ANSA-president Ole Kristian Bratset, Foto: Ketil Blom Haugstulen

Psykologiutdannede fra Ungarn kan få norsk autorisasjon

Ungarn. Bernt Høie snur og gir psykologstudenter med utdanning fra ELTE i Ungarn rett til et eget opplegg for å få autorisasjon som psykologer i Norge, — Dette var en riktig god nyhet, sier ANSA-leder Ole Kristian Bratset.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet i Ungarn før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

Helseminister Bent Høie møtte torsdag representanter for ELTE-kandidatene for å orientere om opplegget som kan føre til autorisasjon som psykolog i Norge.

— Jeg har besluttet at de berørte ELTE-kandidatene skal tilbys et avgrenset opplegg med intensive samlinger og mulighet å arbeide på lisens mens de er under veiledning, sier Høie i en pressemelding.

Det er Helsedirektoratet som skal utarbeide opplegget, og det skal være ferdig før påske.

ANSA er fornøyd

— Dette var en riktig god nyhet for de det gjelder, sier leder i ANSA (organisasjonen for utenlandsstudenter), Ole Kristian Bratset, i en kommentar til Khrono.

Han håper nå at man også på sikt kan komme fram til en bedre ordning for norske utenlandsstudenter, slik at de slipper å leve med så uforutsigbare rammer som nå.

Dette var en riktig god nyhet for de det gjelder

Ole Kristian Bratset

— Heller enn at studiene som tilbys utenlands vurderes i etterkant, bør de heller vurderes i forkant, slik at studentene vet at de vil få godkjenninger når de har gjennomført, sier ANSA-lederen.

Helsedirektoratet og universitetene hadde opprinnelig foreslått et omfattende løp med fulltidsstudier i 2,5 år. Departementet antyder at 12 måneder kan være aktuelt. Når direktoratet har forslaget klart i mars, er målet å få det på plass så snart som mulig.

At de studentene det gjelder nå kan få autorisasjon, vil også gi dem muligheten til å arbeide som klinisk psykolog i Norge.

DA de mistet retten til autorisasjon, begrunnet norske helsemyndigheter dette med at psykologiutdanningen ved Eötvös Loránd University (ELTE) heller ikke i Ungarn ga rett til å praktisere som psykolog. Det fortvilende for norske studenter var at mange allerede var langt i studiene og forventet autorisasjon slik studenter før dem hadde fått.

ANSA-president Ole Kristian Bratset. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I juni i år ble det gjort to stortingsvedtak som skulle ordne opp i problemene med autorisasjoner for utenlandske helseutdanninger.

Les også: Studenter på utenlandske helseutdanninger får trøbbel

Bent Høie understreker at det er særskilte grunner til at kandidater som søkte om godkjenning før endringen i 2016, får tilbud om et opplegg som kan gi autorisasjon som psykolog i Norge.

-– Disse kandidatene har innrettet seg etter Helsedirektoratets tidligere praksis for personer med masterutdanning i psykologi fra ELTE. Derfor får de et eget opplegg, sier helseministeren.

Ingen plikt eller presedens

Helseministeren har et klart budskap om at myndighetene ikke er rettslig forpliktet til å tilby kompletterende tiltak. De berørte kandidatene har heller ikke rett til autorisasjon som psykolog.

– Vi ønsker likevel å lage en løsning slik at de kan ha mulighet for å få autorisasjon som psykolog i Norge, sier Høie. – Mange kandidater har vært usikre på framtiden og har opplevd en vanskelig tid. Jeg er derfor glad for at saken blir løst. Det er positivt for alle parter.

De ca. 50 kandidatene som søkte om godkjenning før praksisendringen i 2016, skal få tilbudet først. Deretter skal det tilbys kandidater som startet på masterstudiet ved det ungarske universitetet før praksisendringen høsten 2016.

– Tilbudet vil ikke omfatte andre grupper, og det vil heller ikke ha presedens for andre grupper med psykologiutdanning, presiserer helseministeren.

Følger opp stortingsvedtak

Tiltaket som helseminister Bent Høie presenterte i dag, er en oppfølging av et vedtak Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen gjorde da de i behandlet Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning i juni 2017:

«Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av mulige kompenserende tiltak som kan bidra til at studenter som har avsluttet profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet etter at de har påbegynt studiet ved den aktuelle utdanningsinstitusjonen, kan oppnå autorisasjon i Norge.»

Ole Kristian Bratset sier også at de jobber med å få inn gode formuleringer på dette i den bebudede storetingsmeldingen om utelandssstudenter som den sittende regjeringen skal igang med.

Havnet mellom to stoler

Marianne Synnes, Høyre. Foto: Stortinget

Utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Marianne Synnes, sier til Khrono at hun mener det var politikernes plikt å rydde opp.

— Når studenter har havnet i en uholdbar situasjon er det vår plikt som politikere til å bidra å hjelpe studentene med å få løst den. Disse studentene havnet rett og slett mellom to stoler i et byråkrati, skriver hun i en epost til Khrono.

Videre skriver hun,

— Jeg er glad for at helseministeren nå har konkludert og sørger for at studentene får det de trenger for å få autorisasjon i Norge.

— Veien videre må være å sikre at studenter som søker studiestøtte for utdanning i Norge, blir informert om hvorvidt utdanningen kvalifiserer til autorisasjon eller andre godkjenninger som er nødvendige for å utøve yrket i Norge, skriver Synnes til slutt.

Fakta

Disse profesjonene trenger godkjenning

Det er Helsedirektoratet (tidligere Statens autorisasjonskontor - SAK) som godkjenner kandidater for en rekke helseprofesjoner i Norge.

Disse profesjonene må ha godkjenning

 • Helsefagarbeider
 • Allmennlege
 • Lege
 • Sykepleier
 • Ambulansearbeider
 • Apotektekniker
 • Audiograf
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt
 • Fotterapeut
 • Fysioterapeut
 • Helsesekretær
 • Hjelpepleier
 • Jordmor
 • Kiropraktor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Omsorgsarbeider
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Ortoptist
 • Perfusjonist
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Tannhelsesekretær
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier

Kilde: Helsedirektoratet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS