Debatt stølen og glørstad

Stopp eller forsinkelser rundt Vikingtidsmuseet vil medføre økt risiko

Det vil også spise av midlene som er satt av til byggeprosjektet, mener Svein Stølen og Håkon Glørstad.

For å unngå forsinkelser og skader på skip og gjenstander, må grunnarbeidene startes opp mens nye rammer fastsettes, skriver Svein Stølen (bildet), rektor ved Universitetet i Oslo og Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum, UiO.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det nye Vikingtidsmuseet handler om å bevare vår viktigste kulturarv. Skipene brytes ned og treverket sprekker opp. Nedbrytingsprosessene går stadig fortere. Kun i et nytt bygg vil man kunne sikre stabile støttesystemer, et jevnt inneklima og vibrasjonssikring.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Regjeringspartiene og SV ble enige om følgende verbalforslag i forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett: «Partiene viser til at byggingen av Vikingtidsmuseet er avgjørende for å ta vare på noe av vår viktigste kulturarv, vikingskipene. Slik det er i dag så brytes skipene ned og treverket sprekker opp. De kan kun sikres i et nytt bygg. Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet.»

Vi er enig i at det må utarbeides nye sikre kostnads- og styringsrammer for å sikre forutsigbare rammer for ferdigstillelse. Men for å unngå forsinkelser og skader på skip og gjenstander, må grunnarbeidene startes opp mens nye rammer fastsettes. Igangsetting av gravearbeider og etablering av byggeplass er arbeid som uansett må gjennomføres og som ikke vil låse endelig utforming av prosjektet.

For å kutte i prosjektkostnader er det utredet fire alternativer (VTM1-4). Kun VTM1 innfrir prosjektets samfunnsmål og effektmål. VTM3 og VTM4 er uaktuelle fordi de ikke innfrir prosjektmålene. Grunnarbeidet er lik for VTM1 og VTM2, så grunnarbeid kan og må derfor gå parallelt med utarbeidelse av prosjektets økonomiske rammer.

Stopp eller forsinkelser vil både medføre økt risiko for samlingen og spise av midlene som er satt av til byggeprosjektet. Forsinket ferdigstillelse vil også innebære store inntektstap for staten. Det er derfor viktig at byggearbeidene starter. Grunnlagsinvesteringer og tomtekostnader vil være relativt like for de to aktuelle alternativene VTM1 og VTM2. Dersom man ikke er klar til å fatte endelig konseptvalg nå, er det likevel viktig å komme i gang med grunn- og tomtearbeider for å unngå videre forsinkelser. Disse kan gjennomføres innenfor de bevilgningene som allerede er gitt.

Powered by Labrador CMS