forskningsetikk

Stadig flere artikler trekkes på grunn av manipulert fagfelle­vurdering

Det har vært en voldsom økning i artikler som trekkes på grunn av falsk eller tvilsom fagfellevurdering.

Det trekkes tilbake stadig flere forskningsartikler. Mange på grunn av kompromittert fagfellevurdering.

Brussel (Khrono): Det har vært en stor økning i tilbaketrekking av vitenskapelige artikler på grunn av manipulerte fagfellevurderinger.

Det viser tall fra Retraction Watch.

Siden de startet opp i 2010 har Retraction Watch kartlagt tusenvis av tilbaketrekkinger, de har bygd opp en database med mer enn 47.000 oppføringer. De er trukket tilbake av ulike grunner. At noen trekkes på grunn av falske eller tvilsomme fagfellevurderinger er ikke noe nytt.

— Dette er en gammel historie, sier Ivan Oransky, en av de to grunnleggerne av Retraction Watch, til Khrono.

Noe har likevel skjedd. 

Slik har det økt

Figuren under viser antall artikler som er trukket på grunn av falsk eller tvilsom fagfellevurdering. Tallene er fra databasen til Retraction Watch, de viser året artiklene ble trukket, ikke året de ble publisert.

Men dette er bare en del av bildet. 

Det har vært en betydelig økning i antall artikler som trekkes. Sånn sett er det ikke overraskende at det også har vært en økning i artikler som trekkes på grunn av fagfellevurderingene. Men tallene fra databasen til Retraction Watch viser at dette er blitt en vanligere grunn til at artikler trekkes. 

Av 5447 artikler som ble trukket i 2022 ble hele 2748 artikler trukket på grunn av falsk eller tvilsom fagfellevurdering, slik figuren under viser. 

Disse tallene viser som sagt året ting ble trukket, ikke når det ble publisert, men tall over hvor mange artikler som er trukket på grunn av fagfellevurderingene ut fra når de ble publisert, viser en lignende utvikling.

— Det blir mer og mer av det, det er ansvarlig for en stor prosentandel i økningen av tilbaketrekkinger, sier Oransky. Han legger til at tilbaketrekkinger på grunn av manipulert fagfellevurdering ofte kan henge sammen med såkalte «paper mills», eller artikkelfabrikker, som produserer falske forskningsartikler.

Fikk trukket ni artikler på to dager

Khrono kunne forrige uke fortelle om en forsker i Bergen som på to dager fikk trukket ni artikler. Artiklene ble publisert fra februar 2022 til januar 2023 og ble trukket i juli i år. Bortsett fra én, handler alle ni artikler om covid-19. På fem av dem har han oppført Universitetet i Bergen, på de fire andre står universiteter i henholdsvis Thailand og Japan oppført som tilknytning.

I begrunnelsen for tilbaketrekkingene skriver forlaget Wiley at de «ble trukket tilbake på grunn av kompromittert fagfellevurdering etter en undersøkelse utført i henhold til COPE-retningslinjene og Wileys granskingsprosess, og i avtale med tidsskriftets sjefredaktør».

De gir ikke en nærmere begrunnelse overfor Khrono. Den korresponderende forfatteren for artiklene skriver i en e-post til Khrono at de ikke har fått svar på hva slags manipulasjon forlaget mener det er snakk om.

Uten å vite hva som er tilfelle i denne saken, sier Oransky at forfattere liker å bruke det at forlagene ikke vil si hva som faktisk har skjedd til å få det til å høres ut som om det ikke er noe problem. 

Skrev om manipulerte vurderinger

Som Khrono skrev forrige uke, i forbindelse med saken i Bergen, er det flere kjente måter å jukse med fagfellevurderinger på. Sjefredaktør Are Brean viste blant annet til at noen tidsskrifter åpner for at forfatterne selv kan foreslå fagfeller. Det åpner for å oppgi falsk informasjon, for eksempel med navn på en fagfelle som ikke eksisterer, med en e-postadresse en selv kontrollerer. Forskere kan også avtale seg imellom å vurdere hverandres artikler.

Slik manipulering ble skrevet Oransky og to kolleger i Retraction Watch allerede i 2014, i en artikkel om svindel med fagfellevurdering, som ble publisert i Nature. 

De viste til flere eksempler. I et av dem innrømmet en forsker i Sør-Korea å ha skrevet mange fagfellevurderinger av egne artikler selv. Han ble konfrontert etter at svært mange vurderinger kom inn raskt, ofte innen 24 timer. Som forfatter var han blitt bedt om å komme med forslag på fagfeller, de skriver at han kom opp både med navn på virkelige forskere og pseudonymer, ofte med falske e-postadresser som gikk direkte til ham eller kolleger.

I en annen sak, fra 2013, avdekket en 14 måneder lang gransking hos SAGE en ring av forskere som siterte og fagfellevurderte hverandre i høyt tempo. 60 artikler ble trukket.

I de fleste av de 60 artiklene var det bare brukt fagfeller nominert av forfattere i den opprinnelige vurderingen. 

Oransky og medforfatterne viser til at dette flere mener tidsskrifter ikke bør tillate at forfatterne selv foreslår fagfeller. 

Det er uansett ikke alltid slike forslag blir fulgt. En av to sjefredaktører for Osteoporosis International, som utgis av Springer, sier i artikkelen fra 2014 at de lar forfattere anbefale opp til to fagfeller, men at de gjerne bruker informasjonen til å utelukke disse. Samme redaktør viser til et tilfelle der en forfatter foreslo en fagfelle som hadde samme fornavn som seg selv, men et annet etternavn. Det viste seg at forfatteren hadde foreslått seg selv, bare med etternavnet hun hadde før hun ble gift.

Varslet stans i spesialnumre

At flere artikler blir trukket samtidig på grunn av manipulert fagfellevurdering er ikke uvanlig. Oransky viser at det gjerne skjer, fordi det er resultat av en gransking fra et tidsskrift, et forlag eller av og til et universitet. 

Det sier heller ikke nødvendigvis noe om omfanget, men om at det er da de ble funnet.

— Om du setter opp en fartsmåler og du tar ti personer samme dag som kjører for raskt på motorveien, sier det ikke noe om hvor ofte det skjer, om dette er de verste råkjørerne eller om det bare er de som ble tatt. Det sier heller ikke noe om hva som vil skje i morgen, påpeker Oransky.

Hva angår Wiley annonserte forlaget tidligere i år en pause i publiseringen av spesialutgaver fra Hindawi, som storforlaget kjøpte opp i 2021. Dette kostet dem flere millioner amerikanske dollar i tapte inntekter. 

Det har vært stor vekst i slike spesialnumre fra forlag, som tjener på å publisere høye volum. 

Oransky viser til at mange av tilfellene med falsk fagfellevurdering skjer i slike spesialnumre. Retraction Watch skrev tidligere i år om hvordan Wiley og Hindawi hadde identifisert rundt 1200 artikler med kompromittert fagfellevurdering, som skulle trekkes.

De ni artiklene fra Bergens-forskeren var ikke publisert i Hindawi-tidsskrifter. Khrono har spurt Wiley om de på noe vis likevel er knyttet til tilbaketrekkingen fra Hindawi-tidsskrifter som ble varslet tidligere i år. Dette avviser de. En talsperson for Wiley skriver i en e-post til Khrono at «disse tilbaketrekkingene er ikke relatert til tilbaketrekkinger i Hindawi-porteføljen».

Powered by Labrador CMS