Professor Nils Rune Langeland har sendt klage på avskjeden fra Universitetet i Stavanger (UiS) til Kunnskapsdepartementet.

Professor Langeland påklager avskjedigelse

Avskjed. Professor Nils Rune Langeland har klaget inn vedtaket om avskjedigelse fra Universitetet i Stavanger. Nå skal UiS vurdere klagen og behandle saken på nytt, før de eventuelt sender den videre til Kunnskapsdepartementet på nyåret.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

HR-direktør ved Universitetet i Stavanger Halfdan Hagen, bekrefter overfor Khrono at UiS mottok klage på avskjedssaken mot historieprofessor Nils Rune Langeland fredag i forrige uke.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte klagesaken i dag.

— Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på hans tjenesteplikt, og vi mener at det ikke har skjedd, sier Langelands advokat Kjell Brygfjeld til avisen.

Dersom Universitetet i Stavanger ikke gir klageren medhold, vil klagen sendes videre til Kunnskapsdepartementet for behandling.

— Det som skjer nå er at denne klagen skal behandles i styrets ansettelsesutvalg, og de skal ta stilling til klagen. Det er planlagt at klagen skal behandles på et møte 11. januar, sier Hagen til Khrono, og legger til:

— Ansettelsesutvalget kan enten imøtekomme klagen eller opprettholde sitt vedtak. Hvis de opprettholder sitt vedtak vil klagen bli sendt videre til Kunnskapsdepartementet som er klageinstans.

Avskjed mot 1 stemme

Ansettelsesutvalget til styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) vedtok fredag 24. november å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

Allerede samme kveld etter at avskjeden ble vedtatt sa Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, til Khrono at de nå ville påklage vedtaket om avskjed til Kunnskapsdepartementet.

— Vi vil påklage saken til Kunnskapsdepartementet, og så se hva som skjer der. Eventuelt vil jeg anbefale den videre i rettssapparatet, sa Brygfjeld.

Nå er altså klagen sendt.

Les også:

Ansattrepresentant Svein Erik Tuastad stemte ifølge en protokolltilførsel mot avskjed fordi han mente at det er tvil om det juridiske grunnlaget for avskjed er sterkt nok, og at UiS kan ha brutt AKAN-kontrakten som var inngått med Langeland.

Les hele protokollen her: Protokoll avskjed

Dette er det samme argumentet som blant annet Langelands advokat brukte i en pressemelding i forkant av at avskjedssaken skulle opp:

De tre andre i ansettelsesutvalget, rektor Marit Boyesen, eksternt styremedlem Eskild Holm Nielsen og studentrepresentant Sverre Daniel Gaupås stemte for avskjed.

UiS viser ellers til statsansattelovens vilkår for avskjed, og at styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene er oppfylt.

UiS skrev på sine nettsider i slutten av november at avskjedsvedtaket behandles som en pågående personalsak og vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.

Varsel i oktober

​Det var 9. oktober i år at Universitetet i Stavanger forhåndsvarslet professor Nils Rune Langeland om avskjed. Det kommer fram i sakspapirene som På Høyden har bedt om innsyn i og som de har delt med Khrono.

Ifølge papirene som er sterkt sladdet og utgjør 54 sider, med vedlegg, mener universitetet at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende...

...

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Fikk advarsel

I dokumentene som er grunnlag for ansettelsesutvalgets behandling fredag kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30.juni 2017, etter «krenkende ytringer på sosiale medier og uakseptable adferd overfor kollegaer».

Dette var kun få dager før flere kvinner la ut skjermdumper fra grove private meldinger som professoren hadde sendt dem. Blant annet med tilbud om å kjøpe trusene til en av kvinnene.

Mener UiS bryter avtale

I pressemeldingen fra Langelands advokat i forkant av at avskjedssaken skulle opp som ble sendt til utvalgte medier heter det at «Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem.

Videre heter det at misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på.

Det blir trukket fram at disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk».

Noen uker etter at avtalen ble inngått var professor Langeland beruset på jobben etter å ha drukket kvelden i forveien, forteller Brygfjeld, og det var dette forholdet som utløste personalsaken.

Ifølge advokaten skal professor Langeland sterkt ha anmodet UiS om å videreføre oppfølgingen og støtte under Akan-avtalen, noe UiS ikke har ønsket å gjøre. hevder han.

— Jeg anser dette som et brudd både på avtalen og på UiS sine retningslinjer i rusmiddelproblematikken, skriver advokat Kjell M. Brygfjeld i pressemeldingen.

Les mer om Langelandsaken her.

Fakta

Langelandsaken

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.

Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2.juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook. Flere medier omtalte saken.

Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

I august i år ble det kjent at Langeland ikke skulle undervise dette året, men kun forske.

I slutten av september skrev UiS på sine hjemmesider at Langelandsaken var avklart, men fortsatt var en pågående personalsak.

I begynnelsen av oktober orienterte ledelsen Langeland om at han ville bli avskjediget.

25.oktober skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittelen: Det er ingen Langelandsak ved UiS

24.november kom avskjedssaken opp i Styrets ansettelsesutvalg ved UiS. De vedtok mot en stemme å avskjedige Langeland. Samme kveld varslet Langelands advokat at de ville innkalge vedtaket.

Klagen er ifølge Stavanger Aftenblad nå sendt til kunnskapsdepartementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS