nesten.

For det er ikke første gang det går en kule varmt mellom Språkrådet og Universitetet i Oslo.

Denne gangen er det UiOs nye forskerstøttesenter som er gjenstand for oppmerksomhet. Onsdag åpnet nemlig UiO-rektor Svein Stølen senteret Digital Scholarship Center (DCS).

Bibliotekdirektør ved UiO, Randi Halve Iversby, tvitret stolt om åpningen, men det skulle ikke ta lang tid før språkdirektør Wetås fant veien til tastaturet og tvitret følgende:

I svar fikk Wetås dette fra bibliotekdirektør Iversby:

— Det norske navnet er Senter for digital forskerstøtte. Dette vil bli synlig på nettsider og andre steder innen kort tid. Vi er selvsagt kjent med språklovens bestemmelser. Norsk navn er uansett besluttet.

— Jeg er overrasket

Da Khrono slår på tråden til Åse Wetås fredag morgen, er det en lattermild språkdirektør som svarer i andre enden, men hun kvier seg heller ikke for å rasle med sabelen.

— Jeg er overrasket over at UiO ikke gjør jobben sin. Dette senteret har vært under planlegging siden 2019, og siden den gang er det kun det engelske navnet som har vært i bruk. Og det var jo også det som ble brukt under lanseringen på onsdag, sier Wetås, før hun tørt legger til:

— Til dette kommer nok Svein Stølen å svare at det faktisk er et norsk navn på senteret...

Språkdirektør Åse Wetås legger ikke noe imellom i sin kritikk av Universitetet i Oslo.

Vi kommer tilbake til hva Svein Stølen svarer, men først skal Wetås få snakke videre. Slik hun ser det er UiOs bruk av det engelske senternavnet i strid med norsk språklov.

— Selv om det også har et norsk navn?

— Det norske navnet ble ikke lansert før denne uken. For et senter som har vært planlagt i årevis, vil det å bruke det engelsk navnet være i strid med både lovens krav og ikke minst intensjoner. Nå har det engelske navnet blitt innarbeidet over tid, og det er jo også det engelske navnet som ble brukt under lanseringen på onsdag. Bare se på bildet fra Stølens åpningstale!

— Må gå gjennom rutinene sine

Wetås er opptatt av å få frem viktigheten av at norske statlige institusjoner tar språkloven på alvor.

— Jeg stiller meg svært undrende til at UiO, som er en tung og svær institusjon, og som også innehar et stort språkansvar, ikke har bedre rutiner enn dette.

— Jeg har sagt det før, og jeg må visst si det igjen; de må gå gjennom rutinene sine og dvele litt ved formålet og intensjonen ved lovverket vi har rundt språket vårt, kommer det fra Wetås.

Selv om det per i dag ikke er en ordning med sanksjonsmidler mot institusjoner eller andre opptrer i strid med språkloven, mener hun at man bør kunne forvente at statlige institusjoner følger regelverket.

— Det er et problem at ikke alle gjør det. Når man først lanserer det norske navnet i etterkant av det engelske, på selve lanseringsdagen, ja da er det for seint, konkluderer Åse Wetås.

Stølen: — Herregud

Vi slår på tråden til Svein Stølen. Hva tenker rektoren om en ny runde med kritikk fra Språkrådet?

Stølen svarer:

— Dette senteret er en tjeneste som skal hjelpe forskere. Jeg har liten innsikt i hvordan navneprosessen har foregått, men jeg noterer meg stolt at vi har både norsk navn og norske nettsider.

Khrono spør:

— Er det litt sent å komme med det norske navnet på selve lanseringsdagen?

— Dette vet jeg ikke noe om. Det er Universitetsbiblioteket som har eid denne prosessen.

— Men som rektor har vel du blitt orientert underveis?

— Ja, men jeg lager ikke navnene. Vi har et flott norsk navn på senteret. Herregud.

— Har du forståelse for at Språkrådet reagerer?

— Nei, jeg skjønner overhodet ikke kritikken, og har egentlig ikke så mye å si heller. Det er Universitetsbiblioteket som må svare på disse spørsmålene.

— Hva tenker du som rektor om kritikken som tross alt rettes mot UiO og ikke mot biblioteket?

— Jeg tenker ikke så mye om det. Men jeg skjønner ikke kritikken. Vi har jo et norsk navn.

— Mesteparten av kritikken handler om at det norske navnet kom litt sent. Burde man lansert det norske navnet tidligere og ikke minst brukt det mer i markedsføringen?

— Jeg vet ikke hva som har blitt gjort og ikke gjort i prosessen rundt navnet.

— Et navn på et nytt senter som du selv sier at du er stolt over? Du har ikke tenkt noe over hva senteret skal hete?

— Jeg fokuserer på at dette er en støttetjeneste for forskere. Det er det jeg forholder meg til.

— Under åpningen er det det engelske navnet som pryder presentasjonen bak deg. Wetås mener at det her burde stått det norske navnet. Hva mener du?

— Tja. Jeg hadde kun fokus på åpningstalen min på tre minutter. Altså, jeg driver ikke med detaljstyring av en svær institusjon, sier Stølen avslutningsvis, før han formidler at han ikke har noe mer å si til denne saken.

— Det viktigste er at det er nå senteret har åpnet, at vi har et godt norsk navn og at Universitetsbiblioteket har gjort en formidabel jobb, slutter rektoren.

Bibliotekdirektøren svarer

Khrono har også snakket med bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby i forbindelse med denne saken.

Hun forklarer at Digital Scholarship Center er et prosjekt som Universitetsbiblioteket har jobbet med i flere år, og at arbeidstittelen er inspirert av tilsvarende tjenester ved mange andre universiteter rundt omkring i verden.

En viktig målgruppe for Universitetsbiblioteket er er yngre forskere, og mange av disse har internasjonal bakgrunn, poengterer Iversby.

— Da vi i vår bestemte oss for å etablere prosjektet som en permanent tjeneste, bestemte vi også et norsk navn, men vi rakk dessverre ikke å oppdatere presentasjoner og nettsider før lanseringen på onsdag, sier Iversby, og fortsetter:

— Men jeg nevnte det norske navnet i åpningstalen min, og dagen etter lanseringen var alt som ligger ute på nettet oppdatert med norske versjoner.

— Hva tenker du om kritikken fra Språkrådet som i stor grad handler om at dere kom for sent på banen med det norske navnet?

— Vi har et norsk navn, og det skulle selvsagt også bare mangle, svarer bibliotekdirektøren.

Helt til slutt! Det norske navnet på Digital Scholarship Center er altså Senter for digital forskerstøtte.

Powered by Labrador CMS