rettssak

Student med søvndiagnose anker saken til lagmannsretten

NHH-studenten saksøkte høgskolen for manglende tilrettelegging på eksamen, men tapte rettssaken i tingretten. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten.

En NHH-student saksøkte høgskolen for manglende tilrettelegging på grunn av en kronisk søvnsykdom. Hen tapte rettssaken, men har nå anket dommen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere denne høsten gikk en rettssak mellom en student ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Kunnskapsdepartementet for Oslo tingrett.

Saken handlet om manglende tilrettelegging på eksamen. Studenten har en kronisk sykdom kalt forsinket søvnfasesyndrom som gjør at hen i 2018 søkte om å få tilrettelegging på eksamen ved å forskyve eksamensstart fra klokken 9 til klokken 12-13 på ettermiddagen.

Fakta

I korte trekk har konflikten utspilt seg slik:

  • Studenten søkte høsten 2018 om tilrettelegging, fikk avslag.
  • Avgjørelsen ble klaget inn til Diskrimineringsnemnda, som i oktober 2019 fastslår at studenten har blitt diskriminert.
  • I mellomtiden, i april 2019, fattet NHH et nytt vedtak som ga studenten mer tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid og hviletid utenfor eksamenslokalet. NHH var usikre om på Diskrimineringsnemnda hadde tatt høyde for det da de fattet sitt vedtak seks måneder senere.
  • Utover høsten 2019 ga NHH studenten tilbud om ytterligere tilrettelegging i form av forskjøvet eksamensstart med én time og eksamensgjennomføring på et eget rom med en tilgjengelig seng.
  • Studenten fastholdt at hen trenger eksamensstart senere enn klokken 10. Studentens advokat sendte 25. oktober et prosessvarsel til NHH.
  • I et endelig vedtak 26. februar i år ble students klage ikke tatt til følge.

Studenten fikk avslag og endte opp med å saksøke NHH. Da dommen falt tidligere i høst slo tingretten fast at NHH ikke hadde brutt Diskrimineringsloven, og studenten tapte rettssaken.

Studentens advokat Henriette Willix bekrefter mandag til Khrono at studenten har valgt å anke dommen.

— Tingrettens dom er anket fordi den har en konklusjon som er svært vanskelig å forene med den bevisførselen som fant sted under hovedforhandlingen, og som retten selv henviser til og oppsummerer i dommen. Rettens konklusjon er etter min oppfatning svakt begrunnet og altså ikke i tråd med bevisbildet, skriver Willix i en SMS.

38.000 kroner per eksamen

Striden i saken har hele veien vært hvor mye tilrettelegging studenten har krav på.

Studenten ba om å få eksamensstart klokken 13, mens NHH mente at det ville kreve en uforholdsmessig byrde for høgskolen. NHHs argument i retten var at det ville kreve at det ble laget en egen eksamen for denne studenten, som medfører en kostnad på 38.000 kroner for hver eksamen.

Høgskolens tilbud var eksamensstart klokken 10, noe som ville være mulig fordi ingen studenter har lov til å forlate eksamenslokalet den første timen. Studenten fikk også tilbud om å sitte i et eget rom, med tilgang til seng, og en halv time ekstra eksamenstid.

«Retten finner at NHH har foretatt en forsvarlig vurdering av hvilke tiltak man kan stille opp med for å lette eksamenssituasjonen for denne studenten. Tiltakene som er innvilget gjør at de vilkårene hen nå tar eksamen på skiller seg markant fra de vilkårene som gjelder for andre studenter», heter det i dommen.

Slapp saksomkostninger

Selv om studenten tapte saken, slapp vedkommende å betale NHHs saksomkostninger. I dommen heter det at retten synes det er viktig å få en avklaring i saken.

— Retten har ikke vært i tvil om resultatet i saken. Men retten kan ikke se at det foreligger sammenlignbar praksis fra andre domstoler, og saksøker har slik sett hatt et behov for å få avklart grensene for NHHs tilretteleggingsplikt, heter det.

Retten fant at uttalelsen fra Diskrimineringsnemnda skal tillegges liten vekt, men sier at det at studenten fikk medhold der kan ha gjort at vedkommende har innstilt seg på at hen hadde krav på ytterligere tilrettelegging.

— NHH er opptatt av at tilrettelegging skal ha rett omfang og innretning, og vi er tilfreds med at dommen støtter avveiningene vi har gjort i denne saken, skrev NHH-rektor Øystein Thøgersen i en SMS til Khrono da dommen var klar i midten av oktober.

Det er foreløpig uklart når saken skal behandles i lagmannsretten.

Saken er oppdater 12.58 med en kommentar fra advokat Henriette Willix.

Powered by Labrador CMS