festekrangel

Statlig milliardstrid om tomt ved Universitetet i Oslo

Statsbygg vil ha festeavgift på tomten der det nye Livsvitenskapsbygget oppføres på 3,5 milliarder kroner over 80 år. Universitetet i Oslo sier nei.

Arbeidet med Livsvitenkapsbygget skrider fram. Universitetet i Oslo krangler med Statsbygg om krav til festeavgift for tomta der bygget skal stå.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslo ber nå Kunnskapsdepartementet om å se på saken og ta stilling til om statlig eide selskaper skal ta betalt for å leie ut tomter til hverandre.

3,5 milliarder kroner i løpet av 80 år. Det er prisen Universitetet i Oslo (UiO) kan komme til å måtte betale i festeavgift til Statsbygg for tomta til Livsvitenskapsbygget, skriver Uniforum.

Fakta

Livsvitenskapsbygget, UiO

  • Byggherre: Statsbygg
  • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
  • Foreløpig arealramme: 66.700 kvm
  • Oppstart/ferdigstilling: 1. kvartal 2019/ høst 2024
  • Kostnadsramme:6,8 mrd kroner

— Vi vil ikke betale sier eiendomsdirektøren på UiO, John Skogen, til UiOs egen avis.

Samlet kostnad 3,5 mrd

Arbeidet med bygget har pågått i snart ett år. Samlet kostnad er beregnet til rundt 7 milliarder kroner, på nivå med det hittil dyreste bygget i kunnskapssektoren, Veterinærbygget i Ås.

Statsbygg har foreslått at UiO skal betale 14,3 millioner kroner i årlig festeavgift for tomta i 80 år fram i tid.

Det går fram av festekontrakten at avtalen skal reguleres med konsumsprisindeksen, og tomta skal vurderes med tanke på markedspris over 20 år. UiO har kommet fram til at dette betyr en festeavgift 2100 på 100 millioner kroner.

– Og oppsummert vil dette etter mine grove beregninger utgjøre 3,5 milliarder kroner, forteller eiendomsdirektør John Skogen ved UiO til Uniforum.

— Ikke rimelig

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen er klar:

— Vi mener det ikke er rimelig at statlige virksomheter fakturere hverandre for denne type tomter, og vi har fra UiO sin side også sett at dette ikke er et prinsipp som forvaltes konsekvent, sier Benjaminsen til Khrono.

Benjaminsen trekker fram at de har tatt opp disse forholdene med departementet i et brev og at de venter på svar.

— Vi er god dialog både med departementet og Statsbygg om disse tomtesakene, sier Benjaminsen.

Statsbygg: Håper på god diskusjon

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier til Uniforum at Statsbygg følger avhendingsinstruksen til staten og lager derfor avtaler om feste av eiendommer i porteføljen.

— Stemmer det som UiO tror at dere vurdere å ta betalt også for tomta knyttet til Domus Medica på Gaustad og tomta der Historisk museum står i Oslo Sentrum?

— Det er jeg ikke kjent med at UiO har sagt. Årsaken til at det ikke er festeavgift på disse eiendommene ligger nok i at det foreligger egne politiske vedtak om dette, sier Aschim til Khrono.

Hun legger til:

— Jeg har ikke detaljkunnskap om bakgrunnen for disse tomtene. Dersom det foreligger vedtak om ikke å ha festeavgift, kan ikke Statsbygg endre dette på egen hånd.

Hun trekker fram at Statsbygg også har festeavtale med UiO når det gjelder informatikkbygget, Ole Johan Dahls hus.

Kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg håper hun får til et snarlig møte med UiO om forslaget til festekontrakt og at de får en god og fruktbar diskusjon rundt denne.

Vil hindre festeavgift for andre tomter ved UiO

Universitetet i Oslo har altså også andre bygninger som står på festet grunn.

Det gjelder seks bygg på nedre Blindern som står på tomter eid av Opplysningsvesenets fond.

I tillegg gjelder det Domus Medica på Gaustad der deler av Det medisinske fakultetet holder til. UiO har ifølge Uniforum i et brev fra desember 2019 skrevet at de er bekymret for at det skal komme festekrav også her.

Når det gjelder informatikkbygget, eller Ole Johan Dahls hus, som også ligger i Gaustadbekkdalen, betaler UiO idag en festeavgift til statsbygg på 1,772 millioner kroner årlig.

Også Historisk museum i Oslo sentrum står på festet tomt eid av Statsbygg. Heller ikke her betaler UiO noe i dag.

Powered by Labrador CMS