Tyskervits-saken

Studenten i tyskervits-saken har hyret inn profilert advokat

Den profilerte varsleradvokaten, Birthe Eriksen, er sterkt kritisk til UiBs håndtering av den såkalte tyskervits-saken og måten universitetet håndterer varslere på. Hun krever erstatning på vegne av den fornærmede studenten.

— Dette har blitt en stor sak som har vært til stor belastning for min klient, sier varsleradvokat Birthe Eriksen, om oppmerksomheten rundt den såkalte tyskervitssaken ved Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den fornærmede studenten som klaget på psykologiprofessor Svein Larsens vitsing om tyske turister under en forelesning ved Universitetet i Bergen i fjor, har leid inn landets fremste advokat i varslingssaker, Birthe Eriksen.

Ikke før har medieoppmerksomheten og debatten rundt psykologiprofessorens uttalelse om at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen» lagt seg, så blir enda en klage kjent. Fra den samme studenten, mot den samme professoren.

Denne gangen står striden, etter det Khrono erfarer, blant annet om en historie psykologiprofessor Larsen fortalte om den tyskspråklige forfatteren Hermann Hesse og hans bok Der Steppenwolf. Historien skal ha blitt fortalt i en forelesning etter den omtalte tyskervits-saken, i august i fjor.

Men så langt Khrono kjenner til handler advokatens brev i hovedsak om kritikk av universitetets håndtering av varslersaker og at massiv medieomtale har ført til at tyskervits-saken utviklet seg til å handle om lettkrenkede studenter og professorers ytringsfrihet, heller enn studentenes læringsmiljø og det varsleren opplever som trakassering.

Etter det Khrono erfarer skal advokaten også stille spørsmål ved universitetsledelsens kompetanse på håndtering av varslersaker, og hun er kritisk til universitetets Si fra-system - der studenter kan varsle om kritikkverdige forhold.

Dekan Bente Wold tok i slutten av juni delvis selvkritikk på UiBs håndtering av saken:

— For oss er det å viktig å sørge for at studentene våre har et godt læringsmiljø. Hvis studenter sier at de føler seg krenket, er vi nødt til å ta det på alvor, skrev Wold i en e-post, først til Dagbladet.

— Når det gjelder denne konkrete saken, må vi nok erkjenne at vi burde håndtert oppfølgingen av den ansatte annerledes, la hun til den gangen.

Studenten krever kompensasjon

Khrono har så langt ikke fått innsyn i brevet som advokat Eriksen stilet til rektor Dag Rune Olsen, men har snakket med en rekke personer om hva som skal ha skjedd.

Etter det Khrono erfarer krever studenten via advokaten, erstatning/kompensasjon etter at all offentlig oppmerksomhet i sommer blant annet har gått ut over både helse, jobb og økonomi - samt at varslersaken har forsinket studiene for vedkommende.

Rektor Dag Rune Olsen bekrefter overfor Khrono at universitetet mottok brev fra advokat Birthe Eriksen på vegne av den fornærmede studenten 13.juli i år.

Ingen munnkurv til professoren

Tre dager tidligere, fredag 10.juli, var tillitsvalgte fra Forskerforbundet og professor Svein Larsen i møte med ledelsen ved Det psykologiske fakultet der det etter det Khrono erfarer ble satt strek for den såkalte tyskervits-saken.

Så lang Khrono kjenner til ble det der klart at professor Larsen ikke har fått munnkurv. Professor Larsen er også preget av saken og ønsker ikke å kommentere den.

Men tyskerhistoriene ved universitetet ble likevel ikke slutt med dette.

Hesse og Der Steppenwolf

I advokatens brev fra 13.juli i år skal også en annen sak, fra en annen av Svein Larsens forelesninger i august 2019, være omtalt.

Etter der Khrono erfarer så skal professoren ha fortalt at det under studiedagene hans i Bergen på slutten av 70-tallet gikk rykter om at en student hadde lest Hermann Hesses bok, Der Steppenwolf, og blitt gal av det og blant annet skriblet «steppeulven» på vegger rundt omkring i byen.

Studenten skal ha tatt dette ille opp og oppfattet det slik at studenten kunne bli gal fordi h*n likte å lese Hermann Hesse.

(Hesses berømte bok Der Steppenwolf, (utgitt i 1927 og oversatt til norsk i 1971) handler om hovedpersonen Harry Haller, hvis personlighet uttrykkes i bildet av en steppeulv, en mann med et spaltet sinn, og hans indre selvransakelse og utvikling mot en større modenhet, slik Store Norske leksikon omtaler den. Red.mrk)

Muntlig klage i oktober

Når det gjelder klagen på professorens historie om Hesse og Der Steppenwolf skal også denne ha vært fremsatt muntlig allerede i oktober i fjor overfor daværende instituttleder. Den øvrige toppledelsen, ved dekan og rektor ved universitetet, skal også ha blitt orientert, uten at Hesse-saken den gang ble fulgt opp.

Så langt Khrono kjenner til har ikke professoren selv vært informert om denne klagen før nylig, over ni måneder senere.

Rektor: Skal ivareta begge parter

Advokat Eriksen skal også på vegne av sin klient ha stilt spørsmål ved hvordan Universitetet i Bergen behandler varslere.

— Vi har en omsorgsplikt, både for våre ansatte og studenter. Den ligger der uavkortet. Får vi varsler så plikter vi å følge opp disse, også de det varsles om. I en slik situasjon skal vi skal balansere og ivareta begge parter på en proff og grei måte, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen til Khrono.

— Synes du ledelsen ved Universitetet i Bergen har behandlet denne saken på en «proff og grei» måte?

— Omsorgsplikten vi har gjør at vi ikke kan forholde oss til denne saken på en tabloid måte. Dette handler om mennesker i en sårbar situasjon, sier Olsen.

— Men begge sider, både professoren og studenten, forventer støtte fra universitetsledelsen i denne saken, er det mulig?

— At arbeidsgiver gir omsorg og støtte i en prosess er noe annet enn at man får rett.

Vil ikke eskalere konflikten

— Etter det vi forstår krever studenten erstatning for «tort og svie» etter blant annet følgene av mediepresset i saken?

— Det er ofte slik at når advokater henvender seg, er det et ønske om en eller annen form for kompensasjon. Jeg håper vi kommer fram til ordninger i minnelighet, sier rektor Olsen og legger til:

— Vi ønsker ikke å eskalere konflikten eller forsterke frontene. Det kommer ikke noe godt ut av det.

— Men er ikke frontene allerede eskalert når en av landets fremste varsleradvokater er koblet inn i saken?

— Medietrykket var sterkt i denne saken i sommer, og de aller fleste sto på den ansattes side. Både profilerte politikere og meningsdannere engasjerte seg. Det var et medietrykk, som ikke noen - verken som student eller tilsatt professor er trent i å håndtere, så dette har kostet for begge parter, sier rektor Olsen til Khrono torsdag formiddag.

— Vi ønsker ikke å eskalere konflikten eller forsterke frontene, sier rektor Dag Rune Olsen om «tyskerhistoriene» ved Universitetet i Bergen.

«Saken er omforent»

Torsdag ettermiddag opplyser rektor Olsen til Khrono at det er blitt avholdt et møte mellom advokaten, studenten og fakultetsledelsen, der saken nå er «kvittert ut» og man er «omforent».

— Betyr det at dere anser dere som ferdige med saken nå?

— Ja, fra vår side er vi det.

— Det var snakk om en form for kompensasjon til studenten? Hva ble konklusjonen der?

— Jeg kan ikke si noe om hva som var innholdet i samtalene med advokaten, men det er skrevet et referat, sier Dag Rune Olsen.

— Har du selv som øverste leder vært inne i saken?

— Nei, dette var et møte mellom fakultetet, advokaten og studenten, sier Dag Rune Olsen og understreker at de ønsker å løse slike saker på et lavest mulig nivå.

Advokat Eriksen: En stor belastning

Torsdag ettermiddag var ikke advokat Birthe Eriksen kjent med at saken var «omforent» og avsluttet.

— Vi har gitt en tilbakemelding til fakultetet, men avventer en formell bekreftelse. Dersom UiB sier at saken er omforent, legger jeg til grunn at de er enige i det vi sendte inn, sier advokat Eriksen til Khrono torsdag ettermiddag.

Hun ønsker ikke å si så mye om innholdet i brevet hun har sendt, før Khrono eventuelt har fått innsyn i det.

— Dette har blitt en stor sak som har vært til stor belastning for min klient, sier hun.

Eriksen sier at hun og studenten har hatt både dialog og møte med fakultetet.

— Vår opplevelse er at ting blir tatt på alvor nå, og min klient opplever at h*n blir godt behandlet, sier hun.

— Rektor snakker om en «minnelig løsning». Hva kan det være?

— Det har vi ingen mening om nå.

— Bør professoren fjernes?

— Det er noe min klient verken har ønske om eller rett til å mene noe om, sier advokat Eriksen.

Tidligere klager

Etter at Khrono omtalte saken om tyskervitsen tidligere i sommer, mottok Universitetet i Bergen en håndfull klager på professor Larsen rundt hva han skal ha sagt under forelesninger, samt støtte til den tyske studenten som klaget første gang i fjor.

— Innholdet i disse klagene må gjerne komme fram offentlig, det er heilt greit for meg. Jeg har gjennom mange år undervist tusenvis av studenter og kan leve med at noen av dem reagerer på ting jeg sier, og at noen mener at jeg har en arrogant stil, sa professor Larsen til Khrono den gang.

Unntatt offentlighet

Universitetet har unntatt alle klagene fra de øvrige studentene fra offentligheten, og innsynssaken ligger nå til behandling i Felles klagenemnd etter klage fra Khrono.

Universitetet har det omtalte brevet fra advokat Birthe Eriksen til vurdering for å finne ut om det skal gis delvis innsyn, der det universitetet oppfatter som taushetsbelagte opplysninger sladdes.

Etter det Khrono forstår følte studenten seg tvunget til å engasjere juridisk hjelp for å få fram det h*n mener er det totale bildet av saken, og at det forutsettes at Universitetet i Bergen også dekker utgiftene til advokaten.

(Saken er oppdatert kl. 10.50 fredag 7.august med flere lenker til tidligere saker, samt tidligere uttalelser i slutten av juni om at UiB tok selvkritikk for håndteringen av saken. Det er også presisert at korrekt tittel på Hermann Hesses bok er Der Steppenwolf).

Powered by Labrador CMS