internasjonalisering

Statssekretæren vil ha debatt om det forskes nok på Norge

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) spør om forskning på norske forhold har havnet i skyggen av internasjonalisering.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel vil ha debatt om det forskes for lite på Norge og norske forhold.
Publisert

Under Samarbeidskonferansen, en konferanse i regi av Forskningsinstituttenes fellesarena og Universitets- og høgskolerådet, tok Oddmund Løkensgard Hoel opp spørsmålet.

Det er Forskerforum som omtaler utspillet fra statssekretæren i Kunnskapsdepartementet.

— Det har vært en sterk internasjonalisering av forskning og høyere utdanning. Det har vært en ønsket utvikling. Så ser vi nå gjennom debatten som har vært, kanskje særlig det siste halvåret, at det er en stigende uro for hvordan det egentlig står til når det gjelder forskning på norske forhold eller forskning om forhold i norsk kontekst, sier Løkensgard Hoel til Forskerforum.

Usikker på om det er et problem

Ovenfor Forskerforum trekker Løkensgard Hoel blant annet frem eksempler på at det har kommet signaler om lite forskerkompetanse på norsk flora, glasiologi, samfunnsforskning og humaniora.

— Vi har fulgt debatten. Det som slår oss, er at det er vanskelig å finne ut av om dette er et problem eller ikke, sier han og ber om en debatt om temaet, sier han til avisen.

Nasjonalitet ikke viktig

Juristen og statsviteren Cecilie Hellestveit utløste en større debatt, etter at hun i intervju med Khrono tok opp utenlandske forskeres rolle i norske fagmiljø.

Det førte til en rekke utspill om utenlandske forskere sin rolle i norsk akademia. Både i Khrono og i andre medier. Statssekretæren påpeker at nasjonalitet på forskere ikke betyr noe i hans utspill.

Professor emeritus Jan Mangerud har også tatt til orde for i et innlegg i Khrono at norske universiteter bør forpliktes til å forske på norsk natur.

Kristin Bakken, Brita Brenna og Lim Ramskjær fra henholdsvis Norsk institutt for kulturminneforskning, Universitetet i Oslo og Norges museumsforbund hadde i februar et innlegg etter Samarbeidskonferansen der Hoel kom med sitt utspill. De ønsker mer forsking på kulturarven vår.

Powered by Labrador CMS