BUDSJETTERINGER

Statsbygg an­be­faler kostnads­kutt for Tromsø-museum

Nytt og billigere konsept — men er det billig nok? Fortsatt er prislappen nesten en halv milliard kroner høyere enn det statsråden har bedt om.

Slik ser arkitektfirmaet Henning Larsen for seg det nye museet innvendig.
Publisert

Statsbygg har levert flere forslag til hvordan prislappen skal se ut for Norges arktiske museum i Tromsø. Den første bestillingen for et nytt museum kom i 2016, med en ramme på 1,5 milliarder, men prislappen økte i 2023 til 2,8 milliarder. 

Ifølge Statsbyggs beregninger kan prislappen på det nye museet nå reduseres med 670 millioner i forhold til tidligere estimat, noe som gjør at de lander på 1,95 milliarder kroner. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) ga i høst tydelig beskjed om at kostnadene måtte ned. 

— Vi så at NTNU ble for dyrt med 12 milliarder, og det tok regjeringen ned til syv milliarder kroner. Vi må gjennom samme øvelse når det gjelder Universitetsmuseet i Tromsø. Vi tar det ned fra 2,8 milliarder kroner, til et sted mellom 1,1 til 1,5 milliarder kroner, sa Borch til Nordlys

Statsbyggs ferske prisanslag innebærer at kostnadene for museet fremdeles er beregnet å være nesten en halv milliard over det maksbeløpet Borch har nevnt.

Khrono har kontaktet Statsbygg med spørsmål om kostnadsforskjellene og foreløpig ikke fått svar. 

Statsbygg har det siste året på oppdrag fra UiT Norges arktiske universitet vurdert hvor museet bør ligge, samt kostnad og samfunnsnytte. De har landet på at museet bør være i Tromsø sentrum, på tomta som allerede er regulert for og blir kjøpt for formålet. 

— Alle som ønsker liv og vekst i Tromsø sentrum, blir nok glade for å lese denne konklusjonen. Statsbygg mener for det første at et større byggeprosjekt som gir Tromsø et nytt museum, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Deretter peker rapporten på at et museum i sentrum vil trekke flest besøkende og bli en attraksjon for både fastboende og besøkende, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet i en pressemelding. 

Ble avbrutt

Både ordføreren og UiT-rektoren håper forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch så raskt som mulig velger å gå videre med konseptet som Statsbygg anbefaler og gir startskuddet til et forprosjekt.

Statsbygg sin konseptutvalgutredning blir sendt fra UiT til Kunnskapsdepartementet. På grunn av utfordringer med økonomi, ble prosjektet avbrutt i oktober 2022. 

Da var nytt universitetsmuseum ferdigprosjektert, kjøpekontrakt for tomt i sentrum av Tromsø signert og reguleringsplanen ferdigbehandlet av Tromsø kommune. Deretter gav Kunnskapsdepartementet UiT oppdraget med å revidere prosjektet i en ny konseptvalgutredning som vurderer fire ulike alternativ med et lavere kostnad enn det opprinnelige prosjektet. 

Det er gjort tre andre vurderinger. Den ene er et såkalt minimumsprosjekt der dagens museumslokaler i Folkeparken blir forbedret og bygd litt ut, noe som ifølge Statsbygg ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Den andre vurderingen er en større oppgradering og utbygging i Folkeparken, og den tredje et delt konsept der museets utstillinger flytter til i sentrum og magasinene til universitetets områder i Breivika. 

Powered by Labrador CMS