Ny rapport

Store utfordringer for stipendiater og postdoktorer

— Det er bekymringsfullt at et betydelig antall respondenter fremdeles ikke vet om de ble tilbudt forlengelse, sier SiN-leder Nicolas Gibney.

Dette var realiteten for stipendiater og postdoktorer (og selvsagt mange av oss andre) under koronapandemien. Svekket psykisk helse og tapt arbeidstid er to av hovedfunnene i en rapport Stipendiatorganisasjonene i Norge har lagt fram.
Publisert Oppdatert

Koronapandemien har medført store utfordringer for landets stipendiater og postdoktorer, både i form av svekket psykisk helse og i form av dyrebar tapt arbeidstid.

Det slår en rapport fra Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) fast.

Fakta

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

  • En paraplyorganisasjon for alle stipendiatorganisasjonene ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.
  • Representerer i dag omtrent 90 prosent av alle stipendiater i Norge.
  • Stiftet i 2003, og har fokus på jobbe nasjonalt for å sikre stipendiaters akademisk rettigheter og fremme stipendiatorganisasjonene i Norge sine generelle interesser samlet.

    Kilde: Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Høsten 2020 gjennomførte en undersøkelse om effekten av koronapandemien på stipendiater og postdoktorer ansatt ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. I fjor vår, altså to år senere, undersøkte SiN på nytt hvilke følger pandemien har hatt å si for ph.d-er og postdoktorer i Norge.

Undersøkelsen viser at flertallet av de spurte doktorgradsstudentene behøvde en forlengelse for å fullføre doktorgradsprosjektet sitt. Selv om mange ble forsinket mellom mars og august i 2020 i starten av pandemien, ble de fleste faktisk forsinket etter august 2020.

— Bekymringsfullt

Svekket psykisk helse og dyrebar tapt arbeidstid er blant funnene i den siste rapporten. 1260 forskere tidlig i karrieren deltok i undersøkelsen.

— Det er bekymringsfullt at et betydelig antall respondenter fremdeles ikke vet om de ble tilbudt forlengelse, noe som også var en utfordring blant de spurte i forrige rapport, uttaler SiN-leder Nicolas Gibney i en pressemelding.

Han peker videre på at dette reiser spørsmål om institusjonenes evne til å kommunisere effektivt nok omkring disse spørsmålene, og at mulige forklaringer på informasjonsmangelen kan finnes i respondenters kommentarer.

Undersøkelsen viser nemlig at studentene rapporterer om forskjeller mellom institusjoner, fakulteter og institutter når det gjelder prosedyrer, retningslinjer, kvalifikasjonskriterier, informasjonstilgjengelighet, frister og lengde på utvidelser.

Lignende funn ble gjort i den første undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2020.

Forfatter: — Må være mer på ball

Styremedlem i SiN Chris Hagen Magnussen ved Universitetet i Bergen er en av tre forfattere av den siste rapporten.

— Det er overraskende hvordan pandemien har ført til forsinkelser også i siste del av pandemien og hvordan dette ikke har blitt godt nok kommunisert rundt, sier Magnussen til Khrono.

Han sender et stikk i retning institusjonene, som han mener har et særskilt ansvar for å få ut informasjon om hvordan stipendiatene kan hente seg inn igjen.

— Det er merkverdig hvor lite informasjon stipendiatene tidvis har fått. Utfordringene stipendiatene har opplevd gjennom pandemien har ført til svekket psykisk helse. Det understreker igjen institusjonenes ansvar. De må rett og slett være mer på ball i tiden som kommer, sier Magnussen.

Powered by Labrador CMS