styremøte direkte

Stramt budsjett i 2024

Høgskolen i Østfold må forholde seg til stramme budsjettrammer i det kommende året.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, i vandrehallen på stortinget etter fremleggelsen av statsbudsjettet.
Publisert Oppdatert

Høgskolen i Østfold har årets siste styremøte torsdag 7. desember. På dagsordenen står siste finpuss av budsjettet for 2024, aktivitetsplan og kvalitetsrapport.

I tillegg skal høgskolen konstituere ny prorektor for forskning. Nåværende prorektor Kristi Cecilie Grønvold Bache, har gått til tilsvarende stilling ved Høyskolen Kristiania.

Møtet starter 8.45, og du kan følge det her.

— Veldig stramt budsjett

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er tydelig overfor styret på at det er et svært stramt budsjett Høgskolen i Østfold har på forholde seg til i 2024.

Han har ved flere anledninger vært i Kunnskapsdepartementet for å tydeliggjøre høgskolens utfordringer, og han håper på mer enn forståelse etter hvert.

Dagsorden 7. desember

  • Konstituere ny prorektor for forskning, Unntatt offentligheten
  • Budsjettrammer — 2024
  • Aktivitetsplan for Høgskolen i Østfold 2024
  • Høgskolens kvalitetsrapport for utdanning — 2022—2023
  • Forberedende arbeid til styrets beretning 2023
  • Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 7.12.2023
Powered by Labrador CMS