Danmark

Store kutt og masseoppsigelser ved danske universiteter

Høyere priser og færre studenter går hardt ut over danske universiteter. Danmarks tredje største universitet legger ned 19 utdanninger og kutter over 100 årsverk.

Campusen til Syddansk Universitet i Odense. Universitetet skal kutte 112 årsverk og legge ned 19 utdanninger.
Publisert Oppdatert

Danske universiteter er hardt presset økonomisk. Mange planlegger eller er i gang med omfattende nedskjæringer.

Det skyldes blant annet dyrtid, inflasjon og økte energipriser på grunn av Ukraina-invasjonen, samt færre studenter på grunn av mindre ungdomskull. Det kuttes over hele linja.

Noen av dem som er hardt rammet er:

  • Syddansk Universitet, som må legge ned en rekke utdanninger og kutte over 100 årsverk.
  • Danmarks Tekniske Universitet, der hele 75 ansatte ble sagt opp i mars, og ytterligere 64 tok frivillig sluttpakke.
  • Roskilde Universitet, som skal kvitte seg med rundt 31 årsverk.

Legger ned 19 utdanninger

I slutten av mai la Syddansk Universitet (SDU) fram sin sparepakke. Universitetet er, med sine nesten 22. 000 studenter, Danmarks tredje største.

De kunngjorde tidligere i år at de må legge ned en rekke utdanninger og spare 95 millioner kroner fra våren 2024.

I første omgang legger de ned 19 utdanninger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

— Det dreier seg om utdanninger som ikke lenger er økonomisk bærekraftige på grunn av for få studenter, står det i en melding på universitetets nettside.

— Folk er virkelig ulykkelige. Vi har nesten akkurat vært gjennom en sparerunde, og nå gikk folk rundt og trodde at økonomien endelig var blitt bærekraftig. Og nå må vi spare et beløp som er dobbelt så stort som forrige gang, sa tillitsvalgt Caroline Schaffalitzky til det danske fagbladet Forskerforum i april. Hun jobber ved Det Humanistiske fakultet ved SDU.

Universitetet har også vedtatt å kutte 112 årsverk.

Dette skal skje «enten ved naturlig avgang, ved at vakante stillinger ikke besettes, ved fratredelsesavtaler eller oppsigelser», ifølge universitetet.

— Usikkerhet i verdensøkonomien, høyere renter, høyere priser og inflasjon har medvirket til at kostnadene har vokst. Samtidig er det et synkende opptak av studenter. Kombinasjonen av disse to tingene gjør at vi dessverre er nødt til å gjennomføre en spareplan, uttalte rektor Jens Ringsmose i mars til Fyens Stiftstidende.

SDU er som sagt ikke de eneste som sliter. Danske Forskerforum skriver at «nesten alle universiteter melder denne våren om store underskudd, nedskjæringer og oppsigelser».

Det er underskudd på alle landets universiteter, fastslår universitetsavisen Omnibus.

75 fikk sparken

1. mars fikk 75 ansatte ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København beskjed om at de ble oppsagt. Årsaken var universitetets økonomiske situasjon. I tillegg tok 64 frivillig sluttpakke.

Universitetet sier at inflasjon, stigende energipriser og økte utgifter til IT-sikkerhet er årsaken til problemene. Universitet innførte i 2022 også ansettelsesstopp, de reduserte vedlikeholdsoppgaver og utsatte flere planlagte byggeprosjekter. I 2022 gikk universitetet med et underskudd på 390 millioner kroner.

— I dag har vi måttet si farvel til 75 medarbeidere på grunn av universitetets økonomiske situasjon. Det beklager vi, men vårt mål med de nåværende tiltak har vært å gjøre de nødvendige besparelser, så vårt budsjett kommer til å gå i balanse og vi kan sikre DTU som levedyktig universitet også om 5, 10 og 50 år, sa universitetsdirektør Claus Nielsen i en uttalelse 1. mars.

Her kuttes det også

Roskilde Universitet opplyste i midten av april på sine hjemmesider at de har innført ansettelsesstopp på grunn av den pressede økonomien. Men dette er ikke nok. De sier de er nødt å redusere lønnsutgiftene med 18 millioner i året, som innebærer at rundt 31 årsverk må vekk.

Videre har for eksempel tre av de fem fakultetene ved Aarhus Universitet så dårlig økonomi at de samlet må kutte for over 100 millioner.

Handelshøgskolen på Aarhus må spare rundt 40 millioner. Foreløpig har 11 personer forlatt universitet i sparerunden, hvorav fire har blitt oppsagt, skriver Djøfblafdet, magasinet til en fagforening for samfunnsvitenskapelige akademikere.

Fakultetet Natural Sciences ved samme universitet må spare 37 millioner kroner i året. Også her blir det nedbemanning. Hvor mange er uklart, men Det regionale arbeidsmarkedsrådet er koblet inn. Dette rådet skal involveres hvis det kan være aktuelt at over 30 personer sies opp samtidig.

Også på Aalborg Universitet kan det bli oppsigelser, og Det regionale arbeidsmarkedsrådet er koblet inn

På IT-universitetet i København har fem blitt oppsagt.

— Perfekt storm

— Det er litt «perfekt storm» over det - en masse ting som skjer samtidig, sier Peter Lauritzen til danske Forskerforum om situasjonen for danske universiteter. Han er universitetsdirektør ved Roskilde Universitet og leder for Danske Universiteters universitetsdirektørutvalg.

En viktig årsak til det økonomiske uføret er altså økende priser som følge av Ukraina-krigen.

Men det skyldes også andre forhold.

Aarhus Universitet har for eksempel tapt mye penger grunn av uroligheter i finansmarkedet. DTU tapte en rettssak tidligere år, som handlet om hvem som skulle betale for å rydde opp på en øy der universitetet har hatt forskningsfasiliteter. Etter rettssaken ble universitetet sittende med en regning på 200 millioner.

I tillegg peker Lauritzen på politisk press om at universitetene skal drive mer effektivt, og politiske reformer, blant annet en storstilt desentralisering der politikerne har vedtatt å flytte flere tusen studieplasser ut av storbyene.

Mindre ungdomskull gir færre studenter

Dessuten blir ungdomskullene mindre, noe som gir færre studenter, og dermed synkende inntekter.

Ved Aalborg Universitet forventer de for eksempel et fall på 12 prosent i antall studenter de neste tre årene.

— Vi er på vei inn i noen små ungdomskull, og for flere har det fallende opptaket vært en utfordring, sier Lauritzen.

Han viser til at antallet 21-åringer i 2024 vil være 69.000, som er 10 prosent færre enn i 2020.

Powered by Labrador CMS