utvalgskrangel

Sterke reaksjoner på finans­utspill: «Uhørt», uklokt og splittende

UiT-rektor, Dag Rune Olsen, mener kollegene hans i Bergen og Oslo splitter universitets- og høgskolesektoren etter kritikk av finansutvalg. Han har flere med seg i kritikken.

UiT-rektor Dag Rune Olsen er skuffet over det han kaller "dette angrepet fra" særlig Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. De mener Anne Husebekk (bildet) ikke representerer dem på en god nok måte.
Publisert Oppdatert

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, reagerer kraftig på utspillet til rektorkolleger ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) om et nytt finansieringsutvalg i høyere utdanning.

Fakta

Her er finansutvalgets medlemmer

  • Siri Hatlen skal lede utvalget. Hun har nylig har gått av som styreleder ved NMBU.

I tillegg består utvalget av:

  • Eirik Gaard Kristiansen, professor ved NHH.
  • Kyrre Lekve, nestleder i Simula Research Laboratory og styremedlem ved Høgskolen i Innlandet.
  • Seunn Smith Tønnessen, direktør ved Universitetet i Agder, styreleder for Lånekassen og styremedlem i Uninett og Unit.
  • Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, nestleder i styret for Sørlandet Sykehus HF, styremedlem i Innovasjon Norge og varamedlem i Norce.
  • Elisabeth Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark.
  • Anne Husebekk, tidligere rektor og professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT.
  • Jesper Wiborg Schneider, professor ved Universitetet i Aarhus, The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy.
  • Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

De to eldste universitetene, UiO og UiB, ønsker at den påtroppende regjeringen legger ned det nyopprettede utvalget som skal se på finansieringen av høyere utdanning, og erstatter det med et nytt der de to eldste breddeuniversitetene, UiO og UiB, også er med.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim oppnevnte utvalget fire dager før stortingsvalget.

Margareth Hagen, som overtok som rektor etter nettopp Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, sier at hun primært vil ha et nytt utvalg:

— Utvalget som er nedsatt har en skjev sammensetning, og representerer ikke de forskningsintensive breddeuniversitetene på en god måte, sa hun nylig til Khrono.

Utvalget er ledet av Siri Hatlen, styreleder ved NMBU gjennom åtte år. Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet gjennom åtte år og blant annet leder av Universitets- og høgskolerådet en periode, sitter i utvalget, men det er ikke nok for UiB og UiO:

— Hun (Husebekk red. anm) vil sikkert kunne gjøre en fin jobb, men det blir likevel viktig for oss ved UiO å spille inn våre synspunkter til utvalget, sa viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker til Khrono.

Olsen: Uklokt og direkte splittende

Dette provoserer rektor Margareth Hagens forgjenger, nåværende rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

Han mener utspillet er «relativt uhørt», og legger til:

— Å diskreditere utvalget er uklokt, direkte splittende og ikke formålstjenlig.

Olsen er ikke alene om å være kritisk til utspillet fra rektor Hagen i Bergen og viserektor ved UiO, Bjørn Stensaker.

Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sier blant annet at «Det som er best for UiB og UiO, er ikke alltid best for landet».

Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger mener at utspillet nører opp under følelsen av «a- og b-universiteter i det norske systemet».

Curt Rice, nyansatt rektor ved NMBU, sier blant annet at det ikke er så stor forskjell på de eldre universitetene som UiB og UiO vil ha det til.

— God balanse og bredt perspektiv

— Jeg er skuffet over dette angrepet fra særlig Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Det er legitimt å ville sitte der selv, men det er altså ikke slik at noen universiteter har klippekort til denne type oppdrag, sier Tromsø-rektor Olsen, og legger til:

— Anne Husebekk har da også vært rektor for et forskningsintensivt breddeuniversitet med betydelig innflytelse og kontakter nasjonalt og internasjonalt gjennom åtte år. Hun har sittet som leder av Universitets- og høgskolerådet og hun har en imponerende akademisk cv som det skal litt til å slå, sier Olsen.

Dag Rune Olsen mener at de som er oppnevnt av regjeringen utgjør en god bredde og balanse, og er svært kompetente med tanke på den jobben de skal gjøre.

Lite hensiktsmessig med «seminar»

— Jeg skjønner veldig godt at alle gjerne vil sitte i dette utvalget, men vi har altså 21 universiteter og høgskoler, og alle kan ikke sitte der. Da blir det et seminar og svært lite hensiktsmessig, sier han.

— Vi kan heller ikke ha det slik at medlemmer i et slikt utvalg skal inn og representere særinteresser, de skal inn og se hele bredden, noe annet ville være å ødelegge hele konseptet med slike utvalg, mener Olsen.

UiT-rektoren trekker også fram at selv om det med å se på arbeidslivsrelevans og etter- og videreutdanning ligger i mandatet er det åpenbart at utvalget også vil ha fokus på å ivareta grunnleggende forskning.

— Jeg er skuffet over dette angrepet fra særlig Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, sier UiT-rektor, Dag Rune Olsen.

Olsen mener at utspillet fra kollegene hans i Bergen og Oslo også illustrerer manglende kunnskap om UiTs portefølje og posisjon nasjonalt og internasjonalt.

— Rett nok har UiT innfaset noen profesjonsutdanninger gjennom fusjoner med høgskoler de siste årene, men vi er fortsatt et av de større breddeuniversitetene i Norge, påpeker han.

Med bakgrunn i dette mener han utspillet fra UiB og UiO også er «relativt uhørt».

— Jeg legger til grunn at utvalget nå får arbeidsro og får stå fritt i å jobbe etter sitt mandat, avslutter Olsen.

— Reaksjonene fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo tyder også på at dette handler om en interesse- og ressurskamp, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

— Dagens system har en slagside

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS) sier til Khrono at han mener dagens finansieringsmodell har en slagside i favør av de eldste universitetene.

— Reaksjonene fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo tyder også på at dette handler om en interesse- og ressurskamp. Faren med denne type respons er at den kan forsterke følelsen av en todeling mellom a- og b-universiteter i det norske systemet, sier Mohn.

Han legger til at Universitetet i Stavanger (UiS) er godt tilfreds med både sammensetning og mandat til tross for at hans universitet ikke er representert i utvalget.

— I forlengelsen av det har vi tillit til at forslag og løsninger vil ivareta samfunnsoppdrag for hele sektoren på en god måte, sier Mohn.

Han trekker også fram at universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom store endringer de siste årene.

— Derfor er finansieringssystemet modent for gjennomsyn og revisjon. En slik gjennomgang kan bidra til at vi som universiteter og høgskoler kan møte våre store samfunnsoppdrag på en god måte, og samtidig sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser, legger Mohn til.

— Anne Husebekk er en utmerket kandidat for å ivareta sektorens perspektiver, mener NMBU-rektor, Curt Rice.

Forventer en god høringsrunde

Tidligere rektor ved et av de nyeste universitetene, OsloMet, Curt Rice er nå i gang som rektor ved det eldre universitetet NMBU i Ås.

Han sier at han verken stresser så mye rundt mandat eller sammensetning av dette utvalget.

Han trekker fram at det er prisverdig at UiB og UiO er ærlige om at de vil bestemme, men han mener de tar feil når de mener de er så forskjellig fra de andre eldre universitetene.

— Anne Husebekk er en utmerket kandidat for å ivareta sektorens perspektiver, også med tanke på hva det betyr å være et klassisk breddeuniversitet og på den andre siden hva det betyr å drive profesjonsutdanninger. Hun har jo også vært leder av UHR, påpeker han.

Han bemerker på den andre siden at hadde han fortsatt vært rektor ved OsloMet hadde han vært litt mindre fornøyd, da man igjen kan være bekymret for at man ikke vil åpne det de nye universitetene og høgskolene har omtalt som «den svarte boksen», et historisk nullpunkt etablert på 2000-tallet, der fordelingen mellom ulike institusjoner av basismidler ble fastlagt.

— På den andre siden skjønner jeg ikke hvorfor man skal ha dette med arbeidslivsrelevans inn i finansieringen. Alle institusjonene leverer godt på dette. Kandidater med høyere utdanning i Norge får jo jobb, sier han og legger til:

— Men nå får vi se hva utvalget finner fram til, og så forutsetter jeg at vi får en god og grundig høringsrunde når utvalgsrapporten foreligger.

— Dette behøver ikke å bety svekket finansiering av de relativt velfødde, tradisjonelle universitetene, mener USN-rektor Petter Aasen.

«Det som er best for UiB og UiO, er ikke alltid best for landet»

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen, trekker fram at det ikke er uvanlig at en ny regjering justerer mandat for og sammensetning av utvalg som er nedsatt av forrige regjering.

— Uansett sammensetning er det behov for en gjennomgang av finansieringssystemet, ikke minst for å imøtekomme den politikken som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har bragt til torgs for høyere utdanning og forskning i valgkampen, sier Aasen.

Han fortsetter:

— Det behøver ikke å bety svekket finansiering av de relativt velfødde, tradisjonelle universitetene, men det må bety at finansieringssystemet gjennomgås med det for øye å legge bedre til rette for kunnskaps- og kompetansebasert samfunnsutvikling i hele landet.

— Det som er best for UiB og UiO, er ikke alltid best for landet. Jeg forstår det er vanskelig å akseptere for institusjoner som gjennom år har vært de dominerende premissleverandørene for politikkutformingen.

USN-rektoren understreker at han har full tillit til det utvalget som avgående regjering har nedsatt.

— Med eller uten UiO og UiB vil sikkert også ny regjering sørge for at utvalg som skal gi underlag til politikkutformingen, får et mandat som belyser de sidene som er avgjørende når videre politisk kurs for høyere utdanning og forskning skal stikkes ut, sier Petter Aasen.

Usikker på krav om posisjoner

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er rektor ved Høgskolen i Østfold.

— På generelt grunnlag vil jeg nok si at jeg var overrasket og kanskje også betenkt over utvalgets begrensede representasjon fra sektoren når jeg så sammensetningen første gang, skriver han i e-post til Khrono.

Han legger til:

— Samtidig er det jo et spørsmål hvordan man best kan ivareta denne representasjonen. Vi har et Universitets- og høgskoleråd (UHR) som kunne vært tydeligere representert og der det var funksjon og ikke person som var avgjørende. Når det er sagt er jeg usikker på om vi er tjent med at enkeltinstitusjoner skal kunne kreve å komme i posisjon, påpeker Østfold-rektoren.

Betenkt over sammensetningen

Anne Borg, rektor ved NTNU.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, som heller ikke har «sitt» universitet representert i utvalget, reagert på linje med UiO og UiB på sammensetningen av utvalget.

— Dette er et viktig utvalg for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge, med et omfattende mandat som kan ha stor betydning for utviklingen i sektoren, skriver Borg i e-post til Khrono og legger til:

— Det er derfor viktig at utvalget representerer hele bredden i sektoren, og det vil nok ikke skade arbeidet i utvalget at det suppleres med noen flere medlemmer. Så forventer jeg at det legges til rette for gode innspillsarenaer og dialog underveis.

Powered by Labrador CMS