selvplagiat 

Student tatt for fusk to år på rad i kurs om forskningsetikk

Studenten ble tatt for selvplagiat av en besvarelse som allerede hadde blitt annullert for fusk.

Masterstudenten ble tatt for juks to år på rad i emnet Vitenskapsteori og forskningsetiikk. Den andre gangen ble hen felt for å resirkulere fra besvarelsen som hadde blitt felt for fusk året før. Her er Norges idrettshøgskoles lokaler i Oslo.
Publisert Oppdatert

Høsten 2020 leverte en masterstudent ved Norges idrettshøgskole en hjemmeeksamen som ble felt for fusk. Emnet var Vitenskapsteori og forskningsetikk, hvor blant annet forskningsetiske normer er en sentral del av pensum.

Plagiatverktøyet viste at 47 prosent av teksten i besvarelsen var lik andre tekster. Hovedkilden var en besvarelse i samme emne fra 2017, skrevet av en annen student, men uten at studenten refererte til denne. Sensorkommisjonen påpekte at flere setninger var like eller nesten like.

Klagenemnda som behandlet saken konkluderte med forsettlig fusk.

Utfallet ble annullering av eksamen, men studenten slapp å bli utestengt. 

Høsten året etter tok studenten det samme emnet og den samme hjemmeeksamenen. Men også denne gangen blinket varsellampene under plagiatkontrollen.

Ble tatt igjen 

Det viste seg at store deler av teksten var kopiert fra besvarelsen som hadde blitt felt for juks året før. 

Plagiatkontrollen sa at det var 49 prosent tekstlikhet med andre kilder. 43 prosent av dette var fra studentens tidligere eksamensbesvarelse, og studenten hadde ikke referert til denne.

Det var riktignok ikke den plagierte delen av teksten fra året før som enda en gang hadde blitt resirkulert. Det var en annen del av besvarelsen fra året før som hadde blitt kopiert. 

Studenten argumenterte:

«Dette er mitt eget verk. Et verk som jeg aldri har mottatt en karakter på, og derfor kan jeg umulig ha fusket. Jeg har aldri blitt bedømt på arbeidet, aldri fått en gradert karakter. Jeg har ikke engang fått arbeidet godkjent».

Studenten hevdet at siden besvarelsen var annullert, er den «brakt ut av verden» og det må være mulig å kopiere den.

Ble ikke utestengt 

Sensorkommisjonen mente at studenten «synes ikke å ha forstått prosessen ved forrige runde og hva som ansees som en levert besvarelse», og ba klagenemnda vurdere om studenten hadde fått god nok informasjon, blant annet om selvplagiering.

Men de konkluderte med at studenten burde være kjent med reglene. Selv om besvarelsen var annullert, var den fortsatt innlevert. Poenget er at enhver besvarelse skal være unik og skrevet for den spesifikke eksamenen, skrev klagenemnda. 

Utfallet ble, som sist, annullering av eksamen. Klagenemnda bemerket at dette var annengangs forsøk på fusk, som etter deres praksis også normalt innebærer at studenten blir utestengt for en periode.

«Klagenemnda finner imidlertid at forholdene i denne sak er spesielle og finner, under noen tvil, og etter en konkret bedømmelse, at utelukkelse ikke skal besluttes», konkluderte den.

Studenter straffes ulikt for selvplagiat 

Som Khrono har skrevet, varierer det mellom institusjoner hvor strengt studentene straffes for såkalt selvplagiat.

For eksempel ble en student ved Universitetet i Stavanger tatt for å ha kopiert over 80 prosent av en tidligere innlevering, men slapp å bli utestengt. 

I den mye omtalte saken fra Høgskolen i Innlandet, ble en student tatt for å kopiere 10 prosent fra en ikke bestått eksamen. Der ble utfallet utestengelse i to semestre.

Felles klagenemnd, som behandler klagesaker om fusk, har lagt seg på en linje der forsettlig fusk, i form av selvplagiat, normalt straffes med utestengelse i ett år. 

Men ved Norges idrettshøgskole ble altså studenten felt for selvplagiat og fusk to år på rad, men slapp å bli utestengt. 

Powered by Labrador CMS