oslomet

Sterk bekymring for høstens undervisning

Store utfordringer i ledelsen ved Institutt for barnehagelæreutdanning ved OsloMet kan ramme høstens undervisning. Dekanen starter faktagransking av forholdene denne uka.

Dekan ved fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Sarah J. Paulson, setter i gang faktaundersøkelse av situasjonen ved landets største barnehagelærerutdanning.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet er per i dag kun 1 av 5 studieledere på jobb. Arbeidsmiljøproblemene og konfliktene i ledergruppen ved instituttet har pågått hele våren.

Sammen med instituttleder utgjør studielederne kjernen i instituttets ledelse. Studielederne er helt vesentlige når det gjelder å planlegge og sette sammen instituttets undervisning og organisere de ansattes arbeidsoppgaver.

Fakta

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved OsloMet

  • Studenter: ca. 2 000
  • Antall ansatte ca 115
  • Studietilbud 19
  • Forskergrupper 10
  • Instituttleder: Torgeir Alvestad

Kilde: OsloMet

Torgeir Alvestad ble ansatt som instituttleder i 2020, og etterfulgte Helene Lund som etter et snaut år i stillingen gikk til en prorektorjobb ved VID vitenskapelige høyskole.

Nå har dekan Sarah J. Paulson satt i gang advokater som skal finne fram fakta om situasjonen. De startet arbeidet sitt mandag 31. mai.

To har sluttet, to er sykemeldt

Situasjonen ved instituttet er nå slik at to av studielederne er sykmeldt grunnet et uforsvarlig arbeidsmiljø. I tillegg har to sluttet.

Nylig takket en søker nei til tilbud om studielederstilling.

Det understrekes på instituttet at arbeidsmiljøproblemene og konfliktene først og fremst ligger i ledergruppen og forholdet mellom instituttleder og hans nærmeste medarbeidere. Det foreligger lite informasjon om hva som faktisk er kjernen i problemet.

Instituttleder Alvestad viser til dekan Sarah J. Paulson i sakens anledning. Han har selv adressert problemene ved instituttet i e-post sendt til alle ansatte, samt på et fellesmøte ved instituttet sist fredag.

— Jeg vet at situasjonen på instituttet bekymrer mange av dere. Jeg ønsker at dere alle skal vite at jeg tar situasjonen på største alvor, og at jeg er veldig berørt av situasjonen slik den er nå, heter det i en e-post fra Alvestad.

— Trenger hjelp utenfra

Fredag 28. mai var det møte for alle ansatte på instituttet der dekan Sarah J. Paulson også var til stede. Møtet var opprinnelig planlagt onsdagen før, uten at de og da med en dagsorden uten at utfordringene på instituttet ble adressert.

De ansatte krevde da at utfordringene på instituttet måtte opp på møtet, og at dekanen var til stede. Dermed ble møtet flyttet og saken sto på dagsorden med dekanen til stede.

— Vi er i en fortvilt situasjon, og vi trenger åpenbart hjelp utenfra, sier tillitsvalgt for Forskerforbundet ved instituttet, Anders Martinsen. Vi snakket med ham i forkant av fredagens møte.

Martinsen bekrefter at med de store arbeidsmiljøproblemene man har i ledelsen og uten nødvendig ressurser til å håndtere arbeidsoppgaver, mener også han at det er grunn til bekymring med tanke på høstens undervisning.

Martinsen mener det er på høy tid at fakultetet nå går ordentlig inn i saken.

Krevende institutt?

— Dere har nettopp fått ny instituttleder, og den forrige var der bare ett år. Er dere et krevende institutt?

— Det er krevende å være leder på OsloMet generelt vil jeg si. Man har store krav og forventninger på seg både fra dekan og rektor, og man har mange studenter. Men jeg tror ikke det er mer krevende å lede vårt institutt enn noen av de andre, svarer Martinsen.

Martinsen er tydelig på at problemene ligger hos ledelsen av instituttet, samtidig som dette nå preger mange ansatte på OsloMets barnehagelærerutdanning.

Martinsen etterlyser også langt større åpenhet rundt situasjonen og at fakultetets ledelse på sin side tar tak i de store utfordringene.

— Nå trenger vi rett og slett ekstern hjelp fra ressurser som oppleves som upartiske for å komme oss ut av den situasjonen instituttet er oppe i, legger Martinsen til.

Dekan: Vil faktagranske

Sarah J. Paulson er dekan ved fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, som inkluderer Institutt for barnehagelærerutdanning.

Fredag 28. mai var Paulson til stede på et fellesmøte for ansatte ved instituttet.

I etterkant av møtet skriver Paulson til Khrono:

— Som dekan følger jeg tett opp Institutt for barnehagelærerutdanning og er i dialog med de ansatte, tillitsvalgte og verneombudene. Jeg har stor forståelse for at situasjonen oppleves som vanskelig for ansatte. Fakultetet gjør det vi kan for å løse situasjonen så raskt som mulig, skriver Paulson, og hun legger til:

— På møtet på instituttet i dag (fredag red.mrk) har jeg informert om at jeg setter i gang en undersøkelse slik at jeg har et dekkende grunnlag for å vurdere hva jeg skal gjøre framover.

— Vil ledelsen ved instituttet også få umiddelbar ekstern støtte for å få jobbet blant annet med tanke på studiestart og undervisning til høsten?

— Ledelsen har satt inn ekstern støtte for å bistå med ulike driftsoppgaver, inkl. planlegging av studiestart og undervisning til høsten. Dette har instituttets ansatte fått informasjon om. Behovet for å sette inn ytterligere ekstern støtte vurderes fortløpende, svarer Paulson.

— Videre diskuterer ledelsen løsninger som vil sikre ekstern støtte til ledergruppa på barnehagelærerutdanningen (BLU) til høsten. Instituttets ansatte vil få informasjon om valgte løsninger så snart som mulig, og senest før sommerferien. Dette fikk de ansatte også informasjon om fredag.

— Aldri hatt det så ille her

Anne Greve er professor ved instituttet og seksjonsleder for pedagogikk-seksjonen, den største fagavdelingen ved instituttet og har jobbet på instituttet i 20 år.

Hun opplever også situasjonen ved instituttet er svært alvorlig, og at hun ikke har opplevd lignende gjennom sine 20 år på denne utdanningen ved OsloMet.

— Jeg må si at jeg også etter møtet fredag er litt usikker på om dekanen har forstått alvoret i situasjonen. Det er jo også verdt å merke seg at det er vi ansatte som måtte be om at problemene ble adressert, og sterkt oppfordre dekanen til bry seg og delta, sier Greve til Khrono.

Hun påpeker også at situasjonen har vært ille helt siden mars, og at det har pågått i snart tre måneder.

— Nå skal hun sette i gang en faktaundersøkelse, og finne ut av fakta sier hun. Men vi lurer veldig på hva som videre skal komme ut av en slik faktagransking. Selv om vi ansatte som ikke sitter i ledelsen ikke vet hva sakene egentlig handler om, så vil vi anta at det gjør både instituttleder og dekan.

— Her trengs handling ikke undersøkelser vil jeg mene, sier Greve til Khrono.

Powered by Labrador CMS