styremøte innlandet

Starter prosess for å finne ny rektor til Innlandet

Høgskolen i Innlandet har styremøte mandag, der prosess for å finne ny rektor er en av sakene. Møtet kan følges direkte fra kl 13.

Åremålet til rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet går ut 1. mai neste år og hun søker ikke jobben på nytt.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Innlandet har styremøte mandag, bare tre dager før skjebnemøtet i Nokuts styre, der universitetssøknaden skal avgjøres.

Søknaden er tema på et lukket styreseminar før styremøtet, sammen med flere andre store saker som strategiplan, studieportefølje og langtidsbudsjett/langtidsplan.

Selve styremøtet starter kl 13. Møtet kan følges via zoom her.

Lyses ut 1. oktober

En av sakene på styremøtet er prosess for ansettelse av rektor de fire årene fra 1. mai 2021. Rektor Kathrine Skretting kommer ikke til å søke et nytt åremål, opplyser hun til Khrono.

— Nei, jeg rir inn i solnedgangen som pensjonist etter 1. mai 2021, skriver hun i en sms.

Planen er å lyse ut rektorstillingen ca. 1. oktober med søknadsfrist ca.1. november og at styret skal ansette rektor 15. desember.

Styreleder Maren Kyllingstad skal lede innstillingsutvalget, går det fram av forslaget til vedtak. I tillegg skal utvalget bestå av et eksternt styremedlem som styret velger, en representant for faglig ansatte, en representant fra teknisk/administrativt ansatte og en student. De tre sistnevnte skal ikke sitte i styret.

Det går fram av styrepapirene at høgskolen vil gjøre avtale med et rekrutteringsbyrå.

Kathrine Skretting begynte som rektor ved Høgskolen i Lillehammer høsten 2015. Hun ble rektor ved den fusjonerte Høgskolen i Innlandet fra 1. mai 2017. Skretting fyller 67 år sommeren 2020.

Langtidsplan og sidegjøremål

En annen sak på styremøtet er langtidsplan for 2021-23, som omtaler høgskolens satsninger i langtidsplanperioden, utviklingen i et utvalg av viktige nøkkeltall sammenlignet mot sektoren for øvrig, og en oppsummering av økonomiske konsekvenser ved planene som høgskolen har.

Styret blir også orientert om arbeidet med et sidegjøremålsregister. Høgskolen har fått på plass digitale selvbetjeningsløsninger hvor blant annet søknad og registrering av sidegjøremål inngår. Det er planen at registeret skal bli offentlig tilgjengelig innen utgangen av året.

Dagsorden:

Vedtakssaker

 • Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret 08.06.2020
 • Endring av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN
 • Strategiske hovedlinjer og videre arbeid med organisering av samfunnskontakt og eksternt finansiert virksomhet
 • Ansettelsesprosess rektor - oppstart
 • Ombygging av undervisningsrom Rena/Hamar/Lillehammer – finansiering av egenandel
 • Leie av midlertidig modulbygg på studiested Lillehammer
 • Retningslinjer for priser ved Høgskolen i Innlandet
 • Utredningssøknad for ny hovedfordypning i Business Analytics i Master i økonomi og ledelse
 • Oppfølging ph.d. film
 • Langtidsplan 2021-2023

Diskusjonssak

 • Foreløpig studieportefølje 2021-2022

Orienteringssaker

 • Avvikling av ph.d. i audiovisuelle medier
 • Delårsregnskap for 1. tertial 2020
 • Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 2019
 • Orientering om nedleggelse av DNF Productions AS
 • Reglement for sidegjøremål ved HINN - status og videre oppfølging
 • Fakultetsråd - orientering om status

Referatsaker

 • Protokoll fra ekstraordinært styremøte 29.04.2020
 • Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Innlandet 2019
 • Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2020 - Kap. 260 post 50 - Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
 • Ekstraordinær tildeling til kompetansehevende tiltak for ledige og permitterte som følge av Covid-19- pandemien
 • Innvilgelse av søknad om trekk av studier i lokalt opptak høsten 2020
 • Innvilgelse av søknad om trekk av videreutdanning i intensiv- og operasjonssykepleie utlyst våren 2020
 • Revidert nasjonalbudsjett 2020, kap. 260, post 50 - Foreløpig supplerende tildelingsbrev – økt studiekapasitet og flere rekrutteringsstillinger høsten 2020
Powered by Labrador CMS