relevans og finansiering

Statsråden ber Ap, Sp, Frp om å snu om finansiering

– Når man foreslår noe som skaper såpass mye frustrasjon i en stor og viktig sektor er det ingen skam å snu, sier statsråd Henrik Asheim til Frp, Ap og Sp, ifølge VG.

Den beste politikken blir ikke til på et bakrom inne på Stortinget uten diskusjon, mener Henrik Asheim (H) som ber trekløvere med stortingsflertall i ryggen: Sp, Frp go Ap om å snu i forslaget om relevans og finansiering i høyere utdanning. ,
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ber sin tidligere regjeringspartner Fremskrittspartiet, og den rødgrønne alliansen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å snu i saken som handler om arbeidslivsrelevans som et økonomisk insentiv i høyere utdanning.

– Jeg er overbevist om at den beste politikken blir til med bred debatt og hvor vi lytter til de som påvirkes av vedtakene vi gjør, ikke på et bakrom inne på Stortinget uten diskusjon, sier Asheim til VG mandag ettermiddag.

Asheim enig i intensjonen

Dermed følger han opp oppfordringen fra sin partikollega Mathilde Tybring Gjedde og SVs Mona Fagerås, som begge tidligere via Khrono har bedt - særlig Arbeiderpartiet - om å snu i saken.

Ifølge VG er statsråd Asheim enig i intensjonen om at høyere utdanning også må bli mer relevant for arbeidslivet, og viser til at de kommer med en egen stortingsmelding både om arbeidslivsrelevans samt en styringsmelding der de også skal vurdere endringer av finansieringen av universiteter og høgskoler.

Begge meldingene er planlagt et år fram i tid, altså våren 2021.

Asheim kommer med en klar tale til det nye, og litt uvanlige trepartssamarbeidet som også utgjør et flertall på Stortinget:

– Når man foreslår noe som skaper såpass mye frustrasjon i en stor og viktig sektor er det ingen skam å snu ved å være tydelige på målet, men la de som påvirkes av vedtaket også få uttale seg før vi bestemmer oss for virkemidlene, sier Asheim til VG.

De to eldste

Det er særlig rektorene ved de to eldste breddeuniversitetene, Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, som har vært særlig kritiske til forslaget fra trekløveret Frp, Sp og Ap.

Olsen har sammen med viserektor Oddrun Samdal skrevet innlegg i Khrono der de mener at forslaget viser «et snevert og instrumentelt kunnskapssyn som i verste fall forhindrer nyskapning og omstilling.»

Stølen på sin side har vært både sjokkert og rystet over forslaget, og i et innlegg i Khrono sammen med prorektor Gro Bjørnerud Mo, skriver de blant annet at «denne antatte mistilpasningen mellom universitets- og høgskolesektoren og arbeidslivet ikke holder som premiss».

Fire av de yngre

Men mandag så meldte flere rektorer fra sektoren seg på i debatten. Petter Aasen, ved Universitetet i Sørøst-Norge, Curt Rice ved OsloMet, Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet og Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet er langt mer positive til arbeidslivsrelevans, og de er også tydelige på at de ønsker en grundig gjennomgang av finansieringssystemet av høyere utdanning.

«Med 280.000 studenter i høyere utdanning, hvorav 260 000 er finansiert over statsbudsjettet, er det vanskelig å oppfatte myndighetenes interesse for arbeidslivsrelevans som urimelig», skriver de.

Så langt har ingen av partene i det nyvunne flertallssamarbeidet på Stortinget trukket seg fra forslaget.

Ap: Nytte utelukker ikke nysgjerrighet

«Vi legger føringer på hva finansieringsordningen skal omhandle. Men vi presiserer at forslaget skal utarbeides av regjeringen sammen med sektoren og arbeidslivets organisasjoner og underlegges vanlig politisk behandling, med bred høring våren 2021», skriver Arbeiderpartiets medlemmer i utdannings- og forskningskomiteen, Nina Sandberg og Torstein Tvedt Solberg. Og videre:

«For å gjøre det helt klart: Norge trenger både filosofer og ingeniører. Like fullt er arbeidslivsrelevans viktig i disiplinfag som profesjonsfag. Nytte utelukker ikke nysgjerrighet, og finansieringen bør bidra til mangfoldet av fag og kvalifikasjoner nasjonen behøver.»

Steffensen snur ikke

Heller ikke hovedpersonen selv, som i VG smilte bredest av alle da han kunne presentere den nye alliansen mellom Frp, Sp og Ap, Roy Steffensen, har til hensikt å trekke forslaget.

– Vi har ingen intensjoner om å snu. I stedet er det Høyre som bør snu i retning av en utdanningsfinansiering med mer vekt på arbeidsrelevans. Det undrer meg at et parti som på alle andre områder er opptatt av målstyring, ikke er opptatt av det i denne saken, sier Steffensen til VG.

Powered by Labrador CMS