STREIK

Streikevarsel for over 15.000 statsansatte

Ansatte ved alle landets universiteter og høgskoler, noen direktorater og enkelte forskningsinstitutter, samt Kunnskapsdepartementet, kan bli tatt ut i streik, viser varsler om streikeuttak.

Departementer, direktorater, flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter vil bli rammet dersom det blir streik i staten fra 24. mai.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Departementene, direktorater, flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter vil bli rammet dersom det blir streik i staten fra 24. mai.

Det viser streikevarslene om plassoppsigelser, datert 9.mai, som sendt til Riksmekleren fra de fire sammenslutningene av arbeidstakere; LO, YS, Akademikerne og Unio.

I alt vil LO Stat ta ut 4400 ansatte, Akademikerne vil ta ut 6000, Unio 2750 og og YS Stat 2000, ifølge opplysninger Khrono har fått.

LO tar ut ved tre universiteter

LO Stat har varslet at de vil ta ut 4.400 medlemmer i streik om den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt natt til tirsdag 24. mai.

Ansatte og LO-medlemmer ved disse fire universitetene er tatt ut i første omgang:

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Stavanger
  • NTNU
  • UiT Norges arktiske universitet

I tillegg varsler LO at de tar ut ansatte og medlemmer i Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for økonomistyring (DFØ), blant andre

Informasjonen kommer fram av et såkalt områdevarsel fra LO Stat som staten og Riksmekleren har fått. Et områdevarsel er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme.

Det er blant annet mange universitets- og høgskoleansatte som er med i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) som er en del av LO.

Det er ikke oppgitt hvor mange ansatte som blir tatt ut på de ulike stedene.

Unio tar ut bredt

Unio, inkludert Forskerforbundet, har forlatt LO og forhandler sammen med Akademikerne under årets lønnsoppgjør.

Unio har 2750 arbeidstakere på sin uttaksliste i første omgang, men de er ikke fordelt på de ulike virksomhetene.

Uttaket vil skje på Kunnskapsdepartementet og de fleste av departementets underliggende enheter:

Arkitektur- og designhøgskolen, høgskolene i Volda, Molde, Innlandet, Vestlandet og Østfold. Kunsthøgskolen, Musikkhøgskolen, Idrettshøgskolen, Norges handelshøgskole og Samisk høgskole.

Universitetene i Agder, Stavanger, Bergen, Tromsø, Oslo og Sørøst-Norge, samt Nord universitet, NMBU, NTNU og OsloMet.

Alle de statlige universitetene og høgskolene står på listen, så langt Khrono kan se.

I tillegg vil også Unio ta ut medlemmer ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og Statistisk sentralbyrå står også på lista over de som vil bli tatt ut i streik fra Unios side. Også Politihøgskolen (som ligger under Justisdepartementet).

I tillegg varsler Unio streik ved Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning der tjenesteleveransene nå heter Sikt og resten er en del av HK-dir) ), Utdanningsdirektoratet og De forskningsetiske komiteene.

Uttaket er ikke fordelt på de ulike virksomhetene og navnelistene over hvem som skal i ut i streik først, vil bli sendt over senere. Siste frist er 20.mai.

Akademikerne tar ut 6000

Akademikerne vil informere nærmere om sitt uttak 19. mai, men Khrono kjenner til at 6000 vil bli tatt ut, fordelt på 12 departementer med underliggende virksomheter, deriblant Kunnskapsdepartementet.

2000 i YS Stat

YS Stat vil ta ut 2000 hvis meklingen ikke fører fram, blant dem medlemmer i Kunnskapsdepartementet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sikt og universiteter og høgskoler. I tillegg kommer Havforskningsinstituttet og Statsbygg blant andre.

YS har heller ikke oppgitt hvor mange som blir tatt ut på de ulike stedene, eller hvilke universiteter og høgskoler uttaket gjelder.

Blant annet YS-forbundet Parat har mange medlemmer ved universiteter og høgskoler.

Både LO, Akademikerne, Unio og YS brøt forhandlingene med staten i hovedtariffoppgjøret fredag 29. april og oppgjøret gikk til Riksmekleren. Meklingen startet mandag 2. mai. Dersom ikke partene blir enige innen midnatt natt til 24.mai kan det bli streik i staten for første gang på 10 år.

Endringslogg: Saken er oppdatert mandag 9. mai kl 15.45 med informasjon om Unio/Akademikernes streikeuttak.

Informasjon om uttaket i YS lagt inn kl 16.

Oppdatert 9.mai kl 17.50 med samlet tall for statsansatte som tas ut, dvs. LO, YS, Akademikerne og Unio.

Oppdatert kl.01.40 10.mai med ytterligere detaljer rundt hvilke etater, direktorater og forskningsinstitutter som kan bli rammet av en eventuell streik i staten.

Powered by Labrador CMS