rettssak

Fire studenter saksøker staten etter mistanke om fusk

Staten mener studentenes manglende kildehenvisning var «grovt uaktsomt». Studentene nekter for å ha fusket.

Saksøkerne er studenter ved Høgskolen i Innlandet.
Publisert

Det er ikke ofte flere studenter går sammen om et søksmål mot staten, men kommende mandag møter fire kvinnelige studenter ved Høgskolen i Innlandet i rettssalen for å få omgjort et vedtak om utestengelse.

Studentene ble våren 2022 utestengt fra høgskolen etter et vedtak i Felles klagenemnd. I rettsdokumenter Khrono har fått innsyn i, kommer det fram at studentene ble mistenkt for å ha plagierte flere ulike kilder uten å ha oppgitt kilde.

«Saksøkernes besvarelse preges av direkte avskrift fra andre kilder, uten at det tilkjennegis at dette er nettopp direkte avskrift og sitater», skriver regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg.

36 prosent likhet

Ifølge rettsdokumentene hadde besvarelsen studentene leverte inn en betydelig tekstlikhet med andre kilder uten at de hadde henvist til andre verk.

Da besvarelsen ble kjørt gjennom plagiatkontrollverktøyet URKUND, hadde besvarelsen en plagiatprosent på 36 prosent.

De fire studentene benekter at de har presentert andres arbeid som sitt eget, eller at de har utilstrekkelige kildehenvisninger.

Kvinnene mener at de uansett ikke kan klandres.

Trodde det var lovlig

Universitets- og høgskolelovens § 4—7 første ledd bokstav b sier at loven er brutt når en student har forsettlig forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket på eksamen.

Studentene mener at de har vært i «aktsom rettsvillfarelse». Det vil si at de ikke visste at en handling var straffbar eller handlet i den tro at det de gjorde var lovlig.

Den forklaringen kjøper ikke regjeringsadvokaten.

«Kildebruk krever aktiv opptreden, og saksøkerne må derfor nødvendigvis ha vært klar over at man har skrevet ordrett det som står i kildene uten å gi tilstrekkelig uttrykk for det», står det i sluttinnlegget til regjeringsadvokaten.

Skal vitne

Khrono har vært i kontakt med studentenes advokat Miriam Crane. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Alle fire studentene skal etter planen vitne i retten på mandag i rettssaken som går over to dager i Østre Innland tingrett.

Powered by Labrador CMS