styremøte

Strategi og budsjettkutt på styremøte ved UiT

Styret ved UiT skal vedta strategi fram mot 2030 og fordele budsjettkutt forårsaket av Statsbyggs forsinkelser ved bygget for medisinsk forskning på dyr.

Universitetsstyret skal, etter en prosess som har pågått siden tidlig sist høst, vedta en strategi som skal gi UiT en tydelig retning fram mot 2030.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har møte fredag 17. juni. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 8.15.

Flere store saker skal behandles, ikke minst UiTs strategi fram mot 2030. Den har fått tittelen «Eallju - Drivkraft i nord», der eallju er det samiske ordet for arbeidsiver eller drivkraft. Strategien skal vedtas etter å ha vært på høring internt og eksternt.

Merkostnadene som UiT er påført i forbindelse med Statsbyggs oppføring av Avdeling for komparativ medisin har vært tema på flere styremøter. UiT har forgjeves forsøkt å få Statsbygg eller Kunnskapsdepartementet til å dekke kostnader blant annet til alternative fasiliteter for forskere og forlengelse for stipendiater som ikke har fått forsket mens avdelingen har vært stengt eller under ombygging.

Nå ser UiT-ledelsen ingen annen utvei enn å kutte i egne budsjetter for å dekke merkostnadene.

Styret skal også vedta nye retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Dette står på sakskartet:

 • Strategi mot 2030 for UiT Norges arktiske universitet
 • Finansiering av universiteter og høgskoler - Høringsuttalelse
 • Dekning av merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin
 • Lokale lønnsforhandlinger 2022
 • Forslag til retningslinjer for utnevning av æresdoktorer
 • Reviderte retningslinjer for varsling ved UiT
 • Revisjon av retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
 • Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2022
 • Orientering om anbefalinger fra arbeidsgruppe og arbeid med økonomistyring
 • Orientering om UiT Talent
 • Orientering om høring om endring i eksportkontrollforskriften
 • Rektors muntlige orientering. Unntatt offentlighet
 • Styrets halvtime. Unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS