Helsefag tok storeslem i konkurranse om stipendiater

Helsefag er den suverene vinneren i den konkurranseutsatte stipendiatfordelingen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Lærerutdanningen kom dårligst ut.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to ulike doktorgradsprogrammene på Fakultet for helsefag får til sammen 9 av 18 ekstra stipendiatstillinger fra ledelsen av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Dermed er helsefag den suverene vinneren i den nye kampen om stipendiater som det sentrale Forsknings- og utviklingsutvalget har etablert på høgskolen, men så hadde de også 46 av de 111 søknadene som kom inn.

Fra fem til to faste tildelinger

De siste årene har HiOAs seks doktorgradsprogrammer fått tildelt fem stipendiatstillinger hver fra høgskolen. I november vedtok det sentrale utvalg for forskning og utvikling (FoU-utvalget) på høgskolen å konkurranseutsette stipendiatfordelingen mellom de ulike doktorgradsprogrammene på HiOA.

FoU-utvalget reduserte dette til to faste per program og utlyste de resterende 18 stillingene.

Vi regner med at det sentrale FoU-utvalget vil vurdere om prosessen for å finne fram til kriterier for fordeling av stipendiat-stillinger har vært god nok, og hva som skal til for å forbedre
prosessen.

Knut Patrick Hanevik

Jeg tror flere av søknadene fra LUI kan forbedres og få gjennomslag ved neste korsvei.

Morten Irgens

Stillingene ble lyst ut sent i desember med frist 24. januar. Torsdag 18. februar hadde FoU-utvalget andre gangs behandling av søknadene og de har fordelt stipendiatene.

I tillegg til disse stillingene fikk Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) nylig 6 stipendiatstillinger øremerket fra Torbjørn Røe Isaksen. Stipendiatene skal styrke arbeidet med den nye masterbaserte lærerutdanningen. LUI fikk 10 prosent av de 51 nasjonale stillingene som ble fordelt.

— 111 flotte søknader

Prorektor for forskning, Morten Irgens, er overveldet over alle de gode søknadene denne interne utlysningen medførte.

— Vi fikk 111 gode søknader på bordet, og det er bare helt fantastisk, starter Irgens.

— Det har vært en tøff utvelgelsesprosess, og de som nådde opp er nok godt fornøyd, de som ikke nådde opp denne gangen, får nye sjanser ganske raskt, sier prorektoren.

Se også: Her er forskegruppene som fikk stipendiater

Han forteller at allerede før sommeren vil HiOA igjen lyse ut nye stipendiatstillinger, opp mot 25 stykker.

— Dette er stipendiater som skal i gang i 2017, men når vi fordeler i forkant får alle bedre tid til å lyse ut stipendiatene, poengterer Irgens.

Liten tildeling til lærerutdanningen

Det er altså miljøene knyttet til programmene på Fakultet for helsefag som er de klare vinnerne i denne første runden.

— Doktorgradsprogrammet på lærerutdanningen fikk bare 1 av de 18 dere fordelte i denne runden, er ikke dette en mager satsing mot femårig masterutdanning?

— For de første må jeg minne om at alle programmene har fått tildelt to stipendiater først. I tillegg har LUI fått seks fra departementet, og med det ene fra konkurranserunden er de oppe i ni stipendiater. De har som de andre fått fem årlige i de tre årene som har gått før dette, så tilfanget til stipendiater rundt doktorgradsprogrammet på LUI har vært stabilt og godt i flere år, mener Irgens, og legger til:

— Og i tillegg kommer det altså en ny runde om ikke så lenge. Jeg tror flere av søknadene fra LUI kan forbedres og få gjennomslag ved neste korsvei, sier Irgens.

Ingen til fagmiljøet på LUI

Doktorgradsprogrammet på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), utdanningsvitenskap, fikk én stipendiat gjennom denne runden, men fagmiljøet bak søknaden som fikk gjennomslag holder til på ingeniørutdanningen.

Dekan Knut Patrick Hanevik (bildet over) har merket seg tildelingen.

Han forklarer at LUI kommer til å følge departementets intensjon med de seks stillingene de har fått i den direkte tildelingen til lærerutdanninegene og bruke dem til å styrke fagmiljøene ved grunnskole- og faglærerutdanningen (GFU) som skal etablere og drifte de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

— Noen av stillingene blir brukt til stipendiatstillinger andre til post doc. Fakultet og institutt har ikke rukket å diskutere fordeling mellom disse stillingstypene eller hvilke fagområder vi må lyse ut i, sier Hanevik.

Regner med debatt om prosess

Hanevik legger så til:

LUI regner med at det sentrale FoU-utvalget vil vurdere om prosessen for å finne fram til kriterier for fordeling av stipendiatstillinger har vært god nok, og hva som skal til for å forbedre prosessen. Vi regner også med at utvalget vil vurdere om  kriteriene og indikatorene som har vært brukt for fordeling er hensiktsmessige og gode nok. Vi bør diskutere om fordelingen avspeiler den reelle styrken mellom FoU-miljøene på høgskolen. 

Hanevik trekker fram at de andre fagmiljøene på LUI blir skadelidende med den fordelingen om nå er etablert:

— Når LUI følger departementets intensjon om å bruke de øremerkete stillingene på grunnskole- og faglærerutdanningen, blir det svært få stillinger igjen å fordele til de tre andre instituttene på fakultetet. Viktige områder for FoU med kompetente fagmiljø, blir skadelidende. Dette bekymrer ledelsen ved LUI og vi vil vurdere hva vi både internt på fakultetet og ut mot institusjonen og andre kan gjøre med situasjonen, sier Hanevik.

Styrke flere miljøer

Prorektor for forskning, Morten Irgens, har tidligere uttalt til Khrono at hensikten med omleggingen er å styrke forskningsmiljøene også utenom doktorgradsprogrammene.

Les også: Må konkurrere om stipendiater internt

— Vi håper å oppnå større engasjement, at forskningsmiljøene jobber med å utvikle seg, og også blir oppmuntret til å søke ekstern finansiering, sier han.

I et blogginnlegg skriver Irgens at den gamle ordningen, der alle doktorgradsprogrammene fikk samme antall stipendiater, hadde noen uheldige effekter.

«For det første er de faglige nedslagsfeltene til de ulike programmene ulike i størrelse, for det andre har vi sett tegn til at enkelte miljøer etter tildelingene har mistet noe av interessen  for å arbeide for ekstern prosjektfinansiering. I  år gjøres fordeling direkte til programmene med et mindretall av stillingene, og utvalget planlegger å gjøre dette med en enda mindre andel i neste runde», skriver han.

Ganske fornøyde

Både Oddgeir Osland, leder for Senter for profesjonsstudier (SPS) og Arild Steen sjef på Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som tilhører Senter for velferd og arbeidslivssforskning (SVA), sitter selv i det sentrale FoU-utvalget og uttrykker at de er rimelige godt fornøyd med egen uttelling.

— Når vi tar med de to stipendiatene som ble likt fordelt til alle program, har doktorgradsprogrammet hos oss på profesjonsstudier fått fire stipendiater, og de sikrer en stabil portefølje, sier Osland.

Steen uttrykker også at SVA er ok fornøyd med egen tildeling i denne runden, og Steen legger til:

— Det viktigste for HiOA er at stipendiatene samlet sett kommer i gode forskningsmiljøer, noe jeg føler meg ganske sikker på at fordelingen ivaretar.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS