Økonomisystemer

Studenten Gunnar har ikke fått lønn på flere måneder

Gunnar Helle (25) er en av flere som fortsatt venter på lønnen sin for jobben han gjør ved Universitetet i Oslo. Årsaken er rot med økonomisystemet.

— Jeg har heldigvis billig leie og muligheten til å låne penger av mine foreldre, sier Gunnar Helle (25).

Problemene som har hopet seg opp etter at Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo byttet til Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) sitt lønns- og økonomisystem, ser inntil videre ut til å ikke ha noen ende.

Det mest alvorlige problemet er at flere ansatte ikke får utbetalt lønn.

— Det er rett og slett uholdbart, sa hovedtillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL), Natalia Zubillaga, ved Universitetet i Oslo til Khrono om nettopp dette i september.

Vitenskapelig assistent og seminarleder Gunnar Helle (25) er blant de som har jobbet gratis ved universitetet siden september. Han har Universitas snakket med.

—  Jeg har heldigvis billig leie og muligheten til å låne penger av mine foreldre, men hadde jeg ikke hatt det, hadde dette vært en veldig vanskelig situasjon. Uansett har det vært kjempeirriterende, sier Helle til studentavisen.

— Har ikke kunnet stoppe arbeidet

Han forteller også at heller ingen av de andre masterstudentene som jobber som vitenskapelige assistenter på det samme forskningsprosjektet som han selv, har fått utbetalt lønn dette semesteret.

Helle har hatt trøbbel med både kontrakter og mangel på lønn. Likevel har han fortsatt å jobbe.

—  Jeg har jo ikke kunnet stoppe arbeidet mitt og droppe å møte opp på seminarene jeg skulle lede, sier han til Universitas.

NTNU har utsatt

Khrono har skrevet flere saker om feil, rot og trøbbel etter at to av landets fire eldste universiteter, en gruppe som kaller seg BOTT (Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), startet å ta i bruk DFØ sitt lønns- og økonomisystem.

Det er staten, ved Finansdepartementet, som har besluttet at universitetene skal bruke DFØs systemer.

Universitetet i Bergen tok det i bruk ved nyåret, og Universitetet i Oslo byttet i mai.

Noen av problemene de to universitetene har opplevd er manglende utbetaling av honorarer for nettopp midlertidig ansatte, som Gunnar Helle, og innkjøpsavdelinger som ikke får kjøpt inn virksomhetskritisk utstyr.

Lønnsutbetaling til studenter var også tema da Universitetet i Bergen hadde styremøte tidlig i september. I sakspapirene het det at det har vært forsinkelser i utbetaling av lønn og honorarer særlig til midlertidig ansatte.

— Forsinkelser i utbetaling av lønn og honorar har ikke berørt mange ansatte, men innenfor dette området er naturlig nok konsekvensen av feil ofte store, het det.

Studentrepresentant Cora Møller Jensen sa at hun hadde fått tilbakemelding på at studentansatte, som seminarledere, hadde fått lønn utbetalt for sent.

— Men nå skal dette ha ordnet seg, sa Jensen i september.

— Jobber for å få på plass ny løsning

Etter planen skulle NTNU rulle ut det samme systemet fra januar 2022, men på grunn av de store problemene som er varslet fra deres kollegaer i Bergen og Oslo, har de utsatt innføringen med et helt år.

UiT Norges arktiske universitet har derimot bestemt seg for å ta sjansen med utrulling fra januar av.

Universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo, Arne Benjaminsen, opplyser til Universitas at de ikke har oversikt over hvor mange midlertidig ansatte som nå ikke får utbetalt lønn.

— Dessverre har overgangen til det nye systemet medført forsinkelser i flere ledd, men vi har iverksatt midlertidige rutiner og jobber aktivt for å få på plass en ny løsning, skriver Benjaminsen til avisen.

I september opplyste Benjaminsen til Khrono at universitetet har hyret inn 10 midlertidige vikarer og konsulenter for å hjelpe universitetet med å få bukt med problemene.

På spørsmål om det er slik studenter ansatt på midlertidige kontrakter ved universitetet kan forvente, så svarer Benjaminsen slik:

— Alle som jobber hos oss skal selvfølgelig gjøre det under ordnede forhold og med alle sine rettigheter ivaretatt, men det har altså vært problemer knyttet til innføringen av det nye lønnssystemet som DFØ har brukt vesentlig lenger tid på å utbedre enn vi hadde forventet, skriver Benjaminsen til Universitas.

Powered by Labrador CMS