Ellen Opsahl Vinbæk , Frida Pettersen og Natcha Nanthawisit på arbeidsrommet for it- og datafag på OsloMet – storbyuniversitetet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ny rapport: Europeiske studenter velger fortsatt svært tradisjonelt

8. mars. Studenter over hele Europa velger fortsatt tradisjonelt, viser en helt fersk rapport som ble lagt fram i Berlin denne uka. Jenter tar omsorgsfag, gutter er i dominerende flertall på teknologifag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert 20. mars med noen vurderinger fra Statistisk sentralbyrå.)

Denne uken ble den nye rappporten om tilstanden blant studenter i Europa lagt fram. Det er den sjette Eurostudent-rapporten som ble presentert i Berlin 6-7. mars.

Rapporten viser at det nå er et flertall av kvinner blant studentene i de 27 landene som er med i undersøkelsen, bortsett fra i Tyrkia og Tyskland.

Det er spesielt høy kvinneandel blant studentene i Estland, Island, Latvia, Norge og Sverige, der mer enn 60 prosent av studentene er kvinner.

Ni land ligger på bunnen med kvinneandel på it

Særlig lav kvinneandel på it-området sammenlignet med kvinneandel i snitt på alle områder finner man i Italia, Ungarn, Litauen, Georgia, Nederland, Polen, Slovakia, Sveits og Slovenia.

I alle disse landene er det 75 prosent færre kvinnelige studenter på it-fag sammenlignet med kvinneandelen på alle fag.

Kvinneandelen er i de aller fleste landene aller lavest på studier innen informasjonsteknologi (ICT).

Av de 27 landene som er med er det 13 land som har enda færre jenter på teknologifag enn Norge. Norge ligger likevel litt dårligere an enn snittet i Europa.

Jeg tror flere kvinner ville bidratt til å utvikle teknologi-faget på en god måte.

Frida Pettersen

Landene som utmerker seg i den andre enden av skalaen, med mange jenter på teknologi, er er Romania, Danmark og Serbia der prosentforskjellen er 27 eller lavere for it-området.

SSB: Store variasjoner

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i sin gjennomgang mens kvinneandelen i informasjons- og datateknologi er 8 prosent i Italia, er tilsvarende andel 43 prosent i Danmark.

På den andre siden er 9 av 10 studenter innen lærerutdanning og pedagogikk i Italia kvinner, mens tilsvarende andel er 67 prosent i Tyskland. I Norge finner vi de største kjønnsforskjellene i helse- eller sosialfag, hvor 4 av 5 studenter er kvinner, og i informasjons- og datateknologi, hvor kvinnene utgjør bare 20 prosent av studentene.

I 60 prosent av landene er det lærerutdanningene som har den høyeste kvinneandelen. For en tredjedel av landene er det studieprogram for helse- og sosialfag som har den høyeste kvinneandelen.

I Eurostudent-rapporten går det fram at på tross av det det er et flertall kvinner blant studentene er det store forskjeller på kvinneandelen på ulike fagområder.

Velger tradisjonelt

Khrono har for kort tid siden dokumentert at studentene i Norge, både kvinner og menn, fortsatt velger veldig tradisjonelt.

Les også: Fortsatt få jenter på ingeniørfag

I 2007 var jenteandelen på registrerte studenter ved ingeniørutdanninger i Norge 17,4 prosent. Fem år senere, i 2012, var den 17,9 prosent, mens i 2017 var det registrert 19,9 prosent jenter på ingeniørfag.

Tallene har Khrono satt sammen fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk senter for forskningsdata (NSD).

For fagene som kategoriseres som teknologi er utviklingen noe raskere. Her har det økt fra 26,8 prosent kvinneandel i 2007 til 32,5 prosent i 2017.

Kvinneandelen er i de aller fleste landene aller lavest på studier innen informasjonsteknologi (ICT).

Se også: Her er hele rapporten fra Eurostud

— Ikke så mange som vet hva it-fag innebærer

Kvinner på teknologifag på OsloMet tror ett lurt sted å begynne for å få flere jenter til å søke seg til teknologifag er å utvikle rådgivningstjenesten i videregående skole.

De forteller både at de ble anbefalt å ikke søke seg til teknologi og generelt får jenter lite informasjon om valgmulighetene innen disse fagene, er deres opplevelse.

Ble anbefalt helsefag framfor teknologi

Frida Pettersen går andre år på bachelor i anvendt datateknologi på OsloMet. Da vi spurte henne hva hun synes bør gjøres for å få flere jenter til å velge teknologi, mener hun a man må begynne i den videregående skolen.

— Da jeg gikk til rådgiveren og sa at jeg var interessert i teknologifag fikk jeg til svar om jeg var sikker på det. «Det er så vanskelig, du skal ikke velge noe innen helse i stedet», spurte rådgiveren, forteller Pettersen og hun fortsetter:

— Hvis det er mange som får slike råd er det ikke noe rart om det blir få jenter som ender opp med å søke teknologi- og datafag.

Vi treffer Frida Pettersen i det store arbeidsrommet for it- og datafag sammen med Natcha Nanthawisit og Ellen Opsahl Vinbæk. Det er samlet studenter fra både it-fag, datafag og anvendt data.

Det summer av gruppesamtaler i rommet og selv om det er en stor overvekt av menn, så er det absolutt kvinner til stede rundt arbeidsbordene også.

Alle kvinnene sier at de synes det er null problem å studere sammen med gutta, og at de er mange nok til at de ikke føler seg helt alene.

— Men vi har merket oss at når de skal kikke på damer så stikker de over gata til helsefag, bemerker en rundt bordet der vi har slått oss ned.

— Det at det er såpass få kvinner som studerer disse fagene var en av grunnene til at jeg tenkte meg om både en og to ganger før jeg søkte, sier en av de andre rundt bordet.

— Jenter går glipp av spennende fagområder

— Synes dere det er trøblete at det er så få kvinner?

— Vi er ikke så få at det er et problem, sier Natcha Nanthawisit.

Hun går andre året på datateknologi og understreker at for henne utgjør det ingen forskjell at de har mange mannlige studentkolleger.

— En annen fordel når vi er såpass få er at vi kvinner blir godt kjent, legger Pettersen til.

— Er det et problem at så få kvinner studerer teknologi?

— Jeg tror flere kvinner ville bidratt til å utvikle teknologifaget på en god måte, sier Pettersen og legger til:

— I tillegg går jo mange jenter glipp av morsomme utdanninger når de ikke får informasjon om hvor spennende disse fagene er.

En av de andre rundt bordet nevner også at hun synes man burde hatt mer teknologifag i videregående skole, i hvert fall som valgfag.

Tyskland, Sverige og Serbia skiller seg ut

I Eurostudent-rapporten går det fram at på tross av det det er et flertall kvinner blant studentene er det store forskjeller på kvinneandelen på ulike fagområder.

Bare i Tyskland, Sverige og Serbia er det et annet fagområde mer populært blant kvinnene. I Tyskland er det faget service, i Sverige landbruk, mens i Serbia er det naturvitenskap, matematikk og statistikk som er aller mest populært blant kvinnene.

I Italia, Georgia, Malta, Portugal og Romania er andelen av kvinner 62 -80 prosent høyere innenfor lærerutdanningene enn i alle andre fag.

I Litauen, Slovakia, Tsjekkia, Norge, Island, Sverige og Danmark ligger denne andelen opp til 30 prosent eller lavere innen lærerutdanning.

Les også: Norske studenter blant de minst fornøyde

Fakta

Kvinneandel blant studenter i Europa, på it-fag og lærerutdanning

Tallene viser forskjellen mellom andel kvinner på det aktuelle studieområdet og kvinnelige studenter i landet generelt.

Kilde: EUROSTUD VI

Land % over/ underrepr. kvinner it-fag % over/ underrepr kvinner lærerutd.
Italia-8666
Ungarn-8146
Litauen-8023
Georgia-7981
Nederland-7938
Polen-7846
Slovakia-7824
Sveits-7737
Slovenia-7653
Malta-7262
Østerrike-6931
Tsjekkia-6928
Finland-6649
Norge-6621
Island-6527
Tyskland-6540
Irland-6345
SNITT-6342
Sverige-6023
Tyrkia-6044
Latvia-5947
Portugal-5564
Kroatia-5349
Frankrike-5138
Estland-4853
Romania-2680
Danmark-2325
Serbia-16-9

Fakta

Dette er Eurostudent

Eurostudent er en europeisk studentundersøkelse som samler inn sammenlignbare data om sosiale og økonomiske vilkår for studenter i høyere utdanning.

Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år.

Forrige rapport kom i 2015, og baserte seg på tall fra 2013.

Årets rapport er tallgrunnlaget innhentet i 2016.

Hovedrapporten blir presentert i Berlin 6-7. mars 2018.

Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra EUs program for livslang læring, og gjennom ulike nasjonale bidrag.

2018-utgaven av prosjektet er den sjette runden av Eurostudent-undersøkelsen.

Det er 28 land som deltar.

Den norske delen av Eurostudent VI ble gjennomført blant et representativt utvalg på 24000 norske studenter i utvalget besvarte 36,7 prosent spørsmålene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvaret for å gjennomføre den norske delen av undersøkelsen.

Kilde: SSB/Eurostudent

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS