fusk

Student ble felt for å skrive av en eksamen hun strøk på

En student ved Høgskolen i Innlandet bestrider at hun fusket på en konteeksamen. Nå har hun saksøkt staten.

Fredag 14. april møter studenten i Oslo tingrett. Det er satt av én dag til behandling av saken.
Publisert Oppdatert

Høsten 2021 avla en student ved Høgskolen i Innlandet en kontinuasjonseksamen, populært kalt konteeksamen, etter at hun hadde strøket på en tilsvarende eksamen på våren.

I etterkant ble besvarelsen kjørt gjennom plagieringskontrollverktøyet Ouriginal.

Her fant verktøyet at hun hadde gjenbrukt sin tidligere eksamensbesvarelse «i vesentlig grad», og fant blant annet at to lengre avsnitt hadde en tekstlikheten som var på henholdsvis 72 og 98 prosent med besvarelsen studenten hadde levert inn i samme emne noen måneder tidligere.

Studenten ble mistenkt for fusk, og senere utestengt i to semestre etter å ha blitt felt i både klagenemnda ved høgskolen og i Felles klagenemnd.

Nå saksøker studenten Kunnskapsdepartementet for å omgjøre vedtaket.

Brukte kildehenvisninger

Studenten mener at hun ikke fusket på konteeksamen.

I de to avsnittene som hun er anklaget for å ha skrevet av fra sin tidligere eksamen refererer hun til den svenske psykologen Roger Säljö og pedagogikkforsker Gunn Imsens forståelse av den russiske psykologen Lev Semjonovitsj Vygotskij.

«Saksøker henviste derfor til Säljö og Imsen. Saksøkers henvisninger til disse forfatterne ble både gjort i respektive tekstavsnitt og til slutt i besvarelsens kildeliste», skriver studentens advokat Magnus Stray Vyrje i sitt sluttinnlegg.

Fordi hun kun brukte disse kildene i teksten, var hun ikke forpliktet til å henvise til sin tidligere besvarelse, mener studenten.

«Saksøkers anførsel er at en slik henvisning ville ha blitt oppfattet som at saksøker presenterte Säljös og Imsens arbeider som saksøkers egne, hvilket ville ha medført «fusk» og «plagiat». Det er for studenter grunnleggende at de ikke skal presentere lærebokforfatternes arbeider som sine egne», skriver Vyrje videre, og presiserer at studenten ikke besto eksamenen som hun er anklaget for å ha skrevet av.

Mener det var en aktiv handling

Regjeringsadvokaten mener på sin side at studenten har brutt eksamensreglementet til Høgskolen i Innlandet ved å unnlate å vise til sin tidligere eksamensbesvarelse, og viser til de to avsnittene som er nærmest identiske.

Regjeringsadvokat Magnus-Johan Færø mener det heller ikke er tvil om at det foreligger et forsettlig brudd på eksamensreglementet.

«Gjenbruk av eige arbeid ved avskrift av tekst – «klipp og lim» – føreset ei aktiv handling, og då må det vere tvillaust at saksøkjaren var klar over at ho gjorde gjenbruk av sitt eige arbeid under den aktuelle eksamenen, utan å markere dette overfor lesaren», skriver Færø i sitt sluttinnlegg.

Det er derimot ulike meninger om studenten har erkjent å ha brukt sin tidligere eksamensbesvarelse. Færø skriver i sitt sluttinnlegg at studenten har erkjent bruken, mens studentens advokat Vyrje er tydelige på at dette ikke stemmer.

«Staten anførte i tilsvaret s. 3 at saksøker, slik staten forstår, ikke bestrider at saksøker gjenbrukte innhold fra en tidligere besvarelse uten å oppgi kilden. Forståelsen er uriktig», skriver Vyrje.

Rettssaken går i Oslo tingrett fredag 14. april. Det er satt av én dag til behandling av saken.

Endringslogg, 15.4.23, kl. 11.26: Det siste sitatet i saken var opprinnelig tilskrevet regjeringsadvokat Færø. Det var derimot students advokat Vyrje som skrev dette i sluttinnlegget sitt.

Powered by Labrador CMS