teatervitenskap

Støtte fra styre­medlemmer: — Jeg er beroliget

Fakultetsstyret i Bergen tok saken om faglig bemanningsplan til orientering, og håper rektor vil komme til unnsetning. Keld Hyldig, professor i teatervitenskap, er beroliget.

Bildet viser Keld Hyldig og Tove Ingebjørg Fjell på fakultetsstyremøte
Professor Keld Hyldig går av for aldersgrensen neste år, og håper stillingen hans blir erstattet. Professor Tove Ingebjørg Fjell var en av fakultetsstyremedlemmene som uttrykte bekymring over hva som skjer med fagmiljøet dersom to av tre stillinger forsvinner. Hennes eget fag, kulturvitenskap, kan også miste en stilling. Det faget vil tåle det bedre, mener Fjell.
Publisert Oppdatert
Fakta

Bemanningplan ved Det humanistiske fakultetet ved UiB

  • Seks avganger i 2022 er erstattet
  • Forslaget er at følgende stillinger skal erstattes: Engelsk 2023, digital kultur 2023, religionsvitenskap 2023, lingvistikk 2024, nordisk 2024, arkeologi 2024, kulturvitenskap 2024 og 2025, historie 2025 og spansk 2025
  • 7,5 avganger er foreslått ikke erstattet: Teatervitenskap (2022 og 2024), allmenn litteraturvitenskap (2022), fransk (2023), kulturvitenskap (2023), russisk (2023 og 2025, til sammen 0,5 stilling), kunsthistorie (2024) og arabisk (2025)
  • Fakultetet har tre stillinger de har forpliktet seg til: En i japansk, en stilling knyttet til stipend fra Trond Mohn Stiftelse og en stilling til eksternt rekruttert instituttleder når denne er ferdig med åremålsstillingen

— Situasjonen er helt annerledes for teatervitenskap enn for andre fagene på listen. Her foreslås det at to av tre stillinger trekkes inn, noe som i praksis betyr en planlagt nedleggelse av faget. Dersom vi går for dette, må vi vite at det er det er det vi gjør. Vi må forstå at vi legger ned et fag som ikke finnes andre steder i Norge.

Det sa professor Tove Ingebjørg Fjell da fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen tirsdag diskuterte fakultetets faglige bemanningsplan.

Fjell foreslo at styret i dagens møte kunne trekke stillinger fra henholdsvis kulturvitenskap, kunsthistorie og litteraturvitenskap, for så å komme tilbake til språkfagene og teatervitenskap i neste fakultetsstyremøte. Etter en diskusjon ble styret enige om ikke å gjøre vedtak angående noen av fagene på listen.

Ville hatt mer tid

Som Khrono har skrevet er det 7,5 stilling som ikke vil bli erstattet etter naturlig avgang. Reaksjonen fra Teater-Norge har vært sterke etter at det ble kjent at to av stillingene er knyttet til teatervitenskap. Faget risikerer å miste to av tre faglige stillinger.

Debatten i fakultetsstyret varte i 2,5 time, uten at det ble fattet noe vedtak. Det skal gjøres i mai. Flere av styremedlemmene pekte på at de hadde fått for dårlig tid på den omfattende saken, og de pekte på manglende konsekvensutredning.

— Om man tar bort 66 prosent av bemanningen i et fag, hva skjer da? Folk opplever at det ikke har blitt anerkjent hva som blir konsekvensene, sa professor Laura Saetveit Miles.

Mangler ti millioner

Bakteppet for saken er fakultetets økonomi. Dekan Camilla Brautaset gikk gjennom de to forrige kuttrundene: I 2010 måtte fakultetet redusere med 16 stillinger over tre år, i 2015 var det snakk om 13,5. Nå er det 4,5 stilling som vil forsvinne, for forpliktelser, blant annet i form av stipend fra Trond Mohn Stiftelse, gjør at tre av de 7,5 vil bli erstattet — men knyttet til andre fagområder.

— Vi var i økonomisk balanse i 2021. Hadde vi ikke vært det, hadde utgangspunktet vært verre, sa fakultetsdirektør Kim Hommen.

Han pekte på pensjonskutt, økning i husleie, fallende opptakstall og høgere lønns- og prisvekst enn fakultetet har fått kompensert.

— Jeg pleier å si at vi har ti millioner for høy fart. Så hvorfor kutter vi bare fem? Vi skal i hvert fall ikke kutte for mye! Vi har nå en dialog med universitetsledelsen for å se om det finnes virkemidler. Men vi har ikke fått lovnad om noe som helst, sa Hommen.

Det var rektor Margareth Hagen som ba om at vedtak i saken skulle utsettes.

— Jeg har store forventninger til at rektor kan bidra til å hjelpe fakultetet ut av den dramatiske situasjonen vi er i, sier Tove Ingebjørg Fjell til Khrono etter møtet.

Det handler om økonomi. Dekan Camilla Brautaset gikk gjennom grunnlaget for den faglige bemanningsplanen.

— Ikke dårligst

I 2017 fikk teatervitenskap beholde en stilling. Da ble det votering i fakultetsstyret, og nåværende dekan Camilla Brautaset måtte se at en stilling ved hennes institutt, Institutt for arkeologi, historie, religions- og kulturvitenskap, i stedet ble kuttet. Fjell peker på at det er andre fagmiljø ved fakultetet som gjør det adskillig dårligere enn teatervitenskap, når man ser på kriteriene som ligger til grunn: Kvalitet, ressursbehov og økonomisk bærekraft.

— Men de har ikke ansatte i 60-årene, og blir derfor spart, sier Fjell.

Hun er tydelig på at hun ikke vil stemme for at et av de store fagene må kutte en stilling for å redde et av de utsatte fagene.

— Vi tjener penger på de store fagene, og vi kan ikke i dagens alvorlige situasjon utarme disse. Det må finnes en annen løsning på problemene.

Linnea Reitan Jensen er selv teaterviter, og representerer teknisk-administrativt ansatte i fakultetsstyret. Hun sa at forslaget styret har fått, i praksis er å legge ned et helt fag.

— Det er feil å ta en slik nedleggingsdebatt i sak om bemanningsplan. Tallene viser også at teatervitenskap på langt nær er det dårligste faget.

Stiller spørsmål ved rekkefølgen

— Jeg vil ikke stemme for det forslaget som foreligger. Fakultetsstyret bør ikke gjøre et vedtak som i praksis fører til nedlegging av teatervitenskap uten en bredere drøfting, sa førsteamanuensis Hans Marius Hansteen til Khrono før møtet.

— Bemanningsplanen spiser alle faglige strategier til frokost, kommenterte han i møtet, og pekte på rekkefølgen: Fakultetet skal nå vedta en faglig bemanningsplan, før strategi og studieprogramportefølje er vedtatt.

— Dette er et veldig dramatisk forslag når det gjelder teatervitenskap, og problematisk for flere av språkfagene, sa Hansteen.

Kristin Hellwig og Maria Markus Dahl er studenter i teatervitenskap, og stilte som tilhørere i fakultetsstyret sammen med professor Keld Hyldig.
Kristin Hellwig og Maria Markus Dahl er studenter i teatervitenskap, og stilte som tilhørere i fakultetssrtyret sammen med professor Keld Hyldig.

Tilhørere i møtet

Keld Hyldig er professor i teatervitenskap, og stilte i møtet sammen med flere studenter. Hyldig går selv etter planen av med pensjon i 2024.

— Med kun en stilling igjen, er dette i realiteten en nedlegging av faget. Det er veldig begrenset hva vedkommende kan gjøre med undervisning og andre oppgaver, sa Hyldig til Khrono før møtet.

Etter møtet var han mer optimistisk.

— Jeg er beroliget. Men saken er lite konkret når det kommer til prosess, sa han, og pekte som flere av styremedlemmene på utredning av konsekvenser.

— Er det mulig å drifte et bachelorprogram med to ansatte?

— Det vil i så fall bli meget, meget nedskalert. Jeg tror studentene vil komme til å klage ganske fort.

Endringslogg: Khrono skrev at Linnea Reitan Jensen er stipendiat. Det stemmer ikke, hun representerer gruppe C i fakultetsstyret. Endret 21.mars kl 20.24

Powered by Labrador CMS