Studenter, etater og helsepersonell måtte samarbeide under beredskapsøvelsen i Fredrikstad. Her fra operasjonssalen på SimFredrikstad ved Høgskolen i Østfold.

BEREDSKAPSØVELSE

Stor «ulykke» fikk studenter og nødetater til å samarbeide

— Det går på kommunikasjon, samhandling og å forstå helheten fra en pasient blir henta ut til den blir levert og behandla på sykehuset, sier høgskolelektor Lin Eik Ulvøy.

Publisert Oppdatert

Fredrikstad (Khrono): Klokka er halv ti en kald og grå mars-morgen. De første meldingene om en ulykke kommer. Ambulansene står på rekke og rad. Og på det nye sykehus-simuleringssenteret ved Høgskolen i Østfold (HiØ) venter spente sykepleierstudenter på å ta imot flere titalls pasienter fra en alvorlig ulykke.

Torsdag og fredag gjennomførte høgskolen, sammen med nødetatene, Røde Kors, sykehuset i Østfold, ambulanselærlinger og videregåendeelever, en stor beredskapsøvelse som de har kalt for «traumeøvelsen».

HiØ stilte med rundt 100 paramedisin- og spesialsykepleierstudenter, som skulle gjennom en øvelse som gjenskapte et scenario inspirert av «grottefesten» i Oslo sommeren 2020. Men denne gangen var det også en eksplosjon involvert.

— Helheten og kompleksiteten

Dette er den første gangen en slik øvelse blir gjennomført med studenter fra det nye paramedisin-studiet ved HiØ. Det første kullet på paramedisin startet opp høsten 2020.

Lin Eik Ulvøy er høgskolelektor på paramedisin-utdanningen, og en av personene bak øvelsen.

Lin Eik Ulvøy

— Tidligere har det vært en mye mindre øvelse der man har gått fra post til post. Jeg har bakgrunn fra prehospital, så jeg så mitt snitt til å få flere læringsmål inn i denne øvelsen, sier Ulvøy.

— Det går på kommunikasjon, samhandling og å forstå helheten fra en pasient blir henta ut til den blir levert og behandla på sykehuset. Det er veldig mange faktorer som spiller inn, fortsetter hun.

Hun trekker fram sambandet mellom ulike etater som spesielt viktig.

— Og at man har et grunnlag for å forstå teorien når man har sett det i praksis, legger hun til.

— Hva er det aller viktigste læringspunktet for studentene i en øvelse som dette?

— Det er å forstå helheten og kompleksiteten. Og hvilke forhold man jobber i prehospitalt, i stedet for å stå inne i en varm stue med flombelysning og alt av høyere kompetanse rundt seg, sier Ulvøy.

Røde Kors stilte med feltsykehus på ulykkesstedet under øvelsen.

Sindre Larsen (22) er en av paramedisinstudentene som har vært med på øvelsen. Han går andre året på studiet.

Paramedisinstudent Sindre Larsen (22) er fornøyd med hvor praksisnær øvelsen er.

Han trekker fram hvor konkret og virkelighetsnært det blir som viktige erfaringer.

— De har fått tak i ambulanser, politi og brannvesen. Man får sett både på ledelsesaspektet og hvor mye behandling man faktisk får gitt på stedet, sier Larsen.

Flere store øvelser

24. februar begynte Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette har endret det europeiske sikkerhetsbildet, og flere har vært urolige for angrep og atomkrig.

Beredskapsøvelser som «traumeøvelsen» er utviklet for å bedre ruste de som skal håndtere krisesituasjoner.

Beredskapsøvelsen i Fredrikstad kjøres samtidig som Nato-øvelsen Cold Response. Her trener over 30.000 soldater fra Nato og partnerland på å forsvare Norge.

25. til 28. april gjennomføres også Øvelse Nord i Nordland. Øvelsen gjennomføres i regi av Nord universitet, og er Europas største med et universitet i førersetet. På Nord universitet sine nettsider skriver de at de tidligere har mobilisert over 4000 mennesker fra ulike etater og organisasjoner.

— Helt fantastisk senter

Andre halvdel av øvelsen foregikk på SimFredrikstad, et realistisk simuleringssenter med blant annet akuttmottak, intensivavdeling og operasjonssal. Senteret åpnet på HiØ-Fredrikstad høsten 2021.

— Vi har fått et helt fantastisk senter. Nå har jeg drevet med utdanning av anestesisykepleiere i 35 år, og her har vi en reell operasjonsstue. Vi kan øve på alt. Helt basale ting som å intubere en pasient, og vi kan legge inn i narkose og vi kan lage komplikasjoner - altså ting studentene kan støte på ute, sier Egil Bekkhus, førstelektor i anestesisykepleie, og Ulvøys medsammensvorne i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen.

Egil Bekkhus

Til senteret ble «skadde» kjørt med ambulanse og tatt imot av sykepleierstudenter, leger og kirurger.

— Hva lærer sykepleierstudentene av denne øvelsen?

— Det ene, som er helt nytt for oss, er at sykehuset har kommet på banen og har kirurger og anestesileger med, så vi får øvd på dette med team. Det å jobbe i team, bli gode i team, og tydelig kommunikasjon er veldig viktig. Vi kaller det en closed loop. At man finner sin rolle, og lærer seg å jobbe i kaoset, sier Bekkhus.

— Så treffer vi ambulansen eller paramedisinerne som man ellers ikke øver mye sammen med, legger han til.

Inne på Høgskolen i Østfolds nye simuleringssenter får studentene trene på realistiske situasjoner og pasienter.

— Fokus på at alle får den riktige hjelpen

Nimo Abdisaid Mohammed (28) videreutdanner seg innenfor akuttsykepleie.

Nimo Abdisaid Mohammed (28) videreutdanner seg som spesialsykepleier.

— Organiseringen er veldig viktig, sier Abdisaid Mohammed.

— For min del er det viktigste å holde fokus på at alle får den riktige hjelpen og at man gjør de riktige vurderingene så det ikke skjer en katastrofe, som at vi kanskje går glipp av noe viktig som er vesentlig å se, fortsetter hun.

Hun trekker også fram samarbeid og kommunikasjon som noen av de viktigste punktene studentene får trent på.

Marcus Wullum Andersen (22) er bachelorstudent i sykepleie, og er studentassistent ved SimFredrikstad. Han har vært med på å styre øvelsen fra kontrollrommet på senteret.

Marcus Wullum Andersen (22) følger med på øvelsen fra kontrollrommet.

— Hva får du som bachelorstudent i sykepleie ut av å følge med på og styre en sånn øvelse?

— Jeg tenker at jeg har lyst til å jobbe på sykehus. Det vi jobber med her blir det nærmeste du kommer en normal hverdag på sykehus når det skjer store hendelser. Jeg får god innsikt i det å være sykepleier, hvordan alt fungerer med tanke på leger, de som er på operasjonssalen, intensiv og akuttmottak.

Han understreker at det er veldig lærerikt å være med, og syns det er gøy at høgskolen får ta en så stor del i øvelsen.

Paramedisinstudenter og ambulanselærlinger kjørte pasientene til akuttmottaket. Her kommer den første bilen i andre gjennomkjøring av øvelsen.
Powered by Labrador CMS