revidert budsjett og tiltakspakke

Stavanger: Det er vår tur nå

Tirsdag kommer revidert nasjonalbudsjett. I Stavanger håper de på støtte til nytt bygg i tiltakspakken som er varslet i mai/juni. De får støtte fra Akademikerne som vil ha en storstilt satsing på bygg i sektoren.

Museumsdirektør Ole Madsen sammen med rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.
Museumsdirektør Ole Madsen sammen med rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er allerede kjent at i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i dag tirsdag 12. mai kommer det en tiltakspakke for kunnskapsektoren prissatt til ca 500 millioner kroner.

Fakta

Revidert nasjonalbudsjett mai 2020

Forslag til revidert nasjonalbudsjett blir presentert tirsdag 12. mai.

Samtidig har statsråd Henrik Asheim i Aftenposten varslet at han kommer tilbake med en annen tiltakspakke for sektoren i mai/juni.

Det er kjent at det kommer 4000 nye studieplasser, 1000 nye studieplasser til fagskoler og 250 stipendiatstillinger i det reviderte budsjettet.

I regjeringens forslag er de 4000 studieplassene fordelt slik:

  • Helse og sosialfag: 1123 plasser
  • Lærerutdanningene: 550 plasser
  • Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 1472 plasser
  • Juridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasser
  • Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser

Kilde: Kunnskapsdepartementet, Aftenposten

Det er kjent at det kommer 4000 nye studieplasser, 1000 nye studieplasser til fagskoler og 250 stipendiatstillinger.

Til Aftenposten i forrige uke sa Asheim at regjeringen vil komme tilbake til andre og omfattende tiltak for studiesektoren i en tiltakspakke som kommer i mai eller juni. Han understreket da at utdanning vil være en viktig del av tiltakene for å gjenreise norsk økonomi etter koronakrisen.

Til Dagbladet mandag varslet også statsministeren at de oppretter et nytt supertutvalg som skal komme med råd for gjenreisning de neste fem årene. Et utvalg i tillegg til Holden-utvalget som skal gi råd her og nå.

I Stavanger håper de på støtte i tiltakspakken

Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt om seks millioner kroner til det planlagte formidlingsbygget ved Arkeologisk museum (AM), for å utløse aktivitet under korona-krisen.

— Statsråd Henrik Asheim har uttalt at tiltak i utdanningssektoren vil være viktig for å gjenreise norsk økonomi etter koronakrisen. Dette prosjektet passer som hånd i hanske, sier rektor Klaus Mohn, i en pressemelding fra UiS.

Formidlingsbygget er prioritert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028.

I juni 2014 ble forprosjektet for AM-bygget ferdigstilt med en kostnadsramme på 338,3 millioner kroner og var dermed klart for startbevilgning og detaljprosjektering. I januar 2020 var det igjen litt aktivitet. Departementet bevilget 3,5 millioner kroner til å revidere prosjektet innenfor godkjent kostnadsramme fra 2014.

UiS har søkt om at prosjektet, i tillegg til en naturlig plass i statsbudsjettet for 2021, blir gitt en tilleggsbevilgning og startbevilgning på seks millioner kroner allerede i år, som et tiltak for å utløse aktivitet under koronakrisen.

— Vi har ventet svært lenge på å få realisert dette viktige prosjektet. Nå er det vår tur, slår Klaus Mohn fast.

Akademikerne: — Sats på bygg

Som et viktig motkonjunkturtiltak til koronakrisen ber arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne regjeringen om å satse på oppgradering av slitne universitets- og høyskolebygg.

Akademikerne tar dette tiltaket opp i sitt innspill til revidert nasjonalbudsjett som legges fram i dag, tirsdag.

Samtidig som mange bygg på universiteter og høgskoler skriker etter oppgradering, er det også svært viktig å holde hjulene i gang i bygg- og anleggssektoren.

— Vi slår to fluer i ett smekk ved å sette i gang en storstilt ansiktsløftning av disse byggene nå. Da sikrer vi både oppgaver som holder bygg- og anleggsbransjen i sving, og vi får endelig gjort noe med den forfalne bygningsmassen til mange utdanningsinstitusjoner, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien, i en pressemelding fra Akademikerne.

Kari Sollien, leder Akademikerne
Kari Sollien, leder Akademikerne

Trekker fram flere nye bygg også

Akademikerne trekker også fram at flere bygg som er under prosjektering bør vurderes framskyndet.

De viser til samlet campus ved NTNU i Trondheim, nytt bygg for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tromsø museum ved UiT Norges arktiske universitet og Ocean Space Laboratories, SINTEF/NTNU, samt Arkeologisk museum i Stavanger (UiS).

Ved NMBU er ferdigstilling av veterinærbygget som følge av koronasituasjonen utsatt. Det medfører behov for full kompensasjon av merutgifter knyttet til utsatt flytting fra Adamstuen til Ås.

— Forsinkelser er dyrt. Tiden er inne for å sette fart på viktige byggeprosjekter, så langt smitteverntiltakene tillater det. Timingen er også god fordi byggene i dag står tomme, og ansatte og studenter er operative hjemmefra. Oppføring av studentboliger vil også bidra til økt aktivitet og bør prioriteres nå, mener Sollien.

NTNU: Forventer styrking av utdanningssiden

I sine forventninger til revidert nasjonalbudsjett skriver NTNU at det normalt ikke kommer store endringer for kunnskapssektoren.

«Men det er lite som er normalt akkurat nå. NTNU forventer derfor en økonomisk styrking av sektorens budsjetter for 2020, spesielt på utdanningssiden», skriver NTNU.

I tillegg til forventninger om studieplasser som alle har meldt inn forslag på i forkant skriver NTNU at de også ønsker velkommen en prioritering av fysisk infrastruktur i sektoren, enten i form av rehabilitering, ombygging eller nybygging i tråd med planer som foreligger.

«Det er en velkjent sak at slike prosjekter benyttes av myndighetene for å holde hjulene i gang i nedgangstider. Her mangler det ikke prosjekter å ta av», skriver NTNU og legger til:

«På sikt ser vi at koronakrisen også vil ramme NTNU og UH-sektoren økonomisk, noe vi forventer følges opp i senere statsbudsjetter.»

Powered by Labrador CMS