rettssak

Studenten krevde over en halv million i erstatning — tapte rettssak

Han ble utestengt i to semestre for å ha skrevet av 12 prosent av en eksamen. Nå må han betale universitetets saksomkostninger etter å ha tapt søksmålet han anla mot staten.

Rettssaken mellom USN-studenten og Kunnskapsdepartementet gikk i Oslo tingrett i midten av juni.
Publisert Oppdatert

Rett før julen 2021 leverte en bachelorstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inn sin besvarelse på en fire timer lang digital hjemmeeksamen. 

Da besvarelsen ble sjekket av et verktøy som leter etter plagiat, viste verktøyet at 12 prosent av besvarelsen inneholdt tekstlikhet med kilder på nett. Etter en gjennomgang av funnene, fattet en sensor mistanke om plagiering fra læreboken og flere nettsider. 

Studenten ble rapportert inn og felt for fusk i den lokale klagenemnd og senere i Felles klagenemnd og utestengt i to semestre. 

Studenten var uenig i at han hadde fusket, og bestemte seg for å saksøke Kunnskapsdepartementet. Han krevde opp mot 550.000 kroner i erstatning for ett års tapt arbeidsinntekt. 

Nå er dommen klar og studenten fikk ikke medhold i søksmålet. Han er dømt til å betale statens saksomkostninger.

Fire tilfeller

Tingrettsdommer Stian Fagervold har gått gjennom de seks tilfellene av plagiat som klagenemndene har felt for, og frikjenner studenten på to av punktene. 

Men i fire tilfeller mener dommeren at studenten er skyldig i fusk. 

Studenten mente på sin side at tekstlikheten som ble funnet i besvarelsen i stor grad gjaldt definisjoner av begreper, og argumenterte for at det ofte oppstår likheter mellom det studentene pugger og hva de skriver på eksamen. 

Studenten mente at han hadde skrevet definisjonene med sine egne ord, og bemerket at han innarbeidet generelle kildehenvisninger i referanselisten.

I dommen, som Khrono har fått innsyn i, vises det til eksemplene som Fagervold har vurdert. 

I et av tilfellene der dommeren mener studenten har fusket, skriver studenten: «Pattern recognition is a data analysis technique that utilizes machine learning algorithms to detect patterns and regularities in data automatically».

Sammenlignet med en internettkilde: «Pattern recognition is a data analysis method that uses machine learning algorithms to automatically recognize patterns and regularities in data».

Må betale 9600 kroner

Studenten har også forklart at han ikke hadde tid til å oppgi alle referansene. Dommer Fagervold bemerker i dommen at oppgavene skal være utarbeidet slik at de er tilpasset tiden studentene får til disposisjon, og at ingen andre studenter har opplyst tilsvarende utfordringer. 

Sensoren i faget informert også om at besvarelsen til studenten var blant de korteste i kullet. 

Studenten må nå betale 9600 kroner i saksomkostninger til staten. Som lovpålagt gjennom Universitet- og høgskoleloven skal staten dekke studentens advokatutgifter i saker som omhandler vedtak om utestenging. Men krav om erstatning faller utenfor denne bestemmelsen. Derfor må studenten betale for statens omkostninger for den delen av saken. 

Studentens advokat, Linnéa Tereza Karlberg, skriver i en e-post at de vurderer en anke. 

— Vi vil nå nøye gjennomgå dommen med vår klient og vurdere om saken skal ankes. Umiddelbart synes dommen streng, både på innhold og reaksjon. Idømte saksomkostninger var imidlertid relativt lave.

Powered by Labrador CMS