rettssak

Ble anklaget for å skrive av sin egen eksamen — tapte i retten

Studenten gikk til sak da Høgskolen i Innlandet utestengte henne i to semestre for å ha brukt deler av egen eksamen på en konteeksamen.

En kvinnelig student ved Høgskolen i Innlandet brukte deler av eksamensbesvarelsen på nytt da hun skulle «konte» et fag. Hun ble tatt for fusk og utestengt i to semestre.
Publisert

Det var høsten 2021 en årsstudiestudent i praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Innlandet avla en kontinuasjonseksamen, populært kalt konteeksamen.

Hun hadde strøket på tilsvarende hjemmeeksamen semesteret før, og skulle gjøre et nytt forsøk.

Da besvarelsen ble testet i plagiatkontrollverktøyet Ouriginal, avdekket verktøyet at ti prosent av besvarelsen hadde tekstlikhet med den forrige hjemmeeksamenen studenten hadde levert i faget. To lengre avsnitt på 341 ord hadde en tekstlikhet på 72 og 98 prosent.

Etter å ha blitt felt i den lokale klagenemnda ved høgskolen og i Felles klagenemnd og utestengt i to semestre, valgte studenten å saksøke Kunnskapsdepartementet.

Nå er dommen klar: Studenten tapte søksmålet.

Siterte psykologer

Retten mener det ikke er tvil om at studenten gjenbrukte materiale fra sin tidligere besvarelse og at hun gjorde det med vilje.

Studenten har ment at de to avsnittene hun er anklaget for å ha gjenbrukt, ble skrevet på den måten fordi hun refererer til den svenske psykologen Roger Säljö og pedagogikkforsker Gunn Imsens forståelse av den russiske psykologen Lev Semjonovitsj Vygotskij.

Fordi hun kun brukte disse kildene i teksten, var hun ikke forpliktet til å henvise til sin tidligere besvarelse, mener studenten. Og det kunne også bli regnet som fusk dersom hun la fram avsnittene og kun viste til sin egen besvarelse, argumenterte hun.

Mener teksten var bearbeidet

Tingrettsdommer Steinar Backe følger ikke argumentasjonen, og skriver i sin dom at teksten ikke er angitt som et sitat, «og bærer preg av å være en beskrivelse av hva kildene gir uttrykk for, og således omskrevet».

«Oppgaveteksten er skrevet på engelsk, mens det følger av litteraturlisten at de to kildene er bøker skrevet på norsk. Dette innebærer at det må ha vært en viss bearbeidelse av teksten fra saksøker ved første gangs besvarelse».

Backe skriver videre at studenten strøk på den første besvarelsen fordi det var et fravær av selvstendig tenkning, men det betyr ikke det samme som at hun ikke har bearbeidet kildene hun har brukt.

Tingrettsdommeren bemerker også at studenten er en erfaren student, som allerede har en bachelorgrad.

Mange selvplagieringssaker

Studenten ble utestengt for to semestre, en straff studenten argumenterte for at var for streng.

Tingrettsdommeren mener straffen er i tråd med vanlig praksis i slike saker. Han legger til at utfordringen med selvplagiering er betydelig ifølge staten og at en god del fuskesaker handler om nettopp det.

«Slik retten vurdere det, er dette en svært enkel måte å foreta fusk på, særlig ved hjemmeeksamen, da det er svært enkelt å klippe ut og lime inn tekst fra dokumenter. Utestengelsens lengde er i tråd med fast forvaltningspraksis, og retten legger også denne til grunn».

Studenten slipper å betale saksomkostninger i saken. I universitets- og høgskoleloven er det slått fast at utdanningsinstitusjonen som blir saksøkt av en student, tar saksomkostningene for begge parter i rettssaker som omhandler bortvisning eller utestengelse.

Powered by Labrador CMS