dom

Studenten med kroniske søvnvansker tapte i retten

Tingretten mener Norges Handelshøyskole ikke har brutt diskrimineringsloven.

NHH har ikke diskriminert studenten, sier Oslo tingrett.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvor mye individuell tilpasning skal en student få? Det spørsmålet har vært behandlet i Oslo tingrett.

Khrono har skrevet om studenten som gikk til sak mot Staten. Vedkommende studerer ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hen har en kronisk søvnlidelse som gjør at hen ofte ikke sovner før på morgenkvisten. Da er eksamensstart, som saken handler om, klokken 9 å regne som midt på natten. Studenten mener at NHH ikke har lagt godt nok til rette for hen.

Fakta

I korte trekk har konflikten utspilt seg slik:

  • Studenten søkte høsten 2018 om tilrettelegging, fikk avslag.
  • Avgjørelsen ble klaget inn til Diskrimineringsnemnda, som i oktober 2019 fastslår at studenten har blitt diskriminert.
  • I mellomtiden, i april 2019, fattet NHH et nytt vedtak som ga studenten mer tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid og hviletid utenfor eksamenslokalet. NHH var usikre om på Diskrimineringsnemnda hadde tatt høyde for det da de fattet sitt vedtak seks måneder senere.
  • Utover høsten 2019 ga NHH studenten tilbud om ytterligere tilrettelegging i form av forskjøvet eksamensstart med én time og eksamensgjennomføring på et eget rom med en tilgjengelig seng.
  • Studenten fastholdt at hen trenger eksamensstart senere enn klokken 10. Studentens advokat sendte 25. oktober et prosessvarsel til NHH.
  • I et endelig vedtak 26. februar i år ble students klage ikke tatt til følge.

Men de har de, sier Oslo tingrett. I den ferske dommen fra 16. oktober heter det at verken universitets- og høgskoleloven eller likestillings- og diskrimineringsloven er brutt.

Forsvarlig vurdering

Studenten ba om å kunne få eksamensstart klokken 13. NHH sa at det ikke var mulig: Det ville kreve at det ble laget en egen eksamen for denne studenten. Dette ville koste 38 000 kroner for hver eksamen, kom det frem i retten.

Høgskolens tilbud var eksamensstart klokken 10, noe som ville være mulig fordi ingen studenter har lov til å forlate eksamenslokalet den første timen. Studenten fikk også tilbud om å sitte i et eget rom, med tilgang til seng, og en halv time ekstra eksamenstid.

— Retten finner at NHH har foretatt en forsvarlig vurdering av hvilke tiltak man kan stille opp med for å lette eksamenssituasjonen for denne studenten. Tiltakene som er innvilget gjør at de vilkårene hen nå tar eksamen på skiller seg markant fra de vilkårene som gjelder for andre studenter, heter det i dommen.

Studenten har sagt at hen ikke har klart å fullføre bachelorgraden på normert tid på grunn av manglende tilrettelegging, og har nå utvidet studierett. Vedkommende jobber nå seksti prosent i et firma i Oslo, og har da fått tilrettelegging: Kjernetid fra 9-15 gjelder ikke, vedkommende kommer ofte på jobb rundt klokken 12 og arbeider utover kvelden. Dette forklarte arbeidsgiver i retten.

Fikk medhold i Diskrimineringsnemnda

Studenten fikk i fjor medhold i Diskrimineringsnemnda. Deretter saksøkte vedkommende NHH for manglende tilrettelegging.

Det er ingen som tviler på at studenten har et reelt problem, og det blir også understreket i dommen. I retten beskrev hen at hen kan møte på eksamen uten å ha sovet noe som helst — men ha vært våken fra forrige ettermiddag.

— Hodet mitt er liksom ikke med, og jeg klarer ikke å få ut 100 prosent av kunnskapen. Det er veldig frustrerende, sa studenten, og beskrev det som å ha jetlag.

Psykologi-professor Ståle Pallesen, som vitnet i retten, sa at til forskjell fra en person som er ekstremt b-menneske vil en person med forsinket søvnfasesyndrom, som den aktuelle studenten har, ikke klare å gjøre noe med døgnrytmen sin. Selv om vedkommende legger seg tidligere om kvelden, vil man ikke sovne.

— For å sette det veldig på spissen, så lever personer med forsinket søvnfasesyndrom i en annen tidssone, sa Pallesen.

Slipper å betale

Selv om studenten tapte saken, slipper vedkommende å betale NHHs saksomkostninger. I dommen heter det at retten synes det er viktig å få en avklaring i saken.

— Retten har ikke vært i tvil om resultatet i saken. Men retten kan ikke se at det foreligger sammenlignbar praksis fra andre domstoler, og saksøker har slik sett hatt et behov for å få avklart grensene for NHHs tilretteleggingsplikt, heter det.

Retten fant at uttalelsen fra Diskrimineringsnemnda skal tillegges liten vekt, men sier at det at studenten fikk medhold der kan ha gjort at vedkommende har innstilt seg på at hen hadde krav på ytterligere tilrettelegging.

Fornøyd

— NHH er opptatt av at tilrettelegging skal ha rett omfang og innretning, og vi er tilfreds med at dommen støtter avveiningene vi har gjort i denne saken, skriver NHH-rektor Øystein Thøgersen i en sms til Khrono fredag kveld.

Det har ikke lyktes Khrono å få kontakt med studentens advokat.

(Saken er oppdatert 16.10 kl 20.42 med kommentar fra Øystein Thøgersen)

Powered by Labrador CMS