forskningsrådet

Stemte for å gi penger til egen institusjon. Nå strammer Forsknings­­rådet inn

Forskningsrådet endrer sine regler om habilitet. Det skjer etter at det ble kjent at to styremedlemmer var med på å tildele nye sentre til egen institusjon.

Forskningsrådet presiserer nå at styremedlemmer ikke kan være med på tildelinger der de selv er inhabile, «selv om disse behandles som en del av en pakke». Områdedirektør for investering, rådgivning og dialog Jesper Werdelin Simonsen sier de forandret veilederen fordi den kunne være uklar. Bildet er fra 2016.

Publisert

Det melder Forskerforum. Bakgrunnen er et styremøte i juni 2020 der to daværende medlemmer av Forskningsrådets styre var med på å bevilge penger til institusjoner der de selv satt i ledelsen.

Som Khrono skrev i høst mente styret i Forskningsrådet at de to medlemmene ikke var inhabile. Dette fordi flere søknader ble behandlet under ett, og tildelingen skjedde puljevis. Men nå har Forskningsrådet endret veilederen sin om habilitet.

I de nye bestemmelsene om habilitet og tillit i Forskningsrådet heter det nå:

«Styremedlemmene kan ikke være tilstede i behandling av søknader de er inhabile for, selv om disse behandles som en del av en pakke (vedtas samlet).»

Fordelte 2,1 milliarder

På styremøtet i juni 2020 fordelte styret 2,1 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Styret stemte ikke over ett og ett senter. Men de tok stilling til administrasjonens forslag om at alle sentrene i pulje A (fem sentre), alle i pulje B (sju sentre) og halvparten av pulje C (fem sentre) skulle få finansiering.

Nestleder i det daværende styret var Kenneth Ruud. Han var da også prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Konserndirektør Eli Aamot for Sintef Industri satt også i styret.

På styremøtet bestemte styret at UiT skulle få innvilget to av søknadene sine. Sintef fikk fire.

Styret diskuterte om de to var inhabile, men kom fram til at det var de ikke på grunn av måten saken ble behandlet på.

Daværende administrerende direktør John-Arne Røttingen sa også i en redegjørelse til styret at styremedlemmene ikke ville være inhabile så lenge de ikke diskuterte enkeltsøknader, men gjorde puljevise vedtak.

— Det kunne være uklarhet

— Vi jobber kontinuerlig med slike veiledere. I denne saken ble det også tilskyndet av at Forskerforum tok opp saken, og at det kunne være uklarhet. Vi så på den og så at veilederen burde forandres, sier områdedirektør Jesper Werdelin Simonsen i Forskningsrådet.

— Mener du at habilitetsreglene ble overholdt i 2020, da to styremedlemmer stemte for å gi penger til egen institusjon?

— Det mener jeg ingenting om. Det er styret selv som er ansvarlige for habilitetsvurderinger. Jeg vet ingen ting om hvordan diskusjonen da foregikk. Det er ikke noe vi som administrasjon, eller som tilrettelegger for prosesser i styret, tar standpunkt til.

Han sier han ikke har oversikt over om det har vært andre tilfeller der styremedlemmer i Forskningsrådet har stemt for å gi penger til egen institusjon.

— Vi gjør ikke noen revisjon i etterhånd av styret. Det styret sin oppgave å forholde seg til dette.

Advokat: — Fremstår som greit

Advokat Marianne Dragsten har tidligere hevdet at Forskningsrådet brøt habilitetsreglene juni 2020. Dragsten er partner i advokatfirmaet Vaar og har skrevet flere bøker om offentlig forvaltning.

− Det virker som om de har tatt hensyn til kritikken de har fått. Dette er i tråd med det jeg mente måtte til. Slik som det nå fremstår, virker det greit, sier hun til Forskerforum nå.

Kenneth Ruud ba på styremøtet om å få habiliteten sin vurdert. Til Khrono i høst uttalte han:

— I lys av at diskusjonen kommer opp, skulle man kanskje gjort en grundigere vurdering. Men i lys av hvordan diskusjonen ble ført, med fokus på strategiske spørsmål, så påvirket ikke representantenes institusjonstilknytning utfallet.

Powered by Labrador CMS